szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

srese'a (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): sɾɛ.sɛ.ˈʔa
Polski: prorokować
przepowiadać
wywróżyć
English: prophesize
prophetize
prophecy
predict
źródło: ASG; naviteri.org (30 Sept 2013)

przykłady przedrostków

sres·am·e'a PRZESZ przeszły prosty
sres·ìm·e'a PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sres·ìy·e'a PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sres·ay·e'a PRZYSZ przyszły
sres·ol·e'a PRZESZ przeszły dokonany
sres·er·e'a TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sres·iv·e'a MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
srese'·ei·a POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
srese'·äng·a PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)