szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na Ts

  Na'vi Polski
plumps/e10a6f8f-686e-4a7d-b7e5-3f5f82c240a0.mp3 tsa'u[͡tsa.ˈʔu]wkaz.
ta (rzecz)
to
plumps/94abd879-53be-4f7c-900f-88bfaeaa1628.mp3 tsa-[͡tsa]pref.
ta (konkretna rzecz)
plumps/b8689921-b837-4377-8b0e-42edb1e37c72.mp3 tsafya[͡tsa.ˈfja]przysł.
w ten sposób
(o) tak
plumps/366c07e2-cdb9-40b2-87fb-56b9e37d8923.mp3 tsahey[͡tsa.ˈhɛj]wykrz.
wyrażenie ostrzeżenie lub frustracji
plumps/a762258d-72c1-4bc2-aa98-a5c2f0b13c8f.mp3 tsaheyl si[͡tsa.ˈhɛjl si]czasow. nie.
wiązać się z
nawiązać połączenie neuronowe
(m. in. podczas dosiadania konia lub Ikrana - przyp. tłum.)
plumps/7ef45504-171e-4cf6-be45-723c0579f8c2.mp3 tsaheylu[͡tsa.ˈhɛj.lu]rzecz.myth
więź
połączenie neuronowe
plumps/f0eb3307-b320-446b-83ed-5d634047b7ef.mp3 tsahìk[ˈ͡tsa.hɪk]rzecz.sociol
Tsahik
Szamanka
Szamańska Matrona
(ang. "Shamanic Matriarch" - przyp. tłum.)
plumps/9a9c650a-d434-435f-819b-180005985dae.mp3 tsakem[ˈ͡tsa.kɛm]wkaz.
ta (czynność)
to
plumps/80623f25-0dd7-4f3a-b6fb-e4a53ae4d644.mp3 tsakrr[͡tsa.ˈkrˌ]przysł.temp
wtedy
w tym czasie
(również jako konsekwencja klauzuli warunkowej txo)
plumps/64e6188e-418b-48d4-9562-485ebe3a596d.mp3 tsakrrvay[͡tsa.ˈkrˌ.vaj]wykrz.temp
zanim
w międzyczasie
tymczasem
(dosł. ang. "until that time" - przyp. tłum.)
plumps/1e58bb1b-1948-4282-bd26-ad27431136b5.mp3 tsal[͡tsal]wkaz.
ta (rzecz)
to
(jako podmiot czasownika przechodniego)
skrócona forma od: tsa'ul
plumps/6a4aacaa-04b7-464f-974e-eb971cade1f1.mp3 tsalsungay[͡tsal.su.ˈŋaj]przysł.
niemniej jednak
mimo tego
nawet jeśli
plumps/24bddd2e-2627-48cb-bc28-b6cc7b3d2aa8.mp3 tsam[͡tsam]rzecz.mil
wojna
plumps/8ed2df3e-413a-4b77-8246-1baed0a25ab2.mp3 tsamkuk[͡tsam.kuk]rzecz.milmus
bęben wojenny
plumps/dc65f0b2-57a5-46cd-8a30-0b96c3007b18.mp3 tsamopin[ˈ͡tsa.mo.pin]rzecz.mil
obraz wojenny
obraz o tematyce wojennej
plumps/65160147-db71-447e-b313-b8ed6e7ec64e.mp3 tsampongu[͡tsam.ˈpo.ŋu]rzecz.mil
partia wojny
strona konfliktu w wojnie (prawdopodobnie - przyp. tłum.)
(ang. "war party")
plumps/b387fc9f-004a-405c-a620-0c876b5e32e2.mp3 tsamsä'o[ˈ͡tsam.sæ.ʔo]rzecz.milhunt
broń wojenna
plumps/00f8a16d-b879-442d-a212-4275d2b32840.mp3 tsamsiyu[ˈ͡tsam.si.ju]rzecz.mil
wojownik
żołnierz
plumps/7428c4dd-a6b9-441b-9de0-1b2d5029f175.mp3 tsan'ul[ˈ͡tsan.ʔul]czasow. nie.(2,2)
ulepszać
poprawić
doskonalić
polepszyć
plumps/fd7e4f6e-18c0-4e13-839e-b22a107548a3.mp3 tsankum[ˈ͡tsan.kum]rzecz.
przewaga
korzyść
plus (jako zaleta)
zysk
plumps/312842cb-e0d9-4dd0-af56-3c3792dbad05.mp3 tsankumnga'[ˈ͡tsan.kum.ŋaʔ]przym.
korzystny
plumps/d2f431fb-f8e2-493e-92e9-2523af8eba12.mp3 tsang[͡tsaŋ]rzecz.cloth
piercing (ozdobny)
plumps/e70debf2-4ced-4ea2-8213-cb4ec4fdf3b6.mp3 tsap'alute[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ]rzecz.
moje przeprosiny
przepraszam (ja ciebie)
plumps/5c6a4970-9938-4782-9a7e-c04277bc73ae.mp3 tsap'alute[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ]wykrz.
przeprosiny
przeproszenie
plumps/d285a5b7-8585-4e96-a130-3a240b41fb02.mp3 tsap'alute si[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ si]czasow. nie.
przepraszać (kogoś za coś)
plumps/94ca6c55-5d18-4b94-b12e-470905ade566.mp3 tsapo[ˈ͡tsa.po]wkaz.
ten (konkretny)
plumps/dc239e31-bcf7-488e-95b0-88051530ad5a.mp3 tsar[͡tsaɾ]wkaz.
plumps/92aece21-2848-436f-beef-d02cce6e05ea.mp3 tsaria[ˈ͡tsa.ɾi.a]wzgl.
ów
tamten
(zaimek względny klauzuli zdania)
plumps/3e0079ab-219d-4ba1-b499-19ab25a0936d.mp3 tsat[͡tsat]wkaz.
ta (rzecz)
to
(jako obiekt bezpośredni czasownika przechodniego)
skrócona forma od: tsa'ut
plumps/e3222e61-b1a7-4054-bbfa-fbb0d87bafd0.mp3 tsata[ˈ͡tsa.ta]wzgl.
ów
tamten
zaimek względny do klauzuli bezpośredniego obiektu czasownika przechodniego
skrócona forma od: tsa'ut a
plumps/ad14a886-3b6b-4e70-b0cf-69773ff38423.mp3 tsatu[ˈ͡tsa.tu]os.
ta osoba
plumps/7bc66b4f-0174-409a-b041-56169614c4fb.mp3 tsatseng[͡tsa.ˈ͡tsɛŋ]przysł.
tutaj
w tym miejscu
alternatywnie: tsatsenge
plumps/6de5b57c-9c63-4b76-8e86-a24aef2905c1.mp3 tsaw[͡tsaw]os.
ta (rzecz)
to
skrócona forma od: tsa'u
plumps/0ec997a9-8611-4964-a75f-120c0c85dcc4.mp3 tsawa[ˈ͡tsaw.a]wzgl.
ów
tamten
zaimek względny do klauzuli podmiotu czasownika nieprzechodniego
skrócona forma od: tsa'u a
plumps/129e5b56-ee9d-4671-86fb-fe5ce97c64e6.mp3 tsawke[ˈ͡tsaw.kɛ]rzecz.envir
słońce
plumps/6eab868a-f2ad-46e5-8566-806a0ee22b7e.mp3 tsawl[͡tsawl]przym.
duży
wysoki
plumps/1a2b7828-7d7f-44a9-ba22-8812882f52da.mp3 tsawl slu[͡tsawl slu]czasow. nie.
rosnąć
stawać się wysokim
plumps/60cf44d2-725a-4aa3-a89a-a66a868e3b19.mp3 tsawlapxangrr[ˈ͡tsawl.a.pʼa.ŋrˌ]rzecz.flora
drzewo unidelta
dosł.: wielki ogromny korzeń
Magellum deltoids
skrócona forma: tsawlapx
plumps/f4a819c8-77c8-4a5a-b9dc-e3f8604ff689.mp3 tsawlhì'[͡tsawl.ˈhɪʔ]rzecz.
rozmiar
wielkość
format
wymiar
plumps/17810043-8bb8-46ed-9b27-880811cad75c.mp3 tsawlultxa[͡tsawl.ul.ˈtʼa]rzecz.
duże zgromadzenie
zjazd
posiedzenie
konferencja
plumps/73892cbb-6d7a-46b5-bff0-5a61ff1751c6.mp3 tsawsngem[͡tsaw.ˈsŋɛm]przym.
muskularny
umięśniony
plumps/0f5c1285-95fe-4790-b74d-0d693ef6a0c3.mp3 tsä'[͡tsæʔ]czasow.
tryskać
strzykać
obsikać
plumps/9414a0a1-dd94-4b22-b898-a4064470cb9c.mp3 tse[͡tsɛ]inny.
a więc...
wiesz (że)
rozpoczyna konwersację
plumps/76aa60d3-ba60-4d1d-9fa8-4bb53ff6ed11.mp3 tse'a[͡tsɛ.ˈʔa]czasow. prz.
widzieć (fizycznie)
plumps/93911d57-b607-4fe9-973d-5fb4532bd918.mp3 tse'atswo[͡tsɛ.ˈʔa.͡tswo]rzecz.
wzrok
widok
zmysł wzroku
plumps/a64eac2d-cc7c-42c2-b309-78ab36273085.mp3 tseltsul[ˈ͡tsɛl.͡tsul]rzecz.geogrenvir
nurt wodny
(policzalny, ale rzadko)
(oryg. "whitewater rapids" - przyp. tłum.)
plumps/076db395-5899-4a00-a561-021f73c2b622.mp3 Tsenu[ˈ͡tsɛ.nu]rzecz.name
Imię żeńskie
plumps/7a39b99c-b222-4fae-ae98-802b2da0f735.mp3 tsenga[ˈ͡tsɛ.ŋa]spój.
gdzie
miejsce gdzie
plumps/44b35f7d-3494-4007-ba76-98ae08959e88.mp3 tsenge[ˈ͡tsɛ.ŋɛ]rzecz.
miejsce
alternatywnie: tseng
plumps/9ae09a8e-c1b4-4192-a466-17fb98c87a50.mp3 tsengo[ˈ͡tsɛŋ.o]rzecz.
gdzieś
plumps/71edda71-bcf1-4206-9d5a-062a07de25e5.mp3 tsengpe[ˈ͡tsɛŋ.pɛ]zaim. pyt.
gdzie
plumps/0dedde2b-f5c8-428e-a33d-edbc3255cde9.mp3 tseo[ˈ͡tsɛ.o]rzecz.art
sztuka
kunszt
rzemiosło
plumps/b52f6f2f-a407-4e79-89af-ee008e5655e7.mp3 tseotu[ˈ͡tsɛ.o.tu]rzecz.
artysta (termin ogólny)
plumps/0a4507ee-0ec0-40a1-a7e8-ba2ec7eb7332.mp3 tseri[ˈ͡tsɛ.ɾi]czasow. prz.
zauważyć
dostrzec
plumps/439ad596-bc54-4c52-bb94-82c8d65f17c3.mp3 tsewtx[͡tsɛwtʼ]przym.
brudny
nieczysty
sprośny
plumps/2254f916-c04e-454d-af56-370c4cf2a304.mp3 tsim[͡tsim]rzecz.
źródło
pochodzenie
plumps/5366be03-7a6d-4989-afb3-3c407dfd511a.mp3 tsin[͡tsin]rzecz.
pazur
szpon
paznokieć
plumps/9c4609f3-84ac-4e01-b9c5-bab44fcfb7b0.mp3 tsìk[͡tsɪk]przysł.temp
nagle
raptem
nieoczekiwanie
znienacka
bez ostrzeżenia
plumps/a6166ef4-f699-48ec-9162-ce173d1219d0.mp3 tsìlpey[͡tsɪl.ˈpɛj]rzecz.
nadzieja (pojęcie abstrakcyjne)
plumps/e3c86793-bd91-4a2b-89ce-0b000c26c25f.mp3 tsìng[͡tsɪŋ]liczeb.
4
plumps/82d24b4e-d85e-43fc-9b74-c6068a6269b3.mp3 tsìsyì[ˈ͡tsɪ.sjɪ]czasow. nie.
szeptać
podszepnąć
mówić na ucho
szeleścić
plumps/1c686eb9-a445-49fa-94cf-e7c15d20268c.mp3 tsìve[ˈ͡tsɪ.vɛ]liczeb.
czwarty (liczebnik porządkowy)
plumps/cfce5fdc-d36f-495a-b1d5-964025c129bf.mp3 Tskaha[ˈ͡tska.ha]rzecz.name
nazwa, prawdopodobnie nazwa rodziny
plumps/d9cff480-cf1d-4e7b-8ee9-9833279d44e0.mp3 tskalep[ˈ͡tska.lɛp]rzecz.milhunt
kusza
plumps/4062893a-33e8-470d-93fb-b4233151cf71.mp3 tsko[͡tsko]rzecz.milhunt
łuk
plumps/ea655807-f30e-4938-8452-3361e3e1e7cf.mp3 tsko swizaw[͡tsko swi.ˈzaw]rzecz.milhunt
łuk i stzzała/y (rzeczownik zbiorowy)
łucznictwo (sztuka)
plumps/058ca771-cc4b-44aa-8bf3-c5e53f0802c5.mp3 tskxaytsyìp[ˈ͡tskʼaj.͡tsjɪp]rzecz.weather
grad
gradobicie
prysznic (pogody)
plumps/7d0ac899-7f45-406b-9d74-591b09fb6a16.mp3 tskxe[͡tskʼɛ]rzecz.
kamień
skała
głaz
plumps/1c955727-355e-45cc-b08c-dacdcd4b04f0.mp3 tskxekeng[ˈ͡tskʼɛ.kɛŋ]rzecz.
trening
ćwiczenie
szkolenie
plumps/feb0b40e-2701-4cc6-a1da-346a2b21a746.mp3 tskxekeng si[ˈ͡tskʼɛ.kɛŋ si]czasow. nie.
trenować
ćwiczyć
szkolić
plumps/6591ad54-c6b1-4b36-a041-24f52e731f71.mp3 tskxepay[ˈ͡tskʼɛ.paj]rzecz.weather
lód
plumps/cad6a3fa-9d8d-48c0-8400-1883b8396b53.mp3 tskxevi[ˈ͡tskʼɛ.vi]rzecz.envir
kamyk
kryształ górski
otoczak
plumps/7623a88b-de80-42c9-8d28-1e615c8e2327.mp3 tslam[͡tslam]czasow. prz.
rozumieć
zrozumieć
pojąć
plumps/5b2824fc-2637-48e9-ad97-2b192a8bdf93.mp3 tsleng[͡tslɛŋ]przym.
fałszywy
nieprawdziwy
sztuczny
mylny
plumps/4d4b80ed-4c34-4ad6-9aec-aaa1dbe38b9f.mp3 tsmi[͡tsmi]rzecz.gastrflora
nektar
plumps/df43ce60-7201-45d4-ab5e-2046014ef81b.mp3 tsmisnrr[ˈ͡tsmi.snrˌ]rzecz.sociolspec
Latarnia z pęcherza
(sprawdź: Tmi nat'sey)
plumps/0c68ea05-6068-4ea5-b628-88e54b544e37.mp3 tsmìm[͡tsmɪm]rzecz.hunt
śledzić (zwierzę lub osobę)
plumps/a58df2c1-a353-4278-bac5-22c141563e47.mp3 tsmuk[͡tsmuk]rzecz.fam
rodzeństwo
plumps/a18b509f-fdb7-434b-8ce3-862ed6d5919b.mp3 tsmukan[ˈ͡tsmu.kan]rzecz.sociol
brat
plumps/e921e8fe-d704-4c69-af02-1bc0ac7b65f7.mp3 tsmuke[ˈ͡tsmu.kɛ]rzecz.sociol
siostra
plumps/e4840036-1652-401a-8953-9f53be2c00ad.mp3 tsmuktu[ˈ͡tsmuk.tu]rzecz.sociol
rodzeństwo
plumps/3af1d792-887b-4f67-97b3-1d5fa426d3b2.mp3 tsnì[͡tsnɪ]spój.
to
ta
(relatywny zaimek po: ätxäle si, sìlpey, rangal, mowar si i srefey)
plumps/f2fd0ea7-69d2-4b76-8544-8a885d532982.mp3 tsngal[͡tsŋal]rzecz.gastr
puchar
kubek
kielich
filiżanka
plumps/e1d90515-0676-4564-81ba-4cd32d412cc6.mp3 tsngan[͡tsŋan]rzecz.gastr
mięso
plumps/9524ae49-3156-4b8e-a843-e1dc0eedbf24.mp3 tsngawpay[ˈ͡tsŋaw.paj]rzecz.
łzy (słowo w l. mn.)
plumps/2f092d2e-1f3c-4c1a-847e-2758ffba19a3.mp3 tsngawpayvi[ˈ͡tsŋaw.paj.vi]rzecz.
łza
plumps/fad327ee-2f6f-4321-8c07-ef6195dc9360.mp3 tsngawvìk[ˈ͡tsŋaw.vɪk]czasow. nie.
płakać
zapłakać
opłakiwać
szlochać
plumps/adcf41fc-52c6-4494-9037-e07562f1b1d6.mp3 tsngem[͡tsŋɛm]rzecz.body
mięsień
muskuł
plumps/ddc45a55-54d0-4dfc-9901-e38b44899d2d.mp3 tson[͡tson]rzecz.
obowiązek
powinność
nałożony wymóg
zadanie
plumps/3ab3511b-69df-440e-b0fd-35d0b263287d.mp3 tsonta[ˈ͡tson.ta]spój.
do (razem z kxìm)
skrócona forma od tsonit a
plumps/47c91fb5-15ad-469e-9a18-4b28a659c246.mp3 tsong[͡tsoŋ]rzecz.geogrloc
dolina
kotlina
padół
nizina
plumps/b4369727-33f9-46b1-a4fd-91b4f91b4690.mp3 tsongropx[ˈ͡tsoŋ.ɾopʼ]rzecz.
dziura
wgłębienie
jama
wykop z dołu (widoczny, lub nie do końca)
plumps/c573e458-3aa5-461f-9c70-0c5411b37fc0.mp3 tsongtsyìp[ˈ͡tsoŋ.͡tsjɪp]rzecz.bodyfig
dołek (na ciele)
dołek na policzku
plumps/80a9fbd8-1eba-47fa-8911-cb5e2658d4a5.mp3 tsopì[ˈ͡tso.pɪ]rzecz.body
płuco
plumps/455bb033-c1be-4b38-8c9b-223474d8d405.mp3 tspang[͡tspaŋ]czasow. prz.
zabić
zgładzić
mordować;
plumps/466d40bc-d2dd-4bf4-bdac-a90e15a4e238.mp3 tspìng[͡tspɪŋ]rzecz.fauna
austrapeda
(stworzenie podobne do strusia lub emu)
plumps/7f4f3ace-7ded-4b25-bc31-39b2349defc6.mp3 tsranten[ˈ͡tsɾan.tɛn]czasow. nie.
znaczyć
mieć znaczenie
plumps/a00cbd7c-454f-4573-8f73-a084d393c700.mp3 tsray[͡tsɾaj]rzecz.sociol
wioska
wieś
małe miasteczko
plumps/87570dc7-5062-4b44-abf3-8eb979db9768.mp3 tsre'i[ˈ͡tsɾɛ.ʔi]czasow. prz.
rzucać (się)
wyrzucać
(wszystko co związane z rzucaniem - przyp. tłum.)
plumps/fa4ca80b-a0b6-4795-9004-d79a0641880e.mp3 tsrul[͡tsɾul]rzecz.
gniazdo
siedlisko
chroniony obszar, będący domem fauny Pandory
plumps/ee7f0684-628c-4f32-9633-7807135c3b4d.mp3 tstal[͡tstal]rzecz.milhunt
nóż
plumps/3843cb80-ce4e-44d9-aba9-dabfa17c609d.mp3 tstalsena[ˈ͡tstal.sɛ.na]rzecz.
osłona noża
kabura
plumps/1373c1e4-15e0-4d33-929b-aeec920cad30.mp3 tstew[͡tstɛw]przym.pers
odważny
dzielny
waleczny
mężny
plumps/7690648d-6e6b-4aa3-b336-d965a5384db6.mp3 tstu[͡tstu]przym.weather
zamknięty
pochmurny (o niebie)
plumps/464e521e-a763-4433-b3c7-a1a62c2fd50b.mp3 tstu säpi[͡tstu sæ.ˈpi]czasow. nie.(2,2)
zamknąć siebie
zamknąć się samoczynnie
plumps/6778b944-d087-4b2d-9ce9-7452e3c4fd2f.mp3 tstu si[͡tstu si]czasow. nie.
zamykać
plumps/5c80473a-aa06-4a64-bd1d-840d8374824d.mp3 tstunwi[ˈ͡tstun.wi]przym.
poczciwy
uprzejmy
troskliwy
delkiatny
taktowny
plumps/7529e08e-121f-44c5-86a3-56c972f86a49.mp3 tstxa'a[ˈ͡tstʼa.ʔa]rzecz.flora
Kanalida
ang. Canalyd
Canalydium limacineum
plumps/de774631-70ad-4428-93a8-25b75ee062cd.mp3 tstxo[͡tstʼo]rzecz.
imię
nazwa
miano
przezwisko
godność (chodzi o imię)
plumps/c89f91f0-088a-4b08-9a01-92eb2b84b2ee.mp3 tstxolì'u[ˈ͡tstʼo.lɪ.ʔu]rzecz.ling
rzeczownik
plumps/c599bd90-e245-4561-8753-ab31c0dd490f.mp3 tsu'o[ˈ͡tsu.ʔo]rzecz.nfp
zdolność
możność
dar
umiejętność
plumps/5f4f8bd5-777b-4b01-b8de-2e96096e5a5f.mp3 Tsu'tey[͡tsuʔ.ˈtɛj]rzecz.name
imię męskie
plumps/23eaa7a4-459f-4c5c-805d-0115fd2d68b2.mp3 tsuk-[͡tsuk]pref.
możliwy aby (zrobić coś)
prefiks czasownika produktywnego
(ang. "able to (do something)" - przyp. tłum.)
plumps/ab194955-3a03-4d47-9c2c-8a5af372b4ce.mp3 tsuksìm[ˈ͡tsuk.sɪm]rzecz.body
podbródek
broda
plumps/64065d67-a0cf-4471-9c71-ef40dece62dd.mp3 tsulfä[͡tsul.ˈfæ]rzecz.
mistrzostwo
opanowanie
biegłość w czymś
plumps/bd31da6c-b574-4094-864f-d25a7024bc2b.mp3 tsulfä si[͡tsul.ˈfæ si]czasow. nie.
opanować
osiągać mistrzostwo
plumps/8a521a3f-2952-4fbf-b679-ae5cb5bfb0aa.mp3 tsulfätu[͡tsul.ˈfæ.tu]rzecz.
mistrz sztuki, rzemiosła lub umiejętności
ekspert
plumps/3a252fd1-61f6-4d25-96b3-40e2eb4be679.mp3 tsulfätunay[͡tsul.fæ.tu.ˈnaj]rzecz.
prawie mistrz
(ktoś kto jest jeden krok od zostania mistrzem)
plumps/c3ecbf23-7957-44f4-bba3-a72046353849.mp3 tsun[͡tsun]czas. mod.
móc
potrafić
umieć
być w stanie (zrobić coś)
plumps/826b7afe-3593-4588-ab9a-90fd285d8eb6.mp3 tsunslu[ˈ͡tsun.slu]czasow. nie.
móc
być możliwym
być wykonalnym
plumps/23e84baf-c863-4631-872d-3007586ae339.mp3 tsurokx[͡tsu.ˈɾokʼ]czasow. nie.
odpocząć
odpoczywać
wypocząć
plumps/1889f11d-0478-440b-9c74-a6635cf27d2e.mp3 tswa'[͡tswaʔ]czasow. prz.
zapomnieć
nie pamiętać
plumps/d446fe2d-66ed-4d1b-9f69-6e3b680c77a0.mp3 tswayon[ˈ͡tswaj.on]czasow. nie.
latać
polecieć
lecieć
fruwać
frunąć
plumps/c546cce4-a048-4c43-90cd-d460500e40cd.mp3 tswin[͡tswin]rzecz.body
warkocz
plumps/6bfc21fc-716e-4e5f-ab21-eb7071ae4658.mp3 tsyafe[ˈ͡tsja.fɛ]przym.weather
łagodny
umiarkowany
przyjemny (o pogodzie lub temperaturze)
plumps/3969420d-ec5a-4253-a4f8-7dfe6729ad5d.mp3 tsyal[͡tsjal]rzecz.
skrzydło
plumps/20baf009-420f-474f-b2ce-fa11bacff403.mp3 tsyänel[͡tsjæ.ˈnɛl]rzecz.lw
kanał telewizyjny
plumps/5e5ce30b-dffc-43d0-a589-c7efe990648b.mp3 tsyär[͡tsjæɾ]czasow. prz.
odmawiać
odrzucać
odepchnąć
nie przyjąć
plumps/9b1f53f6-632d-4d4f-a53e-47e3cd9ab7fd.mp3 tsyey[͡tsjɛj]rzecz.gastr
przekąska
lekki posiłek
plumps/1e0b7f34-b68a-44e3-839b-48fa28a86074.mp3 tsyeym[͡tsjɛjm]rzecz.
skarb
krocie
coś rzadkiego o wielkiej wartości
plumps/ef1ffa9f-14e7-4313-b168-00eb177dbad3.mp3 tsyeytsyìp[ˈ͡tsjɛj.͡tsjɪp]rzecz.gastr
mały zgryz
plumps/b9df6c1e-2d2a-4194-bfc9-43220e4b887d.mp3 tsyìl[͡tsjɪl]czasow. prz.
wspinać się
wznosić się
plumps/13d346e5-58a2-4f79-953b-f8c12dbbdb3b.mp3 tsyìräfì[͡tsjɪ.ɾæ.fɪ]rzecz.faunalw
żyrafa
plumps/6e03b7b3-cd1e-4bd6-b682-764f4f0a627c.mp3 tsyo[͡tsjo]rzecz.gastr
mąka
mączka
plumps/855c8053-4074-4536-82ce-29a9c7b735cd.mp3 tsyoklìt[ˈ͡tsjok.lɪt]rzecz.lw
czekolada
plumps/d8b8c274-b015-4384-9df8-f2fdbf930c53.mp3 tsyokx[͡tsjokʼ]rzecz.body
ręka
plumps/cb2b6d22-a20b-4b06-b55b-737458f44a9f.mp3 tsyorina'wll[͡tsjo.ɾi.ˈnaʔ.wlˌ]rzecz.flora
Sagowiec
dosł.: roślina nasion mąki
Pseudocycas altissima
plumps/a654b7f7-dbf1-4252-b12a-760f40b70271.mp3 tsyosyu[ˈ͡tsjo.sju]rzecz.gastr
jedzenie (z mąki) (np. chleb)
plumps/6aecd185-48c0-47df-abfd-bb579ba976b3.mp3 Tsyungwen[͡tsjuŋ.wɛn]przym.ling
Chiński
Język Chiński