szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "flora"

  Na'vi Polski
'ampirikx[ˈʔam.pi.ɾikʼ]rzecz.flora
Dzban liściasty (roślina)
Pseudocenia simplex
'ana[ˈʔa.na]rzecz.floraenvir
wisząca winorośl
'ä'o[ˈʔæ.ʔo]rzecz.flora
Dzban (roślina)
Plantapurpurea cordata
'ele'wll[ˈʔɛ.lɛʔ.wlˌ]rzecz.flora
Kolczasta łapa
'ewll[ˈʔɛ.wlˌ]rzecz.floraenvir
roślina
anìheyu[a.nɪ.ˈhɛ.ju]rzecz.flora
Niebieska spirala
fibonacci
Orbis caeruleus
apxangrr[a.ˈpʼa.ŋrˌ]rzecz.flora
delta tree
dosł.: wielki korzeń
Magelum triangulare
awaiei[a.wa.i.ˈɛ.i]rzecz.flora
Rajska wiedźma
Bansheba terrestre
eanean[ˈɛ.an.ˈɛ.an]rzecz.flora
cheadle
herbaceous plant
Thylakoidia spiralis
(Brak Polskiego odpowiednika)
eyaye[ɛ.ˈja.jɛ]rzecz.flora
Pióropusznik
Bellicum pennatum
fkxakewll[ˈfkʼa.kɛ.wlˌ]rzecz.flora
Lwia czreśnia
itch plant
Cynaroidia glauca
flefle[ˈflɛ.flɛ]rzecz.flora
Sol\'s delight
magnetotrophic plant
Calamariphyllum elegans
fngapsutxwll[ˈfŋap.sutʼ.wlˌ]rzecz.flora
roślina śledząca metal
ang. metalfollowing plant
Pennanemone ciliare
fwäkìwll[ˈfwæ.kɪ.wlˌ]rzecz.flora
Storczyk modliszkowy
Pandorchidus insectoralis
hìrumwll[hɪ.ˈɾum.wlˌ]rzecz.flora
puffer plant
ìpxa[ɪ.ˈpʼa]rzecz.floraenvir
paproć
kelutral[ˈkɛl.ut.ɾal]rzecz.floraenvir
Drzewo domowe
(duchowy i fizyczny dom klanu Omatikaya)
kllpxiwll[klˌ.ˈpʼi.wlˌ]rzecz.flora
lwia jagoda
(karczochopodobny owoc Pandory)
Cynaroidia decumbens
kxaylte[ˈkʼajl.tɛ]rzecz.flora
cillaphant
Clawenia purpurea
lerìk[lɛ.ˈɾɪk]przym.floraenvir
liściasty
ulistniony
obfitolistny
lezeswa[lɛ.ˈzɛ.swa]przym.flora
trawiasty
loreyu[lo.ˈɾɛ.ju]rzecz.flora
helicoradian
piękna spirala
helicoradium spirale
mìnyu[ˈmɪn.ju]rzecz.flora
zakręcona lilia
skręcona lilia
Pseudolilium contortum
mulpxar[mul.ˈpʼaɾ]rzecz.flora
kogucia głowa (roślina)
Alectophyllum molle
ngrr[ŋrˌ]rzecz.flora
korzeń
pa'liwll[ˈpaʔ.li.wlˌ]rzecz.flora
Dzban mrocznego konia
Pseudocenia equina
pamtseowll[ˈpam.͡tsɛ.o.wlˌ]rzecz.flora
kocie ucho
dosł. muzyczna roślina
Felinafolia ferruginea
pasuk[ˈpa.suk]rzecz.flora
jagoda
paywll[ˈpaj.wlˌ]rzecz.flora
Dapofet
dosł. wodonośna roślina
Aloeparilus succulentus
penghrrap[pɛŋ.ˈhrˌ.ap]rzecz.flora
Binarny promyk
dosł. lampion z frędzlami
Lucinaria fibriata
prrnesyul[ˈprˌ.nɛ.sjul]rzecz.flora
pączek (w kwiecie)
prrwll[ˈprˌ.wlˌ]rzecz.flora
mech
pxayzekwä[pʼaj.ˈzɛk.wæ]rzecz.flora
kręcony bicz
dosł. wielopalczasty, wiele palców Phytotinium poydactylum
pxiut[ˈpʼi.ut]rzecz.flora
ostra palma
dosł. ostre drzewo
Saltcellar gracilis
pxiwll[ˈpʼi.wlˌ]rzecz.flora
pączek pustelnika (podobna do lwiej czereśni)
dosł. ostra roślina
Cynaroidia discolor
pxorna'[ˈpʼoɾ.naʔ]rzecz.flora
Episoth
dosł. wybuchające nasienie
Croquembouche columnare
pxorna'lor[ˈpʼoɾ.naʔ.ˈloɾ]rzecz.flora
Sari
dosł. piękne wybuchające nasienie
Pandargonium cyanellum
rawp[ɾawp]rzecz.flora
polip pęcherzowy
Polypiferus brevisimus
rina'[ɾi.ˈnaʔ]rzecz.floraenvir
ziarno
nasiono
rumut[ˈɾum.ut]rzecz.flora
Drzewo purchawka
dosł. Drzewo z kulkami
Obesus rotundus
smaoe[sma.ˈo.ɛ]rzecz.flora
phalanxia
heavily thorned plant
Phalanxia ferox
sngukx[sŋukʼ]rzecz.flora
grub plant
Limacina erecta
somtìlor[ˈsom.tɪ.loɾ]rzecz.flora
lód na patyku
dosł. gorąca piękność
Capsulatum virgatum
spxam[spʼam]rzecz.floraenvir
grzyb
grzybek
pieczarka
syeptute[ˈsjɛp.tu.tɛ]rzecz.flora
traper
dosł.: osoba tropiąca
Pandoratonia myopora
syulang[ˈsju.laŋ]rzecz.floraenvir
kwiat
tanleng[ˈtan.lɛŋ]rzecz.flora
kora (drzewna)
tautral[ˈta.ut.ɾal]rzecz.flora
Palma fasolowa
ang. sky tree
tawtsngal[ˈtaw.͡tsŋal]rzecz.flora
panopyra
dosł.: podniebna misa
Panopyra aerii
tìhawnuwll[tɪ.ˈhaw.nu.wlˌ]rzecz.flora
spartan
dosł.: chroniąca roślina
Kuchenium polyphyllum
tompawll[ˈtom.pa.wlˌ]rzecz.flora
Geoda
dosł. deszczowa roślina
Tubineus azureus
torukspxam[ˈto.ɾuk.spʼam]rzecz.flora
oktofungus
dosł.: grzyb Wielkiego Leonopteriksa
Fungimonium giganteum
tsawlapxangrr[ˈ͡tsawl.a.pʼa.ŋrˌ]rzecz.flora
drzewo unidelta
dosł.: wielki ogromny korzeń
Magellum deltoids
skrócona forma: tsawlapx
tsmi[͡tsmi]rzecz.floragastr
nektar
tstxa'a[ˈ͡tstʼa.ʔa]rzecz.flora
Kanalida
ang. Canalyd
Canalydium limacineum
tsyorina'wll[͡tsjo.ɾi.ˈnaʔ.wlˌ]rzecz.flora
Sagowiec
dosł.: roślina nasion mąki
Pseudocycas altissima
txll'u[ˈtʼlˌ.ʔu]rzecz.flora
Tykwa nargilowata
Flaska ascendens
txumpaywll[ˈtʼum.paj.wlˌ]rzecz.flora
oset skorpienii
(ang. Scorpion Thistle - przyp. tłum.)
dosł.: roślina dająca zatrutą wodę Scorpioflora maxima
txumtsä'wll[tʼum.ˈ͡tsæʔ.wlˌ]rzecz.flora
Niecierpek gniewny
dosł.: roślina plująca trucizną
Flaska reclinata
utral[ˈut.ɾal]rzecz.floraenvir
drzewo
utraltsyìp[ˈut.ɾal.͡tsjɪp]rzecz.floraenvir
krzak
krzew
gąszcz
väfewll[ˈvæ.fɛ.wlˌ]rzecz.flora
Skolopendra
dosł.: źle pachnąca roślina
Scolopendra virens
värumut[ˈvæ.ɾu.mut]rzecz.flora
varumut
Obesus fenestralis
Vitrautral[vit.ˈɾa.ut.ɾal]rzecz.floramythrelig
Drzewo Dusz
vozampasukut[ˈvo.zam.pa.suk.ut]rzecz.flora
drzewo tysiąca jagód
choinka bożonarodzeniowa (ang. grinch tree, prawdop. złe tłumaczenie - przyp. tłum.)
vul[vul]rzecz.floraenvir
gałąź (drzewa)
yomhì'ang[jom.ˈhɪʔ.aŋ]rzecz.flora
dakteron
Pseudopenthes coralis
yomioang[jom.i.ˈo.aŋ]rzecz.flora
kielisznik
dosł.: pożeracz zwierząt
Pdeudocenia rosea
zeswa[ˈzɛ.swa]rzecz.flora
trawa
zeswavi[ˈzɛ.swa.vi]rzecz.flora
źdźbło trawy