vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

leymkem (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): lɛjm.ˈkɛm
Czech: protestovat, ohrazovat se
English: protest (used with tsnì for the subordinate clause)
zdroj: naviteri.org (30 Sept 2017)

příklady afixů

l·am·eymkem PST minulý čas
l·ìm·eymkem PST nedávná minulost
l·ìy·eymkem FUT blízká budoucnost
l·ay·eymkem FUT budoucí čas
l·ol·eymkem PFV dokonavý vid
l·er·eymkem IPFV nedokonavý vid
l·iv·eymkem SJV konjunktiv
l·ei·eymkem LAUD pozitivní postoj mluvčího
l·äng·eymkem PEJ negativní postoj mluvčího