szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na L

  Na'vi Polski
plumps/1afa6745-4954-42a6-ba84-004cb615470e.mp3 lahe[ˈla.hɛ]przym.
inny
plumps/e2d32e92-bcc5-49b9-b2a2-99b71a48fdf9.mp3 lal[lal]przym.nfp
stary
plumps/e54c1117-3de6-49dc-9022-83fcebbb359e.mp3 lam[lam]czasow. nie.
pojawić się
plumps/009aba83-c028-4259-ae74-cf7a4fd24a34.mp3 lam oer[lam ˈo.ɛɾ]inny.
wydaje mi się
plumps/4a2faad7-4d3d-44d3-ba14-262d76d65be3.mp3 lang[laŋ]czasow. prz.
zbadać
badać
eksplorować
plumps/f4bba40e-aeda-4121-aad8-d287e4bda997.mp3 lapo[ˈla.po]os.
inny (osoba lub rzecz)
plumps/571180da-e48c-4bab-9b62-54fd306e4e4e.mp3 laro[ˈla.ɾo]przym.
czysty
plumps/aa1eea73-6c61-4288-9469-5ffe01867649.mp3 laro si[ˈla.ɾo si]czasow. nie.(2,2)
czysty
wolny od zanieczyszczeń
plumps/8be69b8a-f6d3-4699-b57b-84af0dc20d9b.mp3 latem[ˈla.tɛm]czasow. nie.
zmieniać
plumps/fc3c90f5-f86b-476d-8c54-58e52f465e2d.mp3 latsi[la.ˈ͡tsi]czasow.
nadążać z kimś
(oryginalnie - keep up with someone)
plumps/42169302-2468-42ec-96aa-209e89269d1c.mp3 law[law]przym.
jasny
pewny
plumps/6f6c132c-4030-4128-b7d4-80f512683626.mp3 law si[law si]czasow. nie.
wyjaśnić
rozjaśnić
klarować
(zezwala na podwójny celownik (dative)
plumps/ed2ff261-7a5d-4c88-8888-219b2496d6cf.mp3 lawk[lawk]czasow. prz.
mówić o...
rozprawiać o...
plumps/888a7230-9601-45cd-a098-1762ec6a4c6b.mp3 lawnol[ˈlaw.nol]rzecz.
świetna zabawa
plumps/5a6bebf4-b8ec-4b9d-b018-0cfd2f9dbc7e.mp3 lawr[lawɾ]rzecz.mus
melodia
plumps/32e93af1-4d12-406f-adfc-c06f163e44bf.mp3 layompin[la.ˈjom.pin]rzecz.col
czarny (kolor)
plumps/ad162ebd-317a-4357-b553-4514a4bac7c4.mp3 layon[la.ˈjon]przym.col
czarny
plumps/0d451184-8a9c-459e-9845-59538adadaaf.mp3 lätxayn[læ.ˈtʼajn]czasow. prz.mil
pokonać (w walce)
podbić
plumps/c3afe3aa-2380-4965-9a11-5c917ebafc95.mp3 le'al[lɛ.ˈʔal]przym.
rozrzutny
marnotrawny
(nie dla ludzi)
wasteful
plumps/4fa16bd4-fe3a-4795-8247-f9d39163b7a1.mp3 le'aw[lɛ.ˈʔaw]przym.
tylko
jedynie
plumps/b3725a3c-f2c1-46cb-bc84-da0eabd71cf2.mp3 le'en[lɛ.ˈʔɛn]przym.objnfp
spekulować
plumps/3d3df8b7-d64d-4009-946e-f4c997713f66.mp3 lefkrr[lɛ.ˈfkrˌ]przym.
aktualny
bieżący
plumps/46241df2-f20b-4115-b2e8-891cc4406561.mp3 lefngap[lɛ.ˈfŋap]przym.
metaliczny
plumps/f0e0b84d-1716-4a7f-aed9-3320fd174b0f.mp3 lefpom[lɛ.ˈfpom]przym.
szczęśliwy
spokojny
wesoły
radosny
miły
plumps/1234b1ac-54d6-45b0-828c-9b47b65b52f7.mp3 lefpomron[lɛ.fpom.ˈɾon]przym.nfo
zdrowy (mentalnie, duchowo)
plumps/1eec5d0a-37a6-4188-8d6e-dc4e824c4818.mp3 lefpomtokx[lɛ.fpom.ˈtokʼ]przym.
zdrowy (fizycznie)
plumps/43366a1a-66f2-4c30-b3a3-e8f7db2e641a.mp3 lehawmpam[lɛ.ˈhawm.pam]przym.
hałaśliwy
głośny
krzykliwy
plumps/834abf84-21e9-4a36-8410-093bbefa3903.mp3 lehawng[lɛ.ˈhawŋ]przym.
nadmierny
przesadny
plumps/31e1759b-7c27-43b4-82c2-f8eec77ef4a9.mp3 lehawngkrr[lɛ.ˈhawŋ.krˌ]przym.temp
późny
plumps/6dd824b1-dc1f-458a-aaa1-ca60b462dfbc.mp3 lehìpey[lɛ.ˈhɪ.pɛj]przym.
niezdecydowany
niepewny
wahający się
plumps/1d32be82-2fc8-47dc-b11d-1500ebb7b616.mp3 lehoan[lɛ.ˈho.an]przym.
komfortowy
wygodny
plumps/5cdbe64f-0ea4-4200-bd96-b6864e9ee788.mp3 lehrrap[lɛ.ˈhrˌ.ap]przym.
niebezpieczny
ryzykowny
plumps/1f0d3d3a-c81b-43f6-a0ad-49c485da24a4.mp3 leioae[lɛ.i.o.ˈa.ɛ]rzecz.sociol
szanować
plumps/95bb6962-6fed-4a49-97f0-80120fb6b610.mp3 leioae si[lɛ.i.o.ˈa.ɛ si]czasow. nie.sociol
szanować (kogoś)
plumps/5b2e72c3-1c59-4093-9f6c-1136d404d6af.mp3 lek[lɛk]czasow. prz.
być posłusznym
baczyć
plumps/df365761-c77f-47de-8b7e-b159bd6d2e55.mp3 lekin[lɛ.ˈkin]przym.
niezbędny
konieczny
potrzebny
plumps/ec9ab1a5-d0c2-43b1-8cbb-9d0fc1e5029a.mp3 lekoren[lɛ.ko.ˈɾɛn]przym.
dotyczący zasad
(oryginalnie "regarding rules")
plumps/65bdcb74-0d03-4447-8437-a7a065a425b6.mp3 lekye'ung[lɛk.ˈjɛ.ʔuŋ]przym.
szalony
zwariowany
obłąkany
plumps/70cf57e4-2dae-4ee7-9778-abfb2cd2e83a.mp3 lelì'fya[lɛ.ˈlɪʔ.fja]przym.ling
dotyczący języka
odnośnie języka
plumps/845f0997-1778-4d01-84e6-ce95e8052a69.mp3 lemrey[lɛm.ˈɾɛj]przym.
żyjący (z grupy, w której ktoś zmarł)
plumps/fff373c3-aa6a-4d70-a866-71027cd473d6.mp3 lemweypey[lɛm.ˈwɛj.pɛj]przym.
cierpliwy
plumps/39325073-4d92-489a-bcc5-c4546e0dbd35.mp3 len[lɛn]czasow. nie.
wystąpić
zdarzyć
stać się
plumps/8c1e7623-3f38-4f42-afce-bbab1f46626d.mp3 leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]przym.sociolling
mieć do czynienia z Na'vi
mieć do czynienia z ludźmi
plumps/b7706165-887e-4222-a28b-0ac3965d5d49.mp3 leno[lɛ.ˈno]przym.persnfo
dokładny
zwracający uwagę na szczegóły
plumps/fd2e6de7-e608-4d3e-b8b9-4aa7d208fbd4.mp3 lenomum[lɛ.ˈno.mum]przym.
ciekawy
plumps/c66c8396-3612-48fa-ab6c-66d8b7737b55.mp3 lenrra[lɛ.ˈnrˌ.a]przym.emot
dumny
plumps/d9d52fbb-8145-4bac-becf-9b46bf249fda.mp3 lepay[lɛ.ˈpaj]przym.
wodny
wodnisty
plumps/add136a9-dc0a-478a-bff2-c4f379aeeb55.mp3 lepwopx[lɛp.ˈwopʼ]przym.weather
pochmurny
plumps/06bf36df-e415-44cc-9d23-374e43bb729b.mp3 ler[lɛɾ]przym.
płynny
równomierny
jednostajny
gładki
(o ruchu)
plumps/06fd684e-7814-4a93-ae53-27e8bd579594.mp3 lereyfya[lɛ.ˈɾɛj.fja]przym.sociol
kulturalny
kulturowy
plumps/6d4f8c3c-c505-4212-b0fd-13367ed9c238.mp3 lerìk[lɛ.ˈɾɪk]przym.envirflora
liściasty
ulistniony
obfitolistny
plumps/2616ec8f-b7f6-4197-b466-6670c5bce8bb.mp3 leronsrel[lɛ.ˈɾon.sɾɛl]przym.
wyimaginowany
plumps/e47e378d-c185-423f-bfe0-50a194c4fa0c.mp3 lertu[ˈlɛɾ.tu]rzecz.
kolega
współpracownik
plumps/4ec2890f-fab1-4355-8dd2-dbb806bf4e4e.mp3 lesar[lɛ.ˈsaɾ]przym.
użyteczny
plumps/9a13f867-83a4-44a1-944d-15e2b1fcf1ac.mp3 lesar si[lɛ.ˈsaɾ si]czasow. nie.(2,2)
być użytecznym
być w użyciu
przydać się
przydawać się
plumps/b1db09f5-7fa0-4481-8640-1afa9a48b612.mp3 leskxir[lɛ.ˈskʼiɾ]przym.milhunt
ranny
plumps/79ce094e-4c9d-41fa-ac02-9fa6e1e75876.mp3 lesnonrra[lɛ.sno.ˈnrˌ.a]przym.emot
arogancki
pełen własnej dumy
plumps/bde778f0-0164-4dcd-b489-3495e2efb485.mp3 lesngä'i[lɛ.ˈsŋæ.ʔi]przym.
pierwotny
istniejący od początku

plumps/48ea030c-7955-40e9-96a5-09d2d5f3058f.mp3 leso'ha[lɛ.ˈsoʔ.ha]przym.emotnfopers
entuzjastyczny
zapalony
plumps/d1e46d1d-6619-478b-b278-6a70f16f4fd3.mp3 letam[lɛ.ˈtam]przym.
wystarczająco
dostatecznie dużo
plumps/415d1df3-25ca-4d10-af71-6bfbc4c28c05.mp3 letokx[lɛ.ˈtokʼ]przym.
cielesny
plumps/ecb53afd-eec5-4296-bbe4-d90df0fa1fe7.mp3 letrr[lɛ.ˈtrˌ]przym.temp
dzienny
plumps/454b46b2-ee76-47d2-a3aa-4c4ed82035f2.mp3 letrrtrr[lɛ.ˈtrˌ.trˌ]przym.temp
zwykły
zwyczajny
przeciętny
plumps/41fef7d8-5e25-4b38-a01f-f8482c9fbeaf.mp3 letwan[lɛt.ˈwan]przym.emot
sprytny
podstępny
plumps/3212a819-16e3-4050-9e23-4b1e09c83204.mp3 letsim[lɛ.ˈ͡tsim]przym.
oryginalny
unikalny
nie pochodzący z innego źródła
plumps/187703bc-0e41-4a31-940c-ad9e7bd732c8.mp3 letsranten[lɛ.ˈ͡tsɾan.tɛn]przym.
ważny
istotny
doniosły
plumps/3f2cd0dc-9c7a-4806-9087-4697705ebdd7.mp3 letsunslu[lɛ.ˈ͡tsun.slu]przym.
możliwy
ewentualny
prawdopodobny
plumps/bbda50b8-45dd-492f-aa27-cdd3de1f14ae.mp3 letxi[lɛ.ˈtʼi]przym.
pośpieszny
plumps/6e0bda01-765e-4dc3-bf09-e937fdda3adf.mp3 letxiluke[lɛ.ˈtʼi.lu.kɛ]przym.
niepośpieszny
(zaprzeczenie bycia pośpiesznym)
plumps/2a3ed6c4-783d-4922-9e07-a221149c49a3.mp3 lew[lɛw]rzecz.
pokrywa
wieko
osłona
plumps/630528d3-4267-4650-a902-75275b234f58.mp3 lew säpi[lɛw sæ.ˈpi]czasow. nie.(2,2)
pokryć siebie
zakryć się
okryć się
nakryć się
plumps/da507996-b8a8-44ea-b43d-ba7dcb19dcbf.mp3 lew si[lɛw si]czasow. nie.
pokryć
przykryć
zakryć
okryć
nakryć
plumps/b64c3083-03a8-495c-92b6-e4aa8a620271.mp3 lewäte[lɛ.wæ.ˈtɛ]przym.emot
nieprzyjemny
przykry
niemiły
plumps/d3c712c7-a023-4de3-878d-91391b4a77cc.mp3 ley[lɛj]czasow. nie.
być wartościowym
być wartym czegoś
mieć trochę pozytywnej wartości
plumps/5f9cbd19-ae1a-44e5-92c9-ee156e1cf47f.mp3 leyapay[lɛ.ˈja.paj]przym.weather
mglisty
plumps/09cbfe99-c931-41d1-81c4-b559cec1b606.mp3 leye'krr[lɛ.ˈjɛʔ.krˌ]przym.temp
wczesny
ranny
plumps/bdf9c08b-5c76-402b-9884-71d6d211b5d7.mp3 leyewla[lɛ.ˈjɛw.la]przym.
niezadowalający
denerwujący
plumps/8fff8b84-4ca2-42e7-b1e8-a5bf61aede90.mp3 leym[lɛjm]czasow. nie.
zawołać
krzyknąć
plumps/e3644e6a-6e14-4687-bba9-4b693fe425f2.mp3 leyn[lɛjn]czasow. prz.
powtarzać (coś)
wykonywać ponownie
plumps/4541f21d-42bb-481e-8bee-c0c9650e3147.mp3 lezeswa[lɛ.ˈzɛ.swa]przym.flora
trawiasty
plumps/af7898f2-34bf-4c93-a816-91b540ce1a82.mp3 li[li]przysł.
już
uprzednio
poprzednio
plumps/4aa2076b-3b20-45a4-b923-3e12c22c785c.mp3 lie[ˈli.ɛ]rzecz.
doświadczenie
przeżycie (np. cielesne)
doznanie
plumps/73782db0-2d21-421b-9a78-efce764658af.mp3 lini[ˈli.ni]rzecz.fauna
młody (o zwierzętach, ptakach, rybach, insektach)
plumps/ed88267f-89b0-43cb-b8ce-3ba91ee3bc7f.mp3 lisre+[ˈli.sɾɛ]adp.temp
przez
przed
do, ale nie po
plumps/f4ee76ae-df32-4808-8b0d-41632be6fc09.mp3 litx[litʼ]przym.
ostry
plumps/111e4169-43d9-4e2d-8a7f-65ffbf5a7d37.mp3 lì'fya[ˈlɪʔ.fja]rzecz.ling
język
plumps/34023c2d-3b33-4e20-afe0-682085b5bd96.mp3 lì'fyaolo'[ˈlɪʔ.fja.o.ˈloʔ]rzecz.ling
grupa językowa
użytkownicy języka
plumps/76526ef8-a2bb-4ae0-a4a9-eda09ff040e3.mp3 lì'fyavi[ˈlɪʔ.fja.vi]rzecz.
wyrażenie
fraza
kawałek języka
plumps/9dee85df-b2f6-4547-ac3a-bb879d0f8098.mp3 Lì'ona[lɪ.ʔo.na]rzecz.name
nazwa klanu
plumps/fa97efbf-5ccf-4d3a-86ec-dd04fec37757.mp3 lì'u[ˈlɪ.ʔu]rzecz.ling
słowo
plumps/a5047a42-ad7a-4816-9fb4-92619c9ba71b.mp3 lì'upam[ˈlɪ.ʔu.pam]rzecz.ling
akcent
wymowa
wymówienie
plumps/68677350-d4fd-4286-ae48-55a434c9b1c5.mp3 lì'upe[ˈlɪ.ʔu.pɛ]zaim. pyt.
co (za słowo)?
co (za wypowiedź)?
plumps/47807cce-9670-4e47-8879-1f5cb90abdd8.mp3 lì'upuk[ˈlɪ.ʔu.puk]rzecz.lingspec
słownik
plumps/4a90c83d-910a-4d5a-8ce9-fa73722892dd.mp3 lì'uvan[ˈlɪ.ʔu.van]rzecz.
gra słów
plumps/d55e320b-4edc-43c0-8ffd-1d0c555728a6.mp3 lìm[lɪm]czasow. nie.loc
być daleko
plumps/13da26e8-da58-4b71-bf5c-9ec829657371.mp3 lìng[lɪŋ]czasow. nie.
bujać (w obłokach)
plumps/6bc9cb37-891e-4dd0-8a87-6c0bcf6e9c99.mp3 lo'a[ˈlo.ʔa]rzecz.sociolspec
totem
plumps/6b2ee3e8-54fe-4ba6-9d83-6f602abafdad.mp3 Lo'akur[lo.ʔa.ˈkuɾ]rzecz.myth
Amulet Toruk Makto
(święty przedmiot legendarnego pierwszego Toruk Makto)
plumps/755cf52e-221f-42a5-b6b8-a890e38a104d.mp3 Loak[ˈlo.ak]rzecz.name
Imię męskie
plumps/39270176-0fef-48d0-adc0-84b6f8631bbb.mp3 loi[ˈlo.i]rzecz.
jajko
plumps/7cc417f3-e217-4972-9c83-b3aa757a25ca.mp3 lok[lok]adp.
blisko do...
plumps/8fa25af9-132d-40dc-bedf-31362a5fc35e.mp3 lok[lok]czasow. prz.loc
przybyć
dotrzeć (na miejsce)
plumps/475f920a-e04c-4082-a764-81f7fa5f573b.mp3 lom[lom]przym.emot
tęskniący (za osobą, której nie ma)
(tylko to co miałeś raz, ale już nie, strata emocjonalna)
plumps/db409c8c-e8ee-4d10-b4a7-3eaf0d1841bd.mp3 lomtu[ˈlom.tu]rzecz.
osoba tęskniąca
(zarezerwowane dla specjalnych okoliczonści np. toastów)
plumps/f0668f45-7086-4e0b-aa70-8715a0737e69.mp3 lonataya[lo.na.ta.ja]rzecz.
meduza (zwierzę)
nieoficjalne słowo! - sprawdź fpxafaw
plumps/34e35690-b39d-4441-b6c0-a8831b2c117e.mp3 lonu[lo.ˈnu]czasow. prz.
wypuszczać
puścić
uwalniać
zwalniać
plumps/2d135edb-a760-4970-aead-8ee0edec23d9.mp3 lopx[lopʼ]czasow. nie.
panikować
plumps/2c890899-da77-491e-be70-a729439be405.mp3 lor[loɾ]przym.emotnfp
piękny
przyjemny dla zmysłów
plumps/7273de28-e33d-4e54-be6d-0ac012096940.mp3 loran[ˈlo.ɾan]rzecz.
elegancja
wdzięk
gracja
plumps/07d5043f-3320-4353-a52b-ab31f1ce844a.mp3 loreyu[lo.ˈɾɛ.ju]rzecz.flora
helicoradian
piękna spirala
helicoradium spirale
plumps/9b7d06c8-5328-4540-9e91-592cb88770e1.mp3 lrrtok[ˈlrˌ.tok]rzecz.
uśmiech
plumps/7de3e385-7bba-4d2f-bf00-0e8296eba130.mp3 lrrtok si[ˈlrˌ.tok si]czasow. nie.
uśmiechać się
plumps/1a9f3b84-08be-48f6-8932-2a46470dff02.mp3 lu[lu]czasow. nie.
być
(używany z celownikiem (dative) do tworzenia czasownika "mieć")
plumps/45333108-0576-474e-8417-44bd181fce68.mp3 luke[ˈlu.kɛ]adp.
bez
poza
oprócz
plumps/78553db3-0a7f-4967-b083-608abf55e768.mp3 lukpen[luk.ˈpɛn]przym.cloth
goły
bez ubrań
plumps/60a004bf-502a-48f6-8165-68304ab4162a.mp3 lumpe[ˈlum.pɛ]zaim. pyt.
dlaczego?
z jakiego powodu?
plumps/2d992724-5f4f-4898-9f1d-92e7651d9407.mp3 lun[lun]rzecz.
powód
plumps/c7fbdd90-f88f-4b19-8f36-142c1bde0647.mp3 lupra[ˈlup.ɾa]rzecz.
styl