szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Zajęcia słowne

świetny
rzeczownik
przymiotnik
czasownik
adposition
przysłówek
wykrzyknik
zaimki pytające
liczebnik
zaimek osobowy
spójnik