szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

snaytx (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): snajtʼ plumps/873b8c28-afc0-40e6-9bbd-d975130e5d96.mp3
Polski: przegrać (grę, walkę)
English: lose (game, fight)
źródło: Frommer (25.05.2011)
naviteri.org

przykłady przedrostków

sn·am·aytx PRZESZ przeszły prosty
sn·ìm·aytx PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sn·ìy·aytx PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sn·ay·aytx PRZYSZ przyszły
sn·ol·aytx PRZESZ przeszły dokonany
sn·er·aytx TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sn·iv·aytx MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
sn·ei·aytx POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
sn·äng·aytx PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

powiązane słowa

snaytu przegrany
przegrywający
zwyciężony
tìsnaytx strata
utrata
ubytek
przegrana
yora'tu zwycięzca
wygrany (osoba)
tìyora' zwycięstwo
wygrana
yora' wygrać (grę, walkę)
zwyciężyć
zwyciężać