szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

slan (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): slan
Polski: wspierać (kogoś) (emocjonalnie, społecznie lub osobiście)
English: support (someone) (emotional, social or personal)
Grupy tematyczne: socjologia
źródło: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

przykłady przedrostków

sl·am·an PRZESZ przeszły prosty
sl·ìm·an PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sl·ìy·an PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sl·ay·an PRZYSZ przyszły
sl·ol·an PRZESZ przeszły dokonany
sl·er·an TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sl·iv·an MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
sl·ei·an POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
sl·äng·an PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)