szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

syaw (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): sjaw
Polski: nazywać
wezwać
English: call
źródło: ASG (2009)

przykłady przedrostków

sy·am·aw PRZESZ przeszły prosty
sy·ìm·aw PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sy·ìy·aw PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sy·ay·aw PRZYSZ przyszły
sy·ol·aw PRZESZ przeszły dokonany
sy·er·aw TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sy·iv·aw MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
sy·ei·aw POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
sy·äng·aw PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example