vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

lìm (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): lɪm
Czech: být daleko
English: far
be far
Skupiny témat: místa / popis míst
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

l·am·ìm PST minulý čas
l·ìm·ìm PST nedávná minulost
l·ìy·ìm FUT blízká budoucnost
l·ay·ìm FUT budoucí čas
l·ol·ìm PFV dokonavý vid
l·er·ìm IPFV nedokonavý vid
l·iv·ìm SJV konjunktiv
l·eiy·ìm LAUD pozitivní postoj mluvčího
l·äng·ìm PEJ negativní postoj mluvčího