szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

syam (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): sjam
Polski: wąchać
powąchać
węszyć
zwęszyć
English: smell
take a smell
take a sniff
źródło: 27 Nov 2012
naviteri.org

przykłady przedrostków

sy·am·am PRZESZ przeszły prosty
sy·ìm·am PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sy·ìy·am PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sy·ay·am PRZYSZ przyszły
sy·ol·am PRZESZ przeszły dokonany
sy·er·am TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sy·iv·am MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
sy·ei·am POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
sy·äng·am PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

powiązane słowa

hefi wąchać
powąchać
pachnieć
hefitswo zmysł węchu
zmysł zapachu
fahew zapach
odór
woń
smród
tìng ontu powąchać
wąchać
węszyć
zwęszyć
niuchać