szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na P

  Na'vi Polski
pa'li[ˈpaʔ.li]rzecz.fauna
Mroczny koń
Equidirus hoplites
pa'liwll[ˈpaʔ.li.wlˌ]rzecz.flora
Dzban mrocznego konia
Pseudocenia equina
pa'o[ˈpa.ʔo]rzecz.
bok
strona
burta
pak[pak]czą.
cząstka mówiąca o ujmie, dyshonorze, ubliżeniu
palukantsyìp[pa.ˈlu.kan.͡tsjɪp]rzecz.
kot (zwierzę Ziemskie)
palulukan[pa.lu.ˈlu.kan]rzecz.fauna

pam[pam]rzecz.
dźwięk
odgłos
hałas
rumor
pamrel[pam.ˈɾɛl]rzecz.
napis
coś napisanego
pamrel si[pam.ˈɾɛl si]czasow. nie.
pisać
(zezwala na podwójny celownik (dative))
pamrelfya[pam.ˈɾɛl.fja]rzecz.ling
literowanie
pamrelsiyu[pam.ˈɾɛl.si.ju]rzecz.
pisarz
autor
pamrelvi[pam.ˈɾɛl.vi]rzecz.ling
litera
pamtseo[ˈpam.͡tsɛ.o]rzecz.mus
muzyka
pamtseo si[ˈpam.͡tsɛ.o si]czasow. nie.mus
puszczać muzykę
grać na instrumencie (razem z "fa" dla instrumentu, który gra)
pamtseongopyu[pam.͡tsɛ.o.ˈŋop.ju]rzecz.mus
twórca muzyki
kompozytor
pamtseotu[ˈpam.͡tsɛ.o.tu]rzecz.mus
muzyk
pamtseowll[ˈpam.͡tsɛ.o.wlˌ]rzecz.flora
kocie ucho
dosł. muzyczna roślina
Felinafolia ferruginea
pan[pan]rzecz.
godny
poczciwy
cnotliwy
Pari[pa.ˈɾi]rzecz.lw
Paryż (stolica Francji)
paskalin[pa.ska.ˈlin]rzecz.
\"kochanie\" (określenie pieszczotliwe)
dosł. słodka jagoda
pasuk[ˈpa.suk]rzecz.flora
jagoda
pate[ˈpa.tɛ]czasow. nie.
dotrzeć do miejsca
przybyć
dotrzeć
pawk[pawk]rzecz.mus
róg (instrument dmuchany)
pawm[pawm]czasow. prz.
pytać
pay[paj]n.
woda
ciecz
payfya[ˈpaj.fja]rzecz.envirgeogr
strumień
potok
nurt
struga
prąd rzeki
payìva[ˈpaj.ɪ.va]rzecz.
kropla wody
paynäpll[ˈpaj.næ.plˌ]rzecz.lw
ananas
paynga'[ˈpaj.ŋaʔ]przym.weathernfp
wilgotny
mokrawy
payoang[paj.ˈo.aŋ]rzecz.faunaenvir
ryba
paysena[ˈpaj.sɛ.na]rzecz.
pojemnik na wodę
paysmung[ˈpaj.smuŋ]rzecz.
nośnik wody
przykład: wiadro
paywll[ˈpaj.wlˌ]rzecz.flora
Dapofet
dosł. wodonośna roślina
Aloeparilus succulentus
pähem[ˈpæ.hɛm]czasow. nie.
co?
jakie działanie? (co powinniśmy zrobić - przyp. tłum.)
pänu[ˈpæ.nu]rzecz.
obietnica
przyrzeczenie
słowo
pänutìng[ˈpæ.nu.tɪŋ]czasow. prz.(3,3)
obiecywać (komuś coś)
przyrzekać
dawać słowo
pängkxo[pæŋ.ˈkʼo]czasow. nie.
rozmawiać
konwersować
gawędzić
prowadzić konwersację
pängkxoyu[pæŋ.ˈkʼo.ju]rzecz.
osoba rozmawiająca
osoba prowadząca konwersację
pängkxoyu lekoren[pæŋ.ˈkʼo.ju lɛ.ko.ˈɾɛn]rzecz.sociol
prawnik
adwokat

päsketpol[ˈpæ.skɛt.pol]rzecz.lw
koszykówka
pätsì[ˈpæ.͡tsɪ]rzecz.millw
odznaka
znaczek
znak
symbol
pe[pɛ]suf.
co
sufiks dla rzeczowników
pe[pɛ]pref.
co
prefiks dla rzeczowników
pe'un[ˈpɛ.ʔun]czasow. prz.
decydować
postanowić
zadecydować
pefnel[pɛ.ˈfnɛl]zaim. pyt.
jakiego rodzaju?
pefya[pɛ.ˈfja]zaim. pyt.
jak?
w jaki sposób?
pehem[pɛ.ˈhɛm]zaim. pyt.
co?
jakie działanie? (co powinniśmy zrobić - przyp. tłum.)
pehrr[pɛ.ˈhrˌ]zaim. pyt.
kiedy?
o której (godzinie)?
pelì'u[pɛ.ˈlɪ.ʔu]zaim. pyt.
co?
jakie słowo?
jakie zdanie? (co powiedziałeś? - przyp. tłum.)
pelun[pɛ.ˈlun]zaim. pyt.
dlaczego?
z jakiego powodu?
peng[pɛŋ]czasow. prz.
powiedzieć
powiadać
penghrr[pɛŋ.ˈhrˌ]czasow. nie.(1,1)
ostrzec
uprzedzić
alarmować
penghrrap[pɛŋ.ˈhrˌ.ap]rzecz.flora
Binarny promyk
dosł. lampion z frędzlami
Lucinaria fibriata
peseng[pɛ.ˈsɛŋ]zaim. pyt.
gdzie?
w jakim miejscu?
pesu[pɛ.ˈsu]zaim. pyt.
kto?
która osoba?
peu[pɛ.ˈu]zaim. pyt.
co? która rzecz?
pewn[pɛwn]rzecz.body
szyja
pey[pɛj]czasow. nie.
czekać
czekać na
peyä[ˈpɛ.jæ]dzier.
jej (płciowo neutralny)
jego (płciowo neutralny)
Peyral[pɛj.ˈɾal]rzecz.name
Imię żeńskie
piak[pi.ˈak]przym.weather
czyste (bezchmurne)
otwarte (niebo)
piak säpi[pi.ˈak sæ.ˈpi]czasow. nie.(3,3)
otworzyć się
otworzyć się samoistnie
piak si[pi.ˈak si]czasow. nie.
otwierać
rozewrzeć
pil[pil]rzecz.body
pręgi na twarzy
naturalne ubarwienie skóry Na'vi
pizayu[ˈpi.za.ju]rzecz.fam
przodek
pìlok[pɪ.ˈlok]rzecz.lw
blog
pìmtxan[pɪm.ˈtʼan]zaim. pyt.
jak dużo? (rzeczownik niepoliczalny)
pìwopx[pɪ.ˈwopʼ]rzecz.weather
chmura
pìwopxtsyìp[pɪ.ˈwopʼ.͡tsjɪp]rzecz.
obłoczek
mgławica
pllhrr[plˌ.ˈhrˌ]czasow. nie.(1,1)
ostrzec
uprzedzić
alarmować
pllngay[plˌ.ˈŋaj]czasow. nie.(1,1)
przyznać
uznać
wyznać
plltxe[plˌ.ˈtʼɛ]czasow. prz.
mówić
przemawiać
rozmawiać
plltxeyu[plˌ.ˈtʼɛ.ju]rzecz.
mówca
spiker
przemawiający
po[po]os.
on
ona
ono
(nie określa płci. Po prostu 3 os. l.p. - przp. tłum.)
poan[po.ˈan]os.
on
poe[po.ˈɛ]os.
ona
polpxay[pol.ˈpʼaj]zaim. pyt.
jak dużo? (rzeczownik policzalny)
pom[pom]czasow. prz.
całować
pongu[ˈpo.ŋu]rzecz.
grupa ludzi
postì[po.stɪ]rzecz.lw
post (na forum lub blogu)
prrku[ˈprˌ.ku]rzecz.body
łono
macica
prrnen[ˈprˌ.nɛn]rzecz.
dziecko
noworodek
prrnesyul[ˈprˌ.nɛ.sjul]rzecz.flora
pączek (w kwiecie)
prrsmung[ˈprˌ.smuŋ]rzecz.sociol
nosidełko dla dziecka
prrte'[ˈprˌ.tɛʔ]przym.
przyjemny (o aktywności)
prrwll[ˈprˌ.wlˌ]rzecz.flora
mech
puk[puk]rzecz.lw
książka
księga
pukap[ˈpu.kap]liczeb.
6
puktsyìp[ˈpuk.͡tsjɪp]rzecz.lw
broszura
książeczka
pum[pum]os.
który
zaimek zastępczy odnoszący się do wcześniej wspomnianego rzeczownika lub zaimka
pup[pup]przym.
krótki (fizyczna długość)
puve[ˈpu.vɛ]liczeb.
szósty (l. porz.)