szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

sim (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): sim
Polski: zbliżać się
być blisko
English: near
be near
źródło: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

przykłady przedrostków

s·am·im PRZESZ przeszły prosty
s·ìm·im PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
s·ìy·im PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
s·ay·im PRZYSZ przyszły
s·ol·im PRZESZ przeszły dokonany
s·er·im TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
s·iv·im MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
s·eiy·im POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
s·äng·im PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example