vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

lätxayn (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): læ.ˈtʼajn
Czech: porazit někoho v boji, podmanit si někoho
English: defeat (in battle)
conquer
Skupiny témat: bitva / válka
zdroj: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

l·am·ätxayn PST minulý čas
l·ìm·ätxayn PST nedávná minulost
l·ìy·ätxayn FUT blízká budoucnost
l·ay·ätxayn FUT budoucí čas
l·ol·ätxayn PFV dokonavý vid
l·er·ätxayn IPFV nedokonavý vid
l·iv·ätxayn SJV konjunktiv
lätx·ei·ayn LAUD pozitivní postoj mluvčího
lätx·äng·ayn PEJ negativní postoj mluvčího