szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

sung (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): suŋ
Polski: dodawać
dodać
dopisać
English: add
źródło: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

przykłady przedrostków

s·am·ung PRZESZ przeszły prosty
s·ìm·ung PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
s·ìy·ung PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
s·ay·ung PRZYSZ przyszły
s·ol·ung PRZESZ przeszły dokonany
s·er·ung TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
s·iv·ung MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
s·ei·ung POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
s·äng·ung PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)