vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

leyn (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): lɛjn
Czech: opakovat, udělat znovu (nějakou činnost)
English: repeat
do again
zdroj: Frommer (28. Sept 2010)
naviteri.org

příklady afixů

l·am·eyn PST minulý čas
l·ìm·eyn PST nedávná minulost
l·ìy·eyn FUT blízká budoucnost
l·ay·eyn FUT budoucí čas
l·ol·eyn PFV dokonavý vid
l·er·eyn IPFV nedokonavý vid
l·iv·eyn SJV konjunktiv
l·ei·eyn LAUD pozitivní postoj mluvčího
l·äng·eyn PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze