szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na P

  Na'vi Polski
plumps/0910fae1-711f-425f-a4f2-d8936bcb3491.mp3 pa'li[ˈpaʔ.li]rzecz.fauna
Mroczny koń
Equidirus hoplites
plumps/1b5d1281-5e16-420b-9485-24db6caec72d.mp3 pa'liwll[ˈpaʔ.li.wlˌ]rzecz.flora
Dzban mrocznego konia
Pseudocenia equina
plumps/0b226554-8d9a-47cc-ace3-bda38eea2ba7.mp3 pa'o[ˈpa.ʔo]rzecz.
bok
strona
burta
plumps/05cb99b5-6a21-4380-85a1-96c20991dc01.mp3 pak[pak]czą.
cząstka mówiąca o ujmie, dyshonorze, ubliżeniu
plumps/1adf5038-ce09-43d1-8b13-50c0454b2cc3.mp3 palukantsyìp[pa.ˈlu.kan.͡tsjɪp]rzecz.
kot (zwierzę Ziemskie)
plumps/ce312611-0e41-4af6-a7dc-d49462e9ad43.mp3 palulukan[pa.lu.ˈlu.kan]rzecz.fauna

plumps/dd7cd59c-4b65-4944-af4e-66b902ea6704.mp3 pam[pam]rzecz.
dźwięk
odgłos
hałas
rumor
plumps/3da9f18a-5285-426c-bc59-8b4d690669c8.mp3 pamrel[pam.ˈɾɛl]rzecz.
napis
coś napisanego
plumps/8000c49e-daf2-4e6b-a5cf-fe8f4904e212.mp3 pamrel si[pam.ˈɾɛl si]czasow. nie.
pisać
(zezwala na podwójny celownik (dative))
plumps/9948c0ea-de69-45b2-b85a-a27693277c4f.mp3 pamrelfya[pam.ˈɾɛl.fja]rzecz.ling
literowanie
plumps/7a73c525-4556-4eb8-8405-22a3a3535ff7.mp3 pamrelsiyu[pam.ˈɾɛl.si.ju]rzecz.
pisarz
autor
plumps/810f3747-9593-4a53-b29f-9cb6710d33cc.mp3 pamrelvi[pam.ˈɾɛl.vi]rzecz.ling
litera
plumps/6071cee3-a17f-4e1f-b95e-a8fc235cbe81.mp3 pamtseo[ˈpam.͡tsɛ.o]rzecz.mus
muzyka
plumps/8b610ce0-411c-47ef-8514-8dadba905691.mp3 pamtseo si[ˈpam.͡tsɛ.o si]czasow. nie.mus
puszczać muzykę
grać na instrumencie (razem z "fa" dla instrumentu, który gra)
plumps/44eedd45-0d18-4dab-b070-496f6be74b0e.mp3 pamtseongopyu[pam.͡tsɛ.o.ˈŋop.ju]rzecz.mus
twórca muzyki
kompozytor
plumps/0a8bf7b7-7a5a-4805-a80b-fcc34f00c645.mp3 pamtseotu[ˈpam.͡tsɛ.o.tu]rzecz.mus
muzyk
plumps/42f340a9-7533-49b2-8b70-0e629479072e.mp3 pamtseowll[ˈpam.͡tsɛ.o.wlˌ]rzecz.flora
kocie ucho
dosł. muzyczna roślina
Felinafolia ferruginea
plumps/3f81a4bb-113c-4a4f-bdd1-f4bf84a43e15.mp3 pan[pan]rzecz.
godny
poczciwy
cnotliwy
plumps/cac370cf-fde2-4e8d-ad92-ebb99f01cd01.mp3 Pari[pa.ˈɾi]rzecz.lw
Paryż (stolica Francji)
plumps/7a9ec8e6-3197-40b5-a0c8-901aa8654291.mp3 paskalin[pa.ska.ˈlin]rzecz.
\"kochanie\" (określenie pieszczotliwe)
dosł. słodka jagoda
plumps/9d42284c-4906-4cb6-a031-b086afe662c3.mp3 pasuk[ˈpa.suk]rzecz.flora
jagoda
plumps/0a6ba0d7-91e3-43fc-96ef-d4c652968ebf.mp3 pate[ˈpa.tɛ]czasow.
dotrzeć do miejsca
przybyć
dotrzeć
plumps/cce11e1a-cc22-484e-a166-de9e1f54e227.mp3 pawk[pawk]rzecz.mus
róg (instrument dmuchany)
plumps/c9337546-ecff-437d-b813-0e0017497b70.mp3 pawm[pawm]czasow. prz.
pytać
plumps/f72292c4-ee8c-4563-9d6f-f731598d1d62.mp3 pay[paj]n.
woda
ciecz
plumps/3e2a0a88-f872-418c-9768-b120b35d2e48.mp3 payfya[ˈpaj.fja]rzecz.geogrenvir
strumień
potok
nurt
struga
prąd rzeki
plumps/14d6bb4c-5d8e-4f96-87e6-96e88aea7370.mp3 payìva[ˈpaj.ɪ.va]rzecz.
kropla wody
plumps/e43da46a-ef57-4b9a-9273-78036f92ec88.mp3 paynäpll[ˈpaj.næ.plˌ]rzecz.lw
ananas
plumps/9fe027ef-6c6c-4f25-9a0f-f31d9203f58a.mp3 paynga'[ˈpaj.ŋaʔ]przym.nfpweather
wilgotny
mokrawy
plumps/c31506d5-f750-4cb7-8c17-9a0ec6e68426.mp3 payoang[paj.ˈo.aŋ]rzecz.envirfauna
ryba
plumps/f5a38475-121d-443e-b13d-976a888eb820.mp3 paysena[ˈpaj.sɛ.na]rzecz.
pojemnik na wodę
plumps/9ce6deca-f4f3-4799-a032-aa0d424e3c87.mp3 paysmung[ˈpaj.smuŋ]rzecz.
nośnik wody
przykład: wiadro
plumps/f7bce22c-1bd5-4cc7-8058-a9990f593326.mp3 paywll[ˈpaj.wlˌ]rzecz.flora
Dapofet
dosł. wodonośna roślina
Aloeparilus succulentus
plumps/45321a0c-314d-4399-ad8d-96d79bdba11c.mp3 pähem[ˈpæ.hɛm]czasow. nie.
co?
jakie działanie? (co powinniśmy zrobić - przyp. tłum.)
plumps/16654002-fb69-4772-bc5b-99db69c3becb.mp3 pänu[ˈpæ.nu]rzecz.
obietnica
przyrzeczenie
słowo
plumps/820bc20e-a853-4961-b234-5dfd636f79c9.mp3 pänutìng[ˈpæ.nu.tɪŋ]czasow. prz.(3,3)
obiecywać (komuś coś)
przyrzekać
dawać słowo
plumps/f0b57a4d-6589-43f1-a537-83df690a2410.mp3 pängkxo[pæŋ.ˈkʼo]czasow. nie.
rozmawiać
konwersować
gawędzić
prowadzić konwersację
plumps/4158d9ba-af66-4829-bcfa-e7aa9c0859ee.mp3 pängkxoyu[pæŋ.ˈkʼo.ju]rzecz.
osoba rozmawiająca
osoba prowadząca konwersację
plumps/c15f896f-9e6e-4a89-a76b-0738e309d894.mp3 pängkxoyu lekoren[pæŋ.ˈkʼo.ju lɛ.ko.ˈɾɛn]rzecz.sociol
prawnik
adwokat

plumps/9cc8406e-44a2-4447-a66f-6f3dfb1a15ec.mp3 päsketpol[ˈpæ.skɛt.pol]rzecz.lw
koszykówka
plumps/0ec64284-078c-4d44-80a0-25aff633fb96.mp3 pätsì[ˈpæ.͡tsɪ]rzecz.millw
odznaka
znaczek
znak
symbol
plumps/3b802084-6756-4578-bdab-5a2bbfc46214.mp3 pe[pɛ]pref.
co
prefiks dla rzeczowników
plumps/e0f3fe60-dd41-4d5f-a8f5-3e6791e7c5b4.mp3 pe[pɛ]suf.
co
sufiks dla rzeczowników
plumps/31c10aeb-bb54-4e22-b261-1a92c63f7631.mp3 pe'un[ˈpɛ.ʔun]czasow. prz.
decydować
postanowić
zadecydować
plumps/37d3b7ab-1984-43c7-bc17-7687373560e8.mp3 pefnel[pɛ.ˈfnɛl]zaim. pyt.
jakiego rodzaju?
plumps/b9775d0a-4f03-40ca-aea8-43cf4c2558fe.mp3 pefya[pɛ.ˈfja]zaim. pyt.
jak?
w jaki sposób?
plumps/19c1f71e-cf22-4ab3-af81-97d845fd9cdc.mp3 pehem[pɛ.ˈhɛm]zaim. pyt.
co?
jakie działanie? (co powinniśmy zrobić - przyp. tłum.)
plumps/81daa803-4270-4447-abce-542604294079.mp3 pehrr[pɛ.ˈhrˌ]zaim. pyt.
kiedy?
o której (godzinie)?
plumps/bf98accc-b79c-4897-a9e9-f0484a76f5f0.mp3 pelì'u[pɛ.ˈlɪ.ʔu]zaim. pyt.
co?
jakie słowo?
jakie zdanie? (co powiedziałeś? - przyp. tłum.)
plumps/73f2f6ba-b6bf-4ff1-aa47-163faa1fa6c9.mp3 pelun[pɛ.ˈlun]zaim. pyt.
dlaczego?
z jakiego powodu?
plumps/1de2d86d-10f2-431b-bfd8-10023abe2551.mp3 peng[pɛŋ]czasow. prz.
powiedzieć
powiadać
plumps/4ce94fef-86c6-4390-a250-cd4e57e134b1.mp3 penghrr[pɛŋ.ˈhrˌ]czasow. nie.(1,1)
ostrzec
uprzedzić
alarmować
plumps/7171493d-4cd2-4629-ada8-d7d1b7662683.mp3 penghrrap[pɛŋ.ˈhrˌ.ap]rzecz.flora
Binarny promyk
dosł. lampion z frędzlami
Lucinaria fibriata
plumps/ae52b60b-1a82-4692-a690-c60c5a773333.mp3 peseng[pɛ.ˈsɛŋ]zaim. pyt.
gdzie?
w jakim miejscu?
plumps/778fed77-2884-495e-877d-80ea94ff01e7.mp3 pesu[pɛ.ˈsu]zaim. pyt.
kto?
która osoba?
plumps/d2037f62-a14c-4290-9957-db59eeb53c88.mp3 peu[pɛ.ˈu]zaim. pyt.
co? która rzecz?
plumps/5220b024-ae9f-496f-90b7-2cf14255a707.mp3 pewn[pɛwn]rzecz.body
szyja
plumps/4165c6a2-750b-43eb-83d4-03fdcaeaa13d.mp3 pey[pɛj]czasow. nie.
czekać
czekać na
plumps/ae8b89d7-75b4-40a4-9026-c32f7ec3f483.mp3 peyä[ˈpɛ.jæ]dzier.
jej (płciowo neutralny)
jego (płciowo neutralny)
plumps/66292f61-0c42-48bc-b3db-ee5def28c078.mp3 Peyral[pɛj.ˈɾal]rzecz.name
Imię żeńskie
plumps/c431c1f0-a373-4e4f-8a64-e3e0d75a068d.mp3 piak[pi.ˈak]przym.weather
czyste (bezchmurne)
otwarte (niebo)
plumps/76bfc8a5-924f-448a-9503-34f59ec815f1.mp3 piak säpi[pi.ˈak sæ.ˈpi]czasow. nie.(3,3)
otworzyć się
otworzyć się samoistnie
plumps/82e63a4d-2c46-4142-a321-7da2bd57a077.mp3 piak si[pi.ˈak si]czasow. nie.
otwierać
rozewrzeć
plumps/f8ed18dc-92a6-4f60-9bdd-8ab99f03e121.mp3 pil[pil]rzecz.body
pręgi na twarzy
naturalne ubarwienie skóry Na'vi
plumps/d8b18bbe-5a1d-4a14-a095-699a5f17458c.mp3 pizayu[ˈpi.za.ju]rzecz.fam
przodek
plumps/02cbb426-6bf8-4269-9ac1-374af13a0141.mp3 pìlok[pɪ.ˈlok]rzecz.lw
blog
plumps/5edba927-2c7e-4948-9560-3b8437ec1ddf.mp3 pìmtxan[pɪm.ˈtʼan]zaim. pyt.
jak dużo? (rzeczownik niepoliczalny)
plumps/11c747e1-644c-4665-83c2-d60018566f11.mp3 pìwopx[pɪ.ˈwopʼ]rzecz.weather
chmura
plumps/d61f114b-60e2-492d-9ba4-6b3574bcb93d.mp3 pìwopxtsyìp[pɪ.ˈwopʼ.͡tsjɪp]rzecz.
obłoczek
mgławica
plumps/af204ebb-9011-49e4-8218-14d34e2dac1b.mp3 pllhrr[plˌ.ˈhrˌ]czasow. nie.(1,1)
ostrzec
uprzedzić
alarmować
plumps/d7872057-7d1f-48af-af0b-d066c9064f98.mp3 pllngay[plˌ.ˈŋaj]czasow. nie.(1,1)
przyznać
uznać
wyznać
plumps/2109858d-17c3-4b69-8c58-01127fa7299c.mp3 plltxe[plˌ.ˈtʼɛ]czasow.
mówić
przemawiać
rozmawiać
plumps/8d847140-d132-4385-93b4-404500e2d51b.mp3 plltxeyu[plˌ.ˈtʼɛ.ju]rzecz.
mówca
spiker
przemawiający
plumps/68b0954f-24aa-4fae-96ea-d21ce77d1406.mp3 po[po]os.
on
ona
ono
(nie określa płci. Po prostu 3 os. l.p. - przp. tłum.)
plumps/2a76e5cc-0248-4f70-95d0-1cae87ed1e21.mp3 poan[po.ˈan]os.
on
plumps/1301ebf9-d2b6-43f2-8a3d-0817e2aed45c.mp3 poe[po.ˈɛ]os.
ona
plumps/f907eea9-a7b1-4585-ae65-6d5a08e2793d.mp3 polpxay[pol.ˈpʼaj]zaim. pyt.
jak dużo? (rzeczownik policzalny)
plumps/f27ea032-fb20-412c-8e39-a4e1ea9f83a6.mp3 pom[pom]czasow. prz.
całować
plumps/836baca7-514a-484f-93d4-72775cfe62de.mp3 pongu[ˈpo.ŋu]rzecz.
grupa ludzi
plumps/1d8b630f-885f-4b84-8047-034d54050de4.mp3 postì[po.stɪ]rzecz.lw
post (na forum lub blogu)
plumps/f0e4f2f6-8a57-4fd9-ae12-26d96d6b6fc3.mp3 prrku[ˈprˌ.ku]rzecz.body
łono
macica
plumps/4d4d2a66-0b3a-41f0-817c-218be9518445.mp3 prrnen[ˈprˌ.nɛn]rzecz.
dziecko
noworodek
plumps/81080ad9-88eb-4109-a156-6d41e6da847c.mp3 prrnesyul[ˈprˌ.nɛ.sjul]rzecz.flora
pączek (w kwiecie)
plumps/242e53e6-7d6a-410e-b6a5-80bfa490a2d5.mp3 prrsmung[ˈprˌ.smuŋ]rzecz.sociol
nosidełko dla dziecka
plumps/030ec0fe-027f-42ff-89e0-a2e6eedb9145.mp3 prrte'[ˈprˌ.tɛʔ]przym.
przyjemny (o aktywności)
plumps/81a08035-c132-4e16-8871-1dcbfb0767e0.mp3 prrwll[ˈprˌ.wlˌ]rzecz.flora
mech
plumps/7579561e-1da2-4e8e-805f-83bb1fd7adcd.mp3 puk[puk]rzecz.lw
książka
księga
plumps/14fb3ceb-c25e-425d-8581-66ffcfc129bc.mp3 pukap[ˈpu.kap]liczeb.
6
plumps/920470d5-6b38-41b3-a756-55d81a81a4b2.mp3 puktsyìp[ˈpuk.͡tsjɪp]rzecz.lw
broszura
książeczka
plumps/2928162f-735a-47f7-8a32-e4d665826c32.mp3 pum[pum]os.
który
zaimek zastępczy odnoszący się do wcześniej wspomnianego rzeczownika lub zaimka
plumps/f243530e-c303-4379-98b4-1893320e6e4c.mp3 pup[pup]przym.
krótki (fizyczna długość)
plumps/61a22815-e3f5-4cbf-9b4b-b81ba0481000.mp3 puve[ˈpu.vɛ]liczeb.
szósty (l. porz.)