vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

lìng (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): lɪŋ
Czech: vznášet se ve vzduchu
English: float in the air
hover
zdroj: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

příklady afixů

l·am·ìng PST minulý čas
l·ìm·ìng PST nedávná minulost
l·ìy·ìng FUT blízká budoucnost
l·ay·ìng FUT budoucí čas
l·ol·ìng PFV dokonavý vid
l·er·ìng IPFV nedokonavý vid
l·iv·ìng SJV konjunktiv
l·eiy·ìng LAUD pozitivní postoj mluvčího
l·äng·ìng PEJ negativní postoj mluvčího