vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

lek (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): lɛk
Czech: řídit se (někým/něčím)
poslouchat někoho (přeneseně)
dodržovat (pravidla, nařízení)
English: heed
obey
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

příklady afixů

l·am·ek PST minulý čas
l·ìm·ek PST nedávná minulost
l·ìy·ek FUT blízká budoucnost
l·ay·ek FUT budoucí čas
l·ol·ek PFV dokonavý vid
l·er·ek IPFV nedokonavý vid
l·iv·ek SJV konjunktiv
l·ei·ek LAUD pozitivní postoj mluvčího
l·äng·ek PEJ negativní postoj mluvčího