szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

si (czasownik)

wymowa (IPA): si 
Polski: czasownik pomocniczy
dodawany po rzeczowniku oznacza "robić, wykonywać"
(dosł. "do, make" - przyp tłum.)
English: auxiliary verb! postpositional nonbound verb 'do, make'
źródło: ASG (2009)

przykłady przedrostków

s·am·i PRZESZ przeszły prosty
s·ìm·i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
s·ìy·i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
s·ay·i PRZYSZ przyszły
s·ol·i PRZESZ przeszły dokonany
s·er·i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
s·iv·i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
s·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
s·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)