Wyjaśnienie

przym.przymiotnik
adp.adposition
przysł.przysłówek
spój.spójnik
wkaz.zaimek wskazujący
idiom.idiom
nieokr.zaimek nieokreślony
zaim. pyt.zaimki pytające
wykrz.wykrzyknik
rzecz.rzeczownik
rzecz.rzeczownik unikalny
liczeb.liczebnik
inny.inna/nieznana
czą.cząstka
fraza.fraza
os.zaimek osobowy
dzier.zaimek dzierżawczy
wzgl.zaimek względny
pref.prefix
suf.suffix
czasow.czasownik
czasow. nie.czasownik, nieprzechodni
czas. mod.czasownik modalny, nieprzechodni
czasow. prz.czasownik, przechodni
czas. mod.czasownik modalny, przechodni