vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

lawk (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): lawk
Czech: mluvit, bavit se, diskutovat (o něčem)
English: discourse on
talk about
say something concerning (person, situation, etc.)
zdroj: Frommer (26. Sept 2010)
naviteri.org

příklady afixů

l·am·awk PST minulý čas
l·ìm·awk PST nedávná minulost
l·ìy·awk FUT blízká budoucnost
l·ay·awk FUT budoucí čas
l·ol·awk PFV dokonavý vid
l·er·awk IPFV nedokonavý vid
l·iv·awk SJV konjunktiv
l·ei·awk LAUD pozitivní postoj mluvčího
l·äng·awk PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze