căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

Cuvinte începând cu L

  Na'vi Romania
lahe[ˈla.hɛ]adj.
alte
lam[lam]vin.
părea
apărea
lam oer[lam ˈo.ɛɾ]oth.
mi se pare mie
lang[laŋ]vtr.
investiga
explora
lapo[ˈla.po]pn.
alte (persoană sau lucru)
laro[ˈla.ɾo]adj.
curat
latem[ˈla.tɛm]vin.
schimba
latsi[la.ˈ͡tsi]vin.
ține pasul cu cineva
law[law]adj.
clar
precis
law si[law si]vin.
clarifica
lawk[lawk]vtr.
vorbi despre
discurs despre
lawnol[ˈlaw.nol]n.
mare bucurie
lawr[lawɾ]n.mus
melodie
layompin[la.ˈjom.pin]n.col
negru
layon[la.ˈjon]adj.col
negru
lätxayn[læ.ˈtʼajn]vtr.mil
cuceri
învinge
le'al[lɛ.ˈʔal]adj.
risipitor (nu pentru oameni)
le'aw[lɛ.ˈʔaw]adj.
unic
singur
le'en[lɛ.ˈʔɛn]adj.objnfp
speculativ
intuitiv
lefkrr[lɛ.ˈfkrˌ]adj.
curent
lefngap[lɛ.ˈfŋap]adj.
metalic
lefpom[lɛ.ˈfpom]adj.nfp
fericit
mulţumit
norocos
pașnic
lefpomron[lɛ.fpom.ˈɾon]adj.nfo
(mintal) sănătoase
lefpomtokx[lɛ.fpom.ˈtokʼ]adj.
sănătos (fizic)
lehawmpam[lɛ.ˈhawm.pam]adj.
zgomotos
lehawng[lɛ.ˈhawŋ]adj.
excesiv
lehawngkrr[lɛ.ˈhawŋ.krˌ]adj.temp
târziu
lehrrap[lɛ.ˈhrˌ.ap]adj.
periculos
hazardat
leioae[lɛ.i.o.ˈa.ɛ]n.sociol
respect
leioae si[lɛ.i.o.ˈa.ɛ si]vin.sociol
respecta
lek[lɛk]vtr.
observa
asculta
îndeplini
lekin[lɛ.ˈkin]adj.
necesar
lekoren[lɛ.ko.ˈɾɛn]adj.
legic
lekye'ung[lɛk.ˈjɛ.ʔuŋ]adj.
nebun
lelì'fya[lɛ.ˈlɪʔ.fja]adj.ling
lingvistic
privind limbă
lemrey[lɛm.ˈɾɛj]adj.
supraviețuit
lemweypey[lɛm.ˈwɛj.pɛj]adj.
răbdător
len[lɛn]vin.
întâmpla
leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]adj.sociolling
are legătură cu poporul
are legătură cu Na'vi
leno[lɛ.ˈno]adj.persnfo
detaliat (de o persoană)
minuţios (de o persoană)
lenomum[lɛ.ˈno.mum]adj.
curios
lenrra[lɛ.ˈnrˌ.a]adj.emot
mândru (sentimentul de mândrie o are în alte persoane)
lepay[lɛ.ˈpaj]adj.
apătos
lepwopx[lɛp.ˈwopʼ]adj.weather
noros
înnorat
lerìk[lɛ.ˈɾɪk]adj.floraenvir
frunzos
leronsrel[lɛ.ˈɾon.sɾɛl]adj.
imaginar
lertu[ˈlɛɾ.tu]n.
coleg
confrate
lesar[lɛ.ˈsaɾ]adj.
util
folositor
lesar si[lɛ.ˈsaɾ si]vin.(2,2)
fi de folos
fie utilă
leskxir[lɛ.ˈskʼiɾ]adj.milhunt
răniți
lesnonrra[lɛ.sno.ˈnrˌ.a]adj.emot
arogant
lesngä'i[lɛ.ˈsŋæ.ʔi]adj.
original
existente la începutul
existente de la început
primul dintr-o serie
leso'ha[lɛ.ˈsoʔ.ha]adj.emotpersnfo
entuziast
energic
letam[lɛ.ˈtam]adj.
suficient
destul
letokx[lɛ.ˈtokʼ]adj.
fizic
letrr[lɛ.ˈtrˌ]adj.temp
zilnic
letrrtrr[lɛ.ˈtrˌ.trˌ]adj.temp
obișnuit
ordinar
normal
letwan[lɛt.ˈwan]adj.emot
misterios
dubios
face pe misteriosul
nesigură
letsim[lɛ.ˈ͡tsim]adj.
original
unic
letsranten[lɛ.ˈ͡tsɾan.tɛn]adj.
important
letsunslu[lɛ.ˈ͡tsun.slu]adj.
posibil
letxi[lɛ.ˈtʼi]adj.
grăbit
frenetic
letxiluke[lɛ.ˈtʼi.lu.kɛ]adj.
fără grabă
calm
lew[lɛw]n.
capac
copertă
acoperitoare
lew säpi[lɛw sæ.ˈpi]vin.(2,2)
se acoperă
lew si[lɛw si]vin.
acoperi
lewäte[lɛ.wæ.ˈtɛ]adj.emot
dezagreabil
argumentativ
ley[lɛj]vin.
fi ceva de valoare
fi în valoare
au o valoare pozitivă
fi scump
leyapay[lɛ.ˈja.paj]adj.weather
cețos
pâclos
leye'krr[lɛ.ˈjɛʔ.krˌ]adj.temp
devreme
leyewla[lɛ.ˈjɛw.la]adj.
dezamăgitor
leyn[lɛjn]vtr.
repeta
faci încă-o dată
lezeswa[lɛ.ˈzɛ.swa]adj.flora
ierbos
li[li]adv.
deja
lie[ˈli.ɛ]n.
experiență
lini[ˈli.ni]n.fauna
tânăr (unui animal, pasăre, pește, insecte)
lisre+[ˈli.sɾɛ]adp.temp
nu mai târziu de
litx[litʼ]adj.
ascuțit
lì'fya[ˈlɪʔ.fja]n.ling
limbă
lì'fyaolo'[ˈlɪʔ.fja.o.ˈloʔ]n.ling
grupul de limbi
utilizatorii de limbă
lì'fyavi[ˈlɪʔ.fja.vi]n.
expresie
exprimare
frază
pic de limbă
Lì'ona[lɪ.ʔo.na]n.name
nume clanului
lì'u[ˈlɪ.ʔu]n.ling
cuvânt
lì'upam[ˈlɪ.ʔu.pam]n.ling
accent
pronunţare
lì'upe[ˈlɪ.ʔu.pɛ]inter.
ce?
ce (cuvinte)?
ce (rostire)?
lì'upuk[ˈlɪ.ʔu.puk]n.specling
dicționar
lì'uvan[ˈlɪ.ʔu.van]n.
joc de cuvinte
lìm[lɪm]vin.loc
fi departe
lìng[lɪŋ]vin.
pluti în aer
Loak[ˈlo.ak]n.name
nume masculin
loi[ˈlo.i]n.
ou
lok[lok]vtr.loc
apropia
ajunge (la un loc)
lok[lok]adp.
aproape de
lom[lom]adj.emot
dispărut
pierdut
lomtu[ˈlom.tu]n.
persoană pierdut
persoană dispărut
lonataya[lo.na.ta.ja]n.
Medusa (animal)
cuvânt neoficial! – vedea
fpxafaw
lonu[lo.ˈnu]vtr.
elibera
emite
da drumul
lopx[lopʼ]vin.
fi cuprins de panică
lor[loɾ]adj.emot
frumos
plăcut de a simțurilor
loran[ˈlo.ɾan]n.
eleganță
grație
loreyu[lo.ˈɾɛ.ju]n.flora
Helicoradian
spirală frumoasă
helicoradium spirale
lrrtok[ˈlrˌ.tok]n.
zâmbet
lrrtok si[ˈlrˌ.tok si]vin.
zâmbi
lu[lu]vin.
fi
este
(utilizat pentru a forma verbului avea)
luke[ˈlu.kɛ]adp.
fără
lukpen[luk.ˈpɛn]adj.cloth
dezbrăcat
lumpe[ˈlum.pɛ]inter.
de ce?
ce motiv?
lun[lun]n.
motiv
lupra[ˈlup.ɾa]n.
stil