szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "emocje"

  Na'vi Polski
'en[ʔɛn]rzecz.emot
przypuszczenie
świadome przypuszczenie
przeczucie
intuicja
'ipu[ˈʔi.pu]przym.emot
humorystyczny
dowcipny
zabawny
'o'[ˈʔoʔ]przym.emot
ekscytujący
emocjonujący
dosł. przynoszący ubaw
am'a[am.ˈʔa]rzecz.emot
wątpliwość
au[a.ˈu]wykrz.emot
o!
wykrzyknik
wykrzyknik konsternacji (?)
fahew[fa.ˈhɛw]rzecz.emot
zapach
odór
woń
smród
fmokx[fmokʼ]rzecz.emot
zazdrość
zawiść
fnawe'[fna.ˈwɛʔ]przym.emot
tchórzliwy
tchórzowski
ftxavang[ˈftʼa.vaŋ]przym.emot
pasjonujący
hiyìk[ˈhi.jɪk]przym.emot
zabawny
dziwny
hona[ˈho.na]przym.emot
ujmujący
godny podziwu
uroczy
keftxo[kɛ.ˈftʼo]przym.emot
nieszczęśliwy
zdenerwowany
zaniepokojony
lenrra[lɛ.ˈnrˌ.a]przym.emot
dumny
lesnonrra[lɛ.sno.ˈnrˌ.a]przym.emot
arogancki
pełen własnej dumy
leso'ha[lɛ.ˈsoʔ.ha]przym.emotpersnfo
entuzjastyczny
zapalony
letwan[lɛt.ˈwan]przym.emot
sprytny
podstępny
lewäte[lɛ.wæ.ˈtɛ]przym.emot
nieprzyjemny
przykry
niemiły
lom[lom]przym.emot
tęskniący (za osobą, której nie ma)
(tylko to co miałeś raz, ale już nie, strata emocjonalna)
lor[loɾ]przym.emot
piękny
przyjemny dla zmysłów
mawey[ma.ˈwɛj]przym.emot
spokojny
opanowany
meyp[mɛjp]przym.emot
słaby
osłabiony
słabej woli
mało stanowczy
mowan[mo.ˈwan]przym.emot
przyjemny
miły (cieleśnie, seksualnie)
netrìp[ˈnɛt.ɾɪp]przysł.emot
szczęśliwy
radosny
nim[nim]przym.emot
nieśmiały
płochliwy
bojaźliwy
lękliwy
nitram[nit.ˈɾam]przym.emotnfo
szczęśliwy (o człowieku)
nì'en[nɪ.ˈʔɛn]przysł.emot
dokonywać świadomego zgadywania (wyboru)
polegać na intuicji
nì'o'[nɪ.ˈʔoʔ]przysł.emot
przyjemnie
w sposób, który jest przyjemny
nìftxavang[nɪ.ˈftʼa.vaŋ]przysł.emot
namiętnie
z całym sercem
pasjonująco
nìfyeyntu[nɪ.ˈfjɛjn.tu]przysł.emotsociol
jak dorosły
dojrzale
dorośle
nìhona[nɪ.ˈho.na]przysł.emot
słodko
ujmująco
nìkanu[nɪ.ˈka.nu]przysł.emot
inteligętnie
mądrze
nìksman[nɪk.ˈsman]przysł.emot
fenomenalnie
cudownie
nìmwey[nɪm.ˈwɛj]przysł.emot
spokojnie
nìmweypey[nɪm.ˈwɛj.pɛj]przysł.emot
cierpliwie
nìnrra[nɪ.ˈnrˌ.a]przysł.emot
dumnie
z dumą
nìngong[nɪ.ˈŋoŋ]przysł.emot
leniwie
letargicznie
nìprrte'[nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]przysł.emot
z przyjemnością
ochoczo
nìsngum[nɪ.ˈsŋum]przysł.emot
niepokojąco
niespokojnie
nìso'ha[nɪ.ˈsoʔ.ha]przysł.emot
entuzjastycznie
nìsti[nɪ.ˈsti]przysł.emot
gniewnie
w sposób gniewny
nìtsìsyì[nɪ.ˈ͡tsɪ.sjɪ]przysł.emot
przez szept
szeptem
nìtxi[nɪ.ˈtʼi]przysł.emot
pośpiesznie
w pośpiechu
nìtxiluke[nɪ.ˈtʼi.lu.kɛ]przysł.emot
nieśpiesznie
spokojnie
pomału
nìwäte[nɪ.wæ.ˈtɛ]przysł.emot
niemile
niechętnie
z żalem
nrra[ˈnrˌ.a]rzecz.emot
duma
uczucie dumy
ngeyn[ŋɛjn]przym.emot
zmęczony
ngong[ŋoŋ]przym.emot
ospały
leniwy
osoba, której brakuje energii
ohakx[o.ˈhakʼ]przym.emot
głodny
slantire[slan.ti.ˈɾɛ]rzecz.emot
inspiracja
slantire si[slan.ti.ˈɾɛ si]czasow. nie.emot
inspirować
snonrra[sno.ˈnrˌ.a]rzecz.emot
arogancja
pycha (negatywnie)
so'ha[ˈsoʔ.ha]czasow. prz.emot
być rozentuzjazmowanym na punkcie (czegoś)
okazywać swój entuzjazm (czemuś)
być podekscytowanym na punkcie (czegoś)
sraw[sɾaw]przym.emot
bolesny
dotkliwy
tì'efu[tɪ.ˈʔɛ.fu]rzecz.emot
uczucie
wrażenie
czucie
odczuwanie
odczucie
tìohakx[tɪ.o.ˈhakʼ]rzecz.emot
głód
łaknienie
tìso'ha[tɪ.ˈsoʔ.ha]rzecz.emot
entuzjazm
mieć dobre nastawienie
tìsti[tɪ.ˈsti]rzecz.emot
gniew
złość
txanatan[ˈtʼa.na.tan]przym.emotfig
jasny
jaskrawy
żywy
txantslusam[ˈtʼan.͡tslu.sam]przym.emot
mądry
rozumny
roztropny
światły
poinformowany
txanwawe[tʼan.wa.ˈwɛ]przym.emot
o znaczeniu osobistym
coś co jest ważne dla jakiejś osoby
znaczący
ważny
(ang. "personally meaningful" - przyp. tłum.)
txen[tʼɛn]przym.emot
przebudzony
czuwający
txewm[tʼɛwm]przym.emot
straszny
straszliwy
przerażający
vä'[væʔ]przym.emot
nieprzyjemny dla zmysłów
obrzydliwy
väng[væŋ]przym.emot
spragniony
złakniony
walak[ˈwa.lak]przym.emot
energetyczny
energiczny
aktywny
czynny
wok[wok]przym.emot
głośny
hałaśliwy
donośny
yawne[ˈjaw.nɛ]przym.emot
ukochany
umiłowany
luby
yawnyewla[jawn.ˈjɛw.la]rzecz.emot
złamane serce
ye[jɛ]przym.emot
nasycony
pełen
yehakx[ˈjɛ.hakʼ]przym.emot
nasycony (był głodny i już nie jest)
pełen (brzuch)
(jesteśmy pełni po zjedzonym posiłku - przyp. tłum.)
yeväng[ˈjɛ.væŋ]przym.emot
zadowolony (był spragniony i już nie jest)
gaszony (chodzi o pragnienie)
(ugasiliśmy pragnienie picia - przyp. tłum.)