vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ley (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): lɛj
Czech: mít hodnotu
být cenný
stát za něco (v pozitivním smyslu)
English: be of value
have some positive value
be worth something
zdroj: naviteri.org (31 Mar 2014)

příklady afixů

l·am·ey PST minulý čas
l·ìm·ey PST nedávná minulost
l·ìy·ey FUT blízká budoucnost
l·ay·ey FUT budoucí čas
l·ol·ey PFV dokonavý vid
l·er·ey IPFV nedokonavý vid
l·iv·ey SJV konjunktiv
l·ei·ey LAUD pozitivní postoj mluvčího
l·äng·ey PEJ negativní postoj mluvčího