szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na Ng

  Na'vi Polski
nga[ŋa]os.
ty
nga'[ŋaʔ]czasow. prz.
zawierać
pomieścić
ngam[ŋam]rzecz.
echo
ngampam[ˈŋam.pam]rzecz.
wiersz
ngampam si[ˈŋam.pam si]czasow. nie.
rymować
wierszować
ngawng[ŋawŋ]rzecz.fauna
robak
ngay[ŋaj]przym.
prawdziwy
rzeczywisty
faktyczny
realny
wierny (względem czegoś)
ngaytxoa[ŋaj.ˈtʼo.a]wykrz.
(potwierdzenie winy i żalu)
przepraszam
moje przeprosiny
ngä'än[ŋæ.ˈʔæn]czasow. nie.
cierpieć (mentalnie, duchowo)
cierpieć (emocjonalnie)
być nieszczęśliwym
ngäng[ŋæŋ]rzecz.body
brzuch
żołądek
ngäzìk[ˈŋæ.zɪk]przym.
trudny
skomplikowany
ngenga[ŋɛ.ˈŋa]os.
ty
(forma grzecznościowa)
ngep[ŋɛp]rzecz.body
pępek
nget[ŋɛt]przym.
rozkładający (rozkład niezwierzęcy)
(zapach rozkładającego się drewna lub liści)
ngeyä[ˈŋɛ.jæ]dzier.
twój (własność)
twoja
ngeyn[ŋɛjn]przym.emot
zmęczony
ngian[ŋi.ˈan]przysł.
jednak
jakkolwiek
natomiast
wszakże
ngim[ŋim]przym.
długi (długość fizyczna)
ngimpup[ŋim.ˈpup]rzecz.
długość
ngip[ŋip]rzecz.
przestrzeń
obszar otwarty
obszar bez granic
ngoa[ˈŋo.a]rzecz.
błoto
ngong[ŋoŋ]przym.emot
ospały
leniwy
osoba, której brakuje energii
ngop[ŋop]czasow. prz.
tworzyć
stwarzać
kreować
ngopyu[ˈŋop.ju]rzecz.
twórca
stworzyciel
kreator
ngrr[ŋrˌ]rzecz.flora
korzeń
ngrrpongu[ˈŋrˌ.po.ŋu]rzecz.
ruch oddolny
ruch ludowy
ngul[ŋul]przym.col
szary

ngulpin[ˈŋul.pin]rzecz.col
kolor szary
nguway[ˈŋu.waj]rzecz.envir
wycie
płacz wilków (org. viperwolf)