szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

sngap (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): sŋap
Polski: użądlić
żądlić
English: sting
źródło: Taronyu's Dictionary < Frommer

przykłady przedrostków

sng·am·ap PRZESZ przeszły prosty
sng·ìm·ap PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sng·ìy·ap PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sng·ay·ap PRZYSZ przyszły
sng·ol·ap PRZESZ przeszły dokonany
sng·er·ap TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sng·iv·ap MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
sng·ei·ap POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
sng·äng·ap PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)