vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

leymfe' (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): lɛjm.ˈfɛʔ
Czech: stěžovat si
English: complain (used with tsnì for the subordinate clause)
zdroj: naviteri.org (30 Sept 2017)

příklady afixů

l·am·eymfe' PST minulý čas
l·ìm·eymfe' PST nedávná minulost
l·ìy·eymfe' FUT blízká budoucnost
l·ay·eymfe' FUT budoucí čas
l·ol·eymfe' PFV dokonavý vid
l·er·eymfe' IPFV nedokonavý vid
l·iv·eymfe' SJV konjunktiv
l·ei·eymfe' LAUD pozitivní postoj mluvčího
l·äng·eymfe' PEJ negativní postoj mluvčího