vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

lawr (podst.jméno)

výslovnost (IPA): lawɾ
Czech: melodie, nápěv
English: melody
Skupiny témat: hudba / hud.nástroje
zdroj: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

příklady afixů

me·lawr DU dvojné číslo
pxe·lawr TRI trojné číslo
ay·lawr PL množné číslo
fì·lawr DEM toto {podst. jméno}
fay·lawr DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·lawr DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·lawr DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

příbuzná slova

way a plltxe báseň
way a rol píseň
way si zpívat (slavnostně, obřadně, na rozdíl od běžného rol - zpívat), pravděpodobně i recitovat (zatím nepotvrzeno)
tìng lawr zpívat beze slov, vydávat melodii
rol zpívat, též r‹eyk›ol - rozezpívávat (poetický význam)
tìrol píseň (zpívaná, odv. rol - zpívat)
way píseň, poezie (way a plltxe - báseň, way a rol - píseň)
waytelem akord