szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

srätx (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): sɾætʼ plumps/91a710c5-75e0-4458-8a52-62d0ab46b708.mp3
Polski: drażnić
denerwować
zawracać głowę
zanudzać
English: annoy
bother
źródło: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

przykłady przedrostków

sr·am·ätx PRZESZ przeszły prosty
sr·ìm·ätx PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sr·ìy·ätx PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sr·ay·ätx PRZYSZ przyszły
sr·ol·ätx PRZESZ przeszły dokonany
sr·er·ätx TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sr·iv·ätx MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
sr·ei·ätx POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
sr·äng·ätx PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)