keresett szó:

csak pontos egyezés
miben:

a szavak kezdőbetűje L

  na'vi Magyar
lahe[ˈla.hɛ]adj.
más
lam[lam]vin.
látszik; (fel)tűnik
lam oer[lam ˈo.ɛɾ]oth.
nekem úgy tűnik
lapo[ˈla.po]pn.
más; másik ember
laro[ˈla.ɾo]adj.
tiszta
latem[ˈla.tɛm]vin.
változik
latsi[la.ˈ͡tsi]vin.
lépést tart
law[law]adj.
tiszta; világos; bizonyos
law si[law si]vin.
világossá tesz
lawk[lawk]vtr.
értekezik; beszél valamiről; oda vonatkozót mond
lawr[lawɾ]n.mus
dal; dallam
layompin[la.ˈjom.pin]n.col
fekete szín
layon[la.ˈjon]adj.col
fekete
lätxayn[læ.ˈtʼajn]vtr.mil
csatában legyőz; meghódít
le'aw[lɛ.ˈʔaw]adj.
egyetlen
le'en[lɛ.ˈʔɛn]adj.objnfp
elméleti; intuitív
lefkrr[lɛ.ˈfkrˌ]adj.
időszerű/jelenlegi
lefngap[lɛ.ˈfŋap]adj.
fém(ből készült)
lefpom[lɛ.ˈfpom]adj.nfp
nyugodalmas; derűs; kellemes
lefpomtokx[lɛ.fpom.ˈtokʼ]adj.
egészséges
lehawng[lɛ.ˈhawŋ]adj.
túlzó; túlzásba vitt
lehawngkrr[lɛ.ˈhawŋ.krˌ]adj.temp
késői
lehrrap[lɛ.ˈhrˌ.ap]adj.
veszélyes
leioae[lɛ.i.o.ˈa.ɛ]n.sociol
tisztelet
leioae si[lɛ.i.o.ˈa.ɛ si]vin.sociol
tisztel (valakit)
lek[lɛk]vtr.
figyelmez; engedelmeskedik
lekin[lɛ.ˈkin]adj.
szükséges; szükségszerű
lekoren[lɛ.ko.ˈɾɛn]adj.
szabályos
lekye'ung[lɛk.ˈjɛ.ʔuŋ]adj.
bolond; őrült; őrületes
lelì'fya[lɛ.ˈlɪʔ.fja]adj.ling
nyelvet illető; nyelvi
lemrey[lɛm.ˈɾɛj]adj.
túlélő (pl. olyan csoport tagjai; akik közül meghalt néhány)
lemweypey[lɛm.ˈwɛj.pɛj]adj.
türelmes
len[lɛn]vin.
(meg)történik; bekövetkezik
leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]adj.sociolling
a na’vikkal mint néppel kapcsolatos
leno[lɛ.ˈno]adj.persnfo
alapos; részletességre törekvő (személy)
lenomum[lɛ.ˈno.mum]adj.
kíváncs
lepay[lɛ.ˈpaj]adj.
vizes
lepwopx[lɛp.ˈwopʼ]adj.weather
felhős
lerìk[lɛ.ˈɾɪk]adj.floraenvir
leveles; levélborította
leronsrel[lɛ.ˈɾon.sɾɛl]adj.
képzeletbeli
lertu[ˈlɛɾ.tu]n.
kolléga
lesar[lɛ.ˈsaɾ]adj.
hasznos
leskxir[lɛ.ˈskʼiɾ]adj.milhunt
sebesült
lesngä'i[lɛ.ˈsŋæ.ʔi]adj.
eredeti; kezdetben vagy kezdettől fogva létező; első a sorban
leso'ha[lɛ.ˈsoʔ.ha]adj.emotpersnfo
lelkes, buzgó
letam[lɛ.ˈtam]adj.
megfelelő
letokx[lɛ.ˈtokʼ]adj.
testi; fizikai
letrr[lɛ.ˈtrˌ]adj.temp
mindennapi
letrrtrr[lɛ.ˈtrˌ.trˌ]adj.temp
mindennapos; hétköznapi
letwan[lɛt.ˈwan]adj.emot
cseles; trükkös (személy)
letsim[lɛ.ˈ͡tsim]adj.
eredeti; egyedi; nem más forrásból származó
letsranten[lɛ.ˈ͡tsɾan.tɛn]adj.
fontos
letsunslu[lɛ.ˈ͡tsun.slu]adj.
lehetséges
letxi[lɛ.ˈtʼi]adj.
sietős; kétségbeesett
letxiluke[lɛ.ˈtʼi.lu.kɛ]adj.
ráérős (sietség nélküli)
lew[lɛw]n.
fedő; valaminek a teteje
lew si[lɛw si]vin.
(be)fed; (el)takar
lewäte[lɛ.wæ.ˈtɛ]adj.emot
kötekedő; okoskodó (személy)
leyapay[lɛ.ˈja.paj]adj.weather
ködös; homályos
leye'krr[lɛ.ˈjɛʔ.krˌ]adj.temp
korai
leyn[lɛjn]vtr.
ismétel; újra csinál
lezeswa[lɛ.ˈzɛ.swa]adj.flora
füves
li[li]adv.
már
lisre+[ˈli.sɾɛ]adp.temp
mire; amíg; addigra
litx[litʼ]adj.
éles (penge)
lì'fya[ˈlɪʔ.fja]n.ling
nyelv
lì'fyaolo'[ˈlɪʔ.fja.o.ˈloʔ]n.ling
nyelvcsoport; nyelvhasználók
lì'fyavi[ˈlɪʔ.fja.vi]n.
kifejezés; nyelvi elem
Lì'ona[lɪ.ʔo.na]n.name
L'Ona (egy klán neve); Lì'ona
lì'u[ˈlɪ.ʔu]n.ling
szó
lì'upam[ˈlɪ.ʔu.pam]n.ling
hangsúly; kiejtés
lì'upe[ˈlɪ.ʔu.pɛ]inter.
milyen szó? hogy mondta?
lì'uvan[ˈlɪ.ʔu.van]n.
szójáték
lìm[lɪm]vin.loc
messze van
lìng[lɪŋ]vin.
levegőben úszik; lebeg
lok[lok]adp.
közel ; mellett
lok[lok]vtr.loc
megközelít; megérkezik (egy helyre)
lom[lom]adj.emot
hiányzó; hiányolt (mint egy távollévő ember; akinek vágynak a jelenlétére)
lomtu[ˈlom.tu]n.
hiányzó/hiányolt személy
lonataya[lo.na.ta.ja]n.
(pandorai repülő medúzaszerű lény) (pandorai állatfaj)
lonu[lo.ˈnu]vtr.
elereszt
lopx[lopʼ]vin.
pánik
lor[loɾ]adj.emot
gyönyörűséges
loreyu[lo.ˈɾɛ.ju]n.flora
helicoradium spirál; gyönyörű spiral (pandorai növényfaj)
lrrtok[ˈlrˌ.tok]n.
mosoly
lrrtok si[ˈlrˌ.tok si]vin.
mosolyog
lu[lu]vin.
van; lenni
luke[ˈlu.kɛ]adp.
nélkül(e)
lukpen[luk.ˈpɛn]adj.cloth
ruha nélküli; meztelen
lumpe[ˈlum.pɛ]inter.
miért?
lun[lun]n.
ok; indok