szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

ska'a (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ska.ˈʔa
Polski: zniszczyć
niszczyć
wyniszczać
rujnować
English: destroy
Grupy tematyczne: bitwa / wojna bitwa / wojna
źródło: ASG (2009)

przykłady przedrostków

sk·am·a'a PRZESZ przeszły prosty
sk·ìm·a'a PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sk·ìy·a'a PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sk·ay·a'a PRZYSZ przyszły
sk·ol·a'a PRZESZ przeszły dokonany
sk·er·a'a TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sk·iv·a'a MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
ska'·ei·a POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
ska'·äng·a PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example