vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

lopx (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): lopʼ
Czech: panikařit, propadat panice
English: panic
zdroj: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

příklady afixů

l·am·opx PST minulý čas
l·ìm·opx PST nedávná minulost
l·ìy·opx FUT blízká budoucnost
l·ay·opx FUT budoucí čas
l·ol·opx PFV dokonavý vid
l·er·opx IPFV nedokonavý vid
l·iv·opx SJV konjunktiv
l·ei·opx LAUD pozitivní postoj mluvčího
l·äng·opx PEJ negativní postoj mluvčího