szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na Z

  Na'vi Polski
plumps/1daacdd1-122d-4a46-95e3-c0128ab173e6.mp3 za'ärìp[za.ˈʔæ.ɾɪp]czasow. prz.(2,3)
ciągnąć wyrwać
pociągnąć
plumps/c848e8f5-c61f-4b72-bb32-d8113b89a8c9.mp3 za'u[ˈza.ʔu]czasow. nie.
przyjść
przyjechać
iść
chodź
plumps/c15c3ba2-5709-421c-b318-1910be4c5b4a.mp3 za'u nì'eng[ˈza.ʔu nɪ.ˈʔɛŋ]idiom.
dzielić wspólne zainteresowania
plumps/4c232781-083e-4414-8bc2-e7b1815c72c0.mp3 zam[zam]liczeb.
64
plumps/4553c133-d0f8-4920-9797-4ffbbe8ef416.mp3 zamunge[za.ˈmu.ŋɛ]czasow. prz.(2,3)
przynieść
przywieźć
sprowadzić
doprowadzić
plumps/6ef33a67-a9dc-4f06-89fd-d70d5f51cf86.mp3 zapxì[za.ˈpʼɪ]rzecz.
część przednia
plumps/2d092979-d552-450c-933d-53c4a14db760.mp3 zare'[za.ˈɾɛʔ]rzecz.body
czoło
plumps/3176cb26-07a0-4b46-8d26-6ffcccbbb978.mp3 zasrìn[za.ˈsɾɪn]czasow. prz.(2,2)comm
pożyczać
wypożyczać
zapożyczać
plumps/2ef6e917-2190-4b6f-ba75-f72cc52434e2.mp3 zawng[zawŋ]czasow. nie.
krzyczeć
wrzasnąć
ryczeć
drzeć się
plumps/371b6c04-7f41-493a-959a-251dc796d114.mp3 zawprrte'[zaw.ˈprˌ.tɛʔ]czasow. nie.(1,1)
być przyjemne (używany z ne)
plumps/c761a7ae-fe22-4ad3-b580-b3fdfc968783.mp3 zawr[zawɾ]rzecz.
wołanie zwierząt
krzyk zwierząt
zew
plumps/18f93a6b-dd52-4c2a-b961-8e03c5f8526e.mp3 zäfi[ˈzæ.fi]przym.
zmodyfikowany
zmieniony
zingerowany z
nie będący już w stanie naturalnym
zobacz również: tamed
plumps/d4b17756-a632-418e-b998-c2ba24314969.mp3 zekwä[ˈzɛk.wæ]rzecz.body
palec
plumps/b6ad4392-ef00-44c1-a344-e4aeba5a9713.mp3 zel[zɛl]spój.
wtedy
następnie
potem
(dla konsekwencji alternatywnego zdania warunkowanego razem z zun)
plumps/a60cbafb-492f-47f5-bf23-b1df9575e32a.mp3 zene[ˈzɛ.nɛ]czas. mod.
musieć
(kategorycznie muszę - ang. "must" - przyp. tłum.)
plumps/fa7a95c3-b67d-45ca-b739-a12d899dd4c1.mp3 zenke[ˈzɛn.kɛ]czas. mod.(1,1)
nie wolno
nie musieć
(łagodniejsza forma niż ke zene)
plumps/5dabf82e-b7f2-43bb-b8df-84007d97fe9d.mp3 zerok[ˈzɛ.ɾok]czasow. prz.
pamiętać
zapamiętać
nie zapominać
plumps/b50c5b14-6067-43f5-b689-39e90aa80b77.mp3 zeswa[ˈzɛ.swa]rzecz.flora
trawa
plumps/391d44dc-541e-41d9-a29b-bf76b2ba5a81.mp3 zeswavi[ˈzɛ.swa.vi]rzecz.flora
źdźbło trawy
plumps/ec0660c8-7050-42f0-a07f-9b8821f37c27.mp3 zet[zɛt]czasow. prz.
traktować (emocjonalnie)
pokazywać nastawienie

plumps/26d1d7fb-ef5e-48be-83a2-4ce9fe8ec0d4.mp3 zey[zɛj]przym.
specjalny
szczególny
odrębny
plumps/05007f20-7797-44a3-be29-1f4468b18ef6.mp3 zeyko[zɛj.ˈko]czasow. prz.(2,2)
uzdrowić
leczyć
naprawiać
plumps/e0772263-d25b-479f-af71-d52d6f4501e6.mp3 zeykup[zɛj.ˈkup]czasow. prz.(2,2)
pozwolić upaść (świadomie, celowo)
plumps/7d63ae40-18e8-4efd-83ba-03eb8e792eaf.mp3 zir[ziɾ]rzecz.
dotyk
czucie
tekstura
(prawdop. niepoprawne tłumaczenie - przyp. tłum.)
plumps/855acf93-3b16-4dd7-b921-4b95bc15a770.mp3 zize'[zi.ˈzɛʔ]rzecz.fauna
Piekielna osa
Magnivespa velox
plumps/eb78156a-ae92-4bb5-a863-71635cf8b219.mp3 zìm[zɪm]czasow. prz.
czuć się
poczuć się
odczuć
wyczuć
plumps/c23b0072-022f-4c99-bc5d-3e3c61df02ac.mp3 zìma'uyu[zɪ.ˈma.ʔu.ju]rzecz.
przybysz
(dosł. nowo przybyły)
ktoś kto właśnie przybył
plumps/a53794a6-62e3-4c52-9ec5-94cd1fff1fc8.mp3 zìmtswo[ˈzɪm.͡tswo]rzecz.
zmysł dotyku
plumps/25c2bd9f-60cd-47ab-a548-a81d7f07b097.mp3 zìsìkrr[ˈzɪ.sɪ.krˌ]rzecz.temp
sezon
plumps/88703d54-a617-448a-aa0a-a00ce0b2318e.mp3 zìsìt[ˈzɪ.sɪt]rzecz.temp
rok
lat
(pomyślałem, że będziecie szukać słówka o wieku - suges. tłum.)
plumps/1fc459f9-91d4-4f2d-afe0-5e313a78286c.mp3 zìsìtay[zɪ.sɪ.ˈtaj]przysł.temp
następny rok
plumps/82c7fddc-2b5d-47cf-9450-85a77d006620.mp3 zo[zo]czasow. nie.
mieć się (dobrze)
być w stanie nienaruszonym
być tak jak być powinno
pracować poprawnie
pracować jak zamierzyła natura
plumps/d805b827-d611-4994-9e51-a6a23a6aefc6.mp3 zola'u nìprrte'[zo.ˈla.ʔu nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]inny.idiom
witaj
witamy
plumps/9a14ef58-6177-4971-95c5-4c4cfb68d5c7.mp3 zong[zoŋ]czasow. prz.
obronić
ochronić
zbawić
plumps/924ea808-f176-41f0-99a7-da0d63476e78.mp3 zongtseng[ˈzoŋ.͡tsɛŋ]rzecz.
bezpieczne miejsce
schronienie
ostoja
azyl
plumps/59f64d32-9870-4be8-b966-6f7b786ea4ff.mp3 zoplo[zop.ˈlo]rzecz.
obraza
zniewaga
plumps/6600294b-31e8-437a-9e70-0ea77a95369c.mp3 zoplo si[zop.ˈlo si]czasow. nie.(2,2)
obrazić kogoś
znieważać kogoś
plumps/5e20303f-a38b-4cba-8f92-112b6c475ad1.mp3 zoslu[ˈzo.slu]czasow. nie.(2,2)
uzdrowić
poczuć się dobrze
naprawić
plumps/6ea485cd-d73e-4ef0-ae85-428638610310.mp3 zum[zum]rzecz.
obiekt
przedmiot
rzecz
(fizyczna i namacalna)
plumps/32b3632e-127a-43ba-9b43-5dc014fc85e3.mp3 zun[zun]spój.
jeśli (dla alternatywnych warunków)
(for counterfactual conditionals)
plumps/248e450e-334c-4c49-9da1-009650b8328f.mp3 zup[zup]czasow. nie.
upaść
spadać
upadać
plumps/1c0a4b0d-1cf2-47ae-951c-ec67bcf7ce98.mp3 zusawkrr[zu.ˈsaw.krˌ]rzecz.temp
przyszłość