szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

syep (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): sjɛp
Polski: złapać w pułapkę (kogoś lub coś)
English: trap (someone/something)
Grupy tematyczne: broń / polowanie
źródło: Taronyu's Wörterbuch 9.53 < Frommer

przykłady przedrostków

sy·am·ep PRZESZ przeszły prosty
sy·ìm·ep PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sy·ìy·ep PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sy·ay·ep PRZYSZ przyszły
sy·ol·ep PRZESZ przeszły dokonany
sy·er·ep TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sy·iv·ep MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
sy·ei·ep POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
sy·äng·ep PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

powiązane słowa

säsyep pułapka
nìsyep ciasno
wąsko
w żelaznym uścisku
(dosł. jak w pułapce)