szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na Ts

  Na'vi Polski
tsa'u[͡tsa.ˈʔu]wkaz.
ta (rzecz)
to
tsa-[͡tsa]pref.
ta (konkretna rzecz)
tsafya[͡tsa.ˈfja]przysł.
w ten sposób
(o) tak
tsahey[͡tsa.ˈhɛj]wykrz.
wyrażenie ostrzeżenie lub frustracji
tsaheyl si[͡tsa.ˈhɛjl si]czasow. nie.
wiązać się z
nawiązać połączenie neuronowe
(m. in. podczas dosiadania konia lub Ikrana - przyp. tłum.)
tsaheylu[͡tsa.ˈhɛj.lu]rzecz.myth
więź
połączenie neuronowe
tsahìk[ˈ͡tsa.hɪk]rzecz.sociol
Tsahik
Szamanka
Szamańska Matrona
(ang. "Shamanic Matriarch" - przyp. tłum.)
tsakem[ˈ͡tsa.kɛm]wkaz.
ta (czynność)
to
tsakrr[͡tsa.ˈkrˌ]przysł.temp
wtedy
w tym czasie
(również jako konsekwencja klauzuli warunkowej txo)
tsakrrvay[͡tsa.ˈkrˌ.vaj]wykrz.temp
zanim
w międzyczasie
tymczasem
(dosł. ang. "until that time" - przyp. tłum.)
tsal[͡tsal]wkaz.
ta (rzecz)
to
(jako podmiot czasownika przechodniego)
skrócona forma od: tsa'ul
tsalsungay[͡tsal.su.ˈŋaj]przysł.
niemniej jednak
mimo tego
nawet jeśli
tsam[͡tsam]rzecz.mil
wojna
tsamkuk[͡tsam.kuk]rzecz.milmus
bęben wojenny
tsamopin[ˈ͡tsa.mo.pin]rzecz.mil
obraz wojenny
obraz o tematyce wojennej
tsampongu[͡tsam.ˈpo.ŋu]rzecz.mil
partia wojny
strona konfliktu w wojnie (prawdopodobnie - przyp. tłum.)
(ang. "war party")
tsamsä'o[ˈ͡tsam.sæ.ʔo]rzecz.milhunt
broń wojenna
tsamsiyu[ˈ͡tsam.si.ju]rzecz.mil
wojownik
żołnierz
tsan'ul[ˈ͡tsan.ʔul]czasow. nie.(2,2)
ulepszać
poprawić
doskonalić
polepszyć
tsankum[ˈ͡tsan.kum]rzecz.
przewaga
korzyść
plus (jako zaleta)
zysk
tsankumnga'[ˈ͡tsan.kum.ŋaʔ]przym.
korzystny
tsang[͡tsaŋ]rzecz.cloth
piercing (ozdobny)
tsap'alute[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ]rzecz.
moje przeprosiny
przepraszam (ja ciebie)
tsap'alute[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ]wykrz.
przeprosiny
przeproszenie
tsap'alute si[͡tsap.ˈʔa.lu.tɛ si]czasow. nie.
przepraszać (kogoś za coś)
tsapo[ˈ͡tsa.po]wkaz.
ten (konkretny)
tsar[͡tsaɾ]wkaz.
tsaria[ˈ͡tsa.ɾi.a]wzgl.
ów
tamten
(zaimek względny klauzuli zdania)
tsat[͡tsat]wkaz.
ta (rzecz)
to
(jako obiekt bezpośredni czasownika przechodniego)
skrócona forma od: tsa'ut
tsata[ˈ͡tsa.ta]wzgl.
ów
tamten
zaimek względny do klauzuli bezpośredniego obiektu czasownika przechodniego
skrócona forma od: tsa'ut a
tsatu[ˈ͡tsa.tu]os.
ta osoba
tsatseng[͡tsa.ˈ͡tsɛŋ]przysł.
tutaj
w tym miejscu
alternatywnie: tsatsenge
tsaw[͡tsaw]os.
ta (rzecz)
to
skrócona forma od: tsa'u
tsawa[ˈ͡tsaw.a]wzgl.
ów
tamten
zaimek względny do klauzuli podmiotu czasownika nieprzechodniego
skrócona forma od: tsa'u a
tsawke[ˈ͡tsaw.kɛ]rzecz.envir
słońce
tsawl[͡tsawl]przym.
duży
wysoki
tsawl slu[͡tsawl slu]czasow. nie.
rosnąć
stawać się wysokim
tsawlapxangrr[ˈ͡tsawl.a.pʼa.ŋrˌ]rzecz.flora
drzewo unidelta
dosł.: wielki ogromny korzeń
Magellum deltoids
skrócona forma: tsawlapx
tsawlhì'[͡tsawl.ˈhɪʔ]rzecz.
rozmiar
wielkość
format
wymiar
tsawlultxa[͡tsawl.ul.ˈtʼa]rzecz.
duże zgromadzenie
zjazd
posiedzenie
konferencja
tsawsngem[͡tsaw.ˈsŋɛm]przym.
muskularny
umięśniony
tsä'[͡tsæʔ]czasow. nie.
tryskać
strzykać
obsikać
tse[͡tsɛ]inny.
a więc...
wiesz (że)
rozpoczyna konwersację
tse'a[͡tsɛ.ˈʔa]czasow. prz.
widzieć (fizycznie)
tse'atswo[͡tsɛ.ˈʔa.͡tswo]rzecz.
wzrok
widok
zmysł wzroku
tseltsul[ˈ͡tsɛl.͡tsul]rzecz.envirgeogr
nurt wodny
(policzalny, ale rzadko)
(oryg. "whitewater rapids" - przyp. tłum.)
Tsenu[ˈ͡tsɛ.nu]rzecz.name
Imię żeńskie
tsenga[ˈ͡tsɛ.ŋa]spój.
gdzie
miejsce gdzie
tsenge[ˈ͡tsɛ.ŋɛ]rzecz.
miejsce
alternatywnie: tseng
tsengo[ˈ͡tsɛŋ.o]rzecz.
gdzieś
tsengpe[ˈ͡tsɛŋ.pɛ]zaim. pyt.
gdzie
tseo[ˈ͡tsɛ.o]rzecz.art
sztuka
kunszt
rzemiosło
tseotu[ˈ͡tsɛ.o.tu]rzecz.
artysta (termin ogólny)
tseri[ˈ͡tsɛ.ɾi]czasow. prz.
zauważyć
dostrzec
tsewtx[͡tsɛwtʼ]przym.
brudny
nieczysty
sprośny
tsim[͡tsim]rzecz.
źródło
pochodzenie
tsin[͡tsin]rzecz.
pazur
szpon
paznokieć
tsìk[͡tsɪk]przysł.temp
nagle
raptem
nieoczekiwanie
znienacka
bez ostrzeżenia
tsìlpey[͡tsɪl.ˈpɛj]rzecz.
nadzieja (pojęcie abstrakcyjne)
tsìng[͡tsɪŋ]liczeb.
4
tsìsyì[ˈ͡tsɪ.sjɪ]czasow. nie.
szeptać
podszepnąć
mówić na ucho
szeleścić
tsìve[ˈ͡tsɪ.vɛ]liczeb.
czwarty (liczebnik porządkowy)
Tskaha[ˈ͡tska.ha]rzecz.name
nazwa, prawdopodobnie nazwa rodziny
tskalep[ˈ͡tska.lɛp]rzecz.milhunt
kusza
tsko[͡tsko]rzecz.milhunt
łuk
tsko swizaw[͡tsko swi.ˈzaw]rzecz.milhunt
łuk i stzzała/y (rzeczownik zbiorowy)
łucznictwo (sztuka)
tskxaytsyìp[ˈ͡tskʼaj.͡tsjɪp]rzecz.weather
grad
gradobicie
prysznic (pogody)
tskxe[͡tskʼɛ]rzecz.
kamień
skała
głaz
tskxekeng[ˈ͡tskʼɛ.kɛŋ]rzecz.
trening
ćwiczenie
szkolenie
tskxekeng si[ˈ͡tskʼɛ.kɛŋ si]czasow. nie.
trenować
ćwiczyć
szkolić
tskxepay[ˈ͡tskʼɛ.paj]rzecz.weather
lód
tskxevi[ˈ͡tskʼɛ.vi]rzecz.envir
kamyk
kryształ górski
otoczak
tslam[͡tslam]czasow. prz.
rozumieć
zrozumieć
pojąć
tsleng[͡tslɛŋ]przym.
fałszywy
nieprawdziwy
sztuczny
mylny
tsmi[͡tsmi]rzecz.floragastr
nektar
tsmisnrr[ˈ͡tsmi.snrˌ]rzecz.sociolspec
Latarnia z pęcherza
(sprawdź: Tmi nat'sey)
tsmìm[͡tsmɪm]rzecz.hunt
śledzić (zwierzę lub osobę)
tsmuk[͡tsmuk]rzecz.fam
rodzeństwo
tsmukan[ˈ͡tsmu.kan]rzecz.sociol
brat
tsmuke[ˈ͡tsmu.kɛ]rzecz.sociol
siostra
tsmuktu[ˈ͡tsmuk.tu]rzecz.sociol
rodzeństwo
tsnì[͡tsnɪ]spój.
to
ta
(relatywny zaimek po: ätxäle si, sìlpey, rangal, mowar si i srefey)
tsngal[͡tsŋal]rzecz.gastr
puchar
kubek
kielich
filiżanka
tsngan[͡tsŋan]rzecz.gastr
mięso
tsngawpay[ˈ͡tsŋaw.paj]rzecz.
łzy (słowo w l. mn.)
tsngawpayvi[ˈ͡tsŋaw.paj.vi]rzecz.
łza
tsngawvìk[ˈ͡tsŋaw.vɪk]czasow. nie.
płakać
zapłakać
opłakiwać
szlochać
tsngem[͡tsŋɛm]rzecz.body
mięsień
muskuł
tson[͡tson]rzecz.
obowiązek
powinność
nałożony wymóg
zadanie
tsonta[ˈ͡tson.ta]spój.
do (razem z kxìm)
skrócona forma od tsonit a
tsong[͡tsoŋ]rzecz.locgeogr
dolina
kotlina
padół
nizina
tsongropx[ˈ͡tsoŋ.ɾopʼ]rzecz.
dziura
wgłębienie
jama
wykop z dołu (widoczny, lub nie do końca)
tsongtsyìp[ˈ͡tsoŋ.͡tsjɪp]rzecz.figbody
dołek (na ciele)
dołek na policzku
tsopì[ˈ͡tso.pɪ]rzecz.body
płuco
tspang[͡tspaŋ]czasow. prz.
zabić
zgładzić
mordować;
tspìng[͡tspɪŋ]rzecz.fauna
austrapeda
(stworzenie podobne do strusia lub emu)
tsranten[ˈ͡tsɾan.tɛn]czasow. nie.
znaczyć
mieć znaczenie
tsray[͡tsɾaj]rzecz.sociol
wioska
wieś
małe miasteczko
tsre'i[ˈ͡tsɾɛ.ʔi]czasow. prz.
rzucać (się)
wyrzucać
(wszystko co związane z rzucaniem - przyp. tłum.)
tsrul[͡tsɾul]rzecz.
gniazdo
siedlisko
chroniony obszar, będący domem fauny Pandory
tstal[͡tstal]rzecz.milhunt
nóż
tstalsena[ˈ͡tstal.sɛ.na]rzecz.
osłona noża
kabura
tstew[͡tstɛw]przym.pers
odważny
dzielny
waleczny
mężny
tstu[͡tstu]przym.weather
zamknięty
pochmurny (o niebie)
tstu säpi[͡tstu sæ.ˈpi]czasow. nie.(2,2)
zamknąć siebie
zamknąć się samoczynnie
tstu si[͡tstu si]czasow. nie.
zamykać
tstunwi[ˈ͡tstun.wi]przym.
poczciwy
uprzejmy
troskliwy
delkiatny
taktowny
tstxa'a[ˈ͡tstʼa.ʔa]rzecz.flora
Kanalida
ang. Canalyd
Canalydium limacineum
tstxo[͡tstʼo]rzecz.
imię
nazwa
miano
przezwisko
godność (chodzi o imię)
tstxolì'u[ˈ͡tstʼo.lɪ.ʔu]rzecz.ling
rzeczownik
tsu'o[ˈ͡tsu.ʔo]rzecz.nfp
zdolność
możność
dar
umiejętność
Tsu'tey[͡tsuʔ.ˈtɛj]rzecz.name
imię męskie
tsuk-[͡tsuk]pref.
możliwy aby (zrobić coś)
prefiks czasownika produktywnego
(ang. "able to (do something)" - przyp. tłum.)
tsuksìm[ˈ͡tsuk.sɪm]rzecz.body
podbródek
broda
tsulfä[͡tsul.ˈfæ]rzecz.
mistrzostwo
opanowanie
biegłość w czymś
tsulfä si[͡tsul.ˈfæ si]czasow. nie.
opanować
osiągać mistrzostwo
tsulfätu[͡tsul.ˈfæ.tu]rzecz.
mistrz sztuki, rzemiosła lub umiejętności
ekspert
tsulfätunay[͡tsul.fæ.tu.ˈnaj]rzecz.
prawie mistrz
(ktoś kto jest jeden krok od zostania mistrzem)
tsun[͡tsun]czas. mod.
móc
potrafić
umieć
być w stanie (zrobić coś)
tsunslu[ˈ͡tsun.slu]czasow. nie.
móc
być możliwym
być wykonalnym
tsurokx[͡tsu.ˈɾokʼ]czasow. nie.
odpocząć
odpoczywać
wypocząć
tswa'[͡tswaʔ]czasow. prz.
zapomnieć
nie pamiętać
tswayon[ˈ͡tswaj.on]czasow. nie.
latać
polecieć
lecieć
fruwać
frunąć
tswin[͡tswin]rzecz.body
warkocz
tsyafe[ˈ͡tsja.fɛ]przym.weather
łagodny
umiarkowany
przyjemny (o pogodzie lub temperaturze)
tsyal[͡tsjal]rzecz.
skrzydło
tsyänel[͡tsjæ.ˈnɛl]rzecz.lw
kanał telewizyjny
tsyär[͡tsjæɾ]czasow. prz.
odmawiać
odrzucać
odepchnąć
nie przyjąć
tsyey[͡tsjɛj]rzecz.gastr
przekąska
lekki posiłek
tsyeym[͡tsjɛjm]rzecz.
skarb
krocie
coś rzadkiego o wielkiej wartości
tsyeytsyìp[ˈ͡tsjɛj.͡tsjɪp]rzecz.gastr
mały zgryz
tsyìl[͡tsjɪl]czasow. prz.
wspinać się
wznosić się
tsyìräfì[͡tsjɪ.ɾæ.fɪ]rzecz.faunalw
żyrafa
tsyo[͡tsjo]rzecz.gastr
mąka
mączka
tsyoklìt[ˈ͡tsjok.lɪt]rzecz.lw
czekolada
tsyokx[͡tsjokʼ]rzecz.body
ręka
tsyorina'wll[͡tsjo.ɾi.ˈnaʔ.wlˌ]rzecz.flora
Sagowiec
dosł.: roślina nasion mąki
Pseudocycas altissima
tsyosyu[ˈ͡tsjo.sju]rzecz.gastr
jedzenie (z mąki) (np. chleb)
Tsyungwen[͡tsjuŋ.wɛn]przym.ling
Chiński
Język Chiński