szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

srer (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): sɾɛɾ
Polski: zjawić się
zmaterializować
pojawić się
English: appear
materialize
come into view
źródło: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

sr·am·er PRZESZ przeszły prosty
sr·ìm·er PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sr·ìy·er PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sr·ay·er PRZYSZ przyszły
sr·ol·er PRZESZ przeszły dokonany
sr·er·er TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sr·iv·er MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
sr·ei·er POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
sr·äng·er PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)