szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na Z

  Na'vi Polski
za'ärìp[za.ˈʔæ.ɾɪp]czasow. prz.(2,3)
ciągnąć wyrwać
pociągnąć
za'u[ˈza.ʔu]czasow. nie.
przyjść
przyjechać
iść
chodź
za'u nì'eng[ˈza.ʔu nɪ.ˈʔɛŋ]idiom.
dzielić wspólne zainteresowania
zam[zam]liczeb.
64
zamunge[za.ˈmu.ŋɛ]czasow. prz.(2,3)
przynieść
przywieźć
sprowadzić
doprowadzić
zapxì[za.ˈpʼɪ]rzecz.
część przednia
zare'[za.ˈɾɛʔ]rzecz.body
czoło
zasrìn[za.ˈsɾɪn]czasow. prz.(2,2)comm
pożyczać
wypożyczać
zapożyczać
zawng[zawŋ]czasow. nie.
krzyczeć
wrzasnąć
ryczeć
drzeć się
zawprrte'[zaw.ˈprˌ.tɛʔ]czasow. nie.(1,1)
być przyjemne (używany z ne)
zawr[zawɾ]rzecz.
wołanie zwierząt
krzyk zwierząt
zew
zäfi[ˈzæ.fi]przym.
zmodyfikowany
zmieniony
zingerowany z
nie będący już w stanie naturalnym
zobacz również: tamed
zekwä[ˈzɛk.wæ]rzecz.body
palec
zel[zɛl]spój.
wtedy
następnie
potem
(dla konsekwencji alternatywnego zdania warunkowanego razem z zun)
zene[ˈzɛ.nɛ]czas. mod.
musieć
(kategorycznie muszę - ang. "must" - przyp. tłum.)
zenke[ˈzɛn.kɛ]czas. mod.(1,1)
nie wolno
nie musieć
(łagodniejsza forma niż ke zene)
zerok[ˈzɛ.ɾok]czasow. prz.
pamiętać
zapamiętać
nie zapominać
zeswa[ˈzɛ.swa]rzecz.flora
trawa
zeswavi[ˈzɛ.swa.vi]rzecz.flora
źdźbło trawy
zet[zɛt]czasow. prz.
traktować (emocjonalnie)
pokazywać nastawienie

zey[zɛj]przym.
specjalny
szczególny
odrębny
zeyko[zɛj.ˈko]czasow. prz.(2,2)
uzdrowić
leczyć
naprawiać
zeykup[zɛj.ˈkup]czasow. prz.(2,2)
pozwolić upaść (świadomie, celowo)
zir[ziɾ]rzecz.
dotyk
czucie
tekstura
(prawdop. niepoprawne tłumaczenie - przyp. tłum.)
zize'[zi.ˈzɛʔ]rzecz.fauna
Piekielna osa
Magnivespa velox
zìm[zɪm]czasow. prz.
czuć się
poczuć się
odczuć
wyczuć
zìma'uyu[zɪ.ˈma.ʔu.ju]rzecz.
przybysz
(dosł. nowo przybyły)
ktoś kto właśnie przybył
zìmtswo[ˈzɪm.͡tswo]rzecz.
zmysł dotyku
zìsìkrr[ˈzɪ.sɪ.krˌ]rzecz.temp
sezon
zìsìt[ˈzɪ.sɪt]rzecz.temp
rok
lat
(pomyślałem, że będziecie szukać słówka o wieku - suges. tłum.)
zìsìtay[zɪ.sɪ.ˈtaj]przysł.temp
następny rok
zo[zo]czasow. nie.
mieć się (dobrze)
być w stanie nienaruszonym
być tak jak być powinno
pracować poprawnie
pracować jak zamierzyła natura
zola'u nìprrte'[zo.ˈla.ʔu nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]inny.idiom
witaj
witamy
zong[zoŋ]czasow. prz.
obronić
ochronić
zbawić
zongtseng[ˈzoŋ.͡tsɛŋ]rzecz.
bezpieczne miejsce
schronienie
ostoja
azyl
zoplo[zop.ˈlo]rzecz.
obraza
zniewaga
zoplo si[zop.ˈlo si]czasow. nie.(2,2)
obrazić kogoś
znieważać kogoś
zoslu[ˈzo.slu]czasow. nie.(2,2)
uzdrowić
poczuć się dobrze
naprawić
zum[zum]rzecz.
obiekt
przedmiot
rzecz
(fizyczna i namacalna)
zun[zun]spój.
jeśli (dla alternatywnych warunków)
(for counterfactual conditionals)
zup[zup]czasow. nie.
upaść
spadać
upadać
zusawkrr[zu.ˈsaw.krˌ]rzecz.temp
przyszłość