szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "czas / opis czasu"

  Na'vi Polski
'awlie[ʔaw.ˈli.ɛ]przysł.temp
pewnego razu (w przeszłości)
fìrewon[fɪ.ˈɾɛ.won]rzecz.temp
tego poranka
fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]przysł.temp
dzisiaj
współcześnie
fìtxon[fɪ.ˈtʼon]przysł.temp
dzisiaj wieczorem
frakrr[ˈfɾa.krˌ]przysł.temp
zawsze
cały czas
fratrr[fɾa.ˈtrˌ]przysł.temp
codziennie
każdego dnia
powszednie
fratxon[fɾa.ˈtʼon]przysł.temp
każdej nocy
ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]rzecz.temp
przeszłość
ha'ngir[haʔ.ˈŋiɾ]rzecz.temp
popołudnie
ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]przysł.temp
wczoraj popołudniu
ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]rzecz.temp
wczorajsze popołudnie
ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]przysł.temp
jutro popołudniu
ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]rzecz.temp
jutrzejsze popołudnie
hamalo[ha.ˈma.lo]przysł.temp
ostatni raz
hawngkrr[ˈhawŋ.krˌ]przysł.temp
późno
hayalo[ha.ˈja.lo]przysł.temp
następnym razem
hìkrr[ˈhɪ.krˌ]rzecz.temp
sekunda
bardzo krótki odstęp czasu
kam[kam]adp.temp
środek
środek (punkt)
kawkrr[ˈkaw.krˌ]przysł.temp
nigdy
kay[kaj]adp.temp
od teraz (zdarzenie w przyszłości)
kaym[kajm]rzecz.temp
wieczór (przed zmierzchem)
późnie popołódnie
kaymam[kaj.ˈmam]przysł.temp
wczorajszego wieczora
kaymam[kaj.ˈmam]rzecz.temp
wczorajszy wieczór
kaymay[kaj.ˈmaj]rzecz.temp
jutrzejszy wieczór
kaymay[kaj.ˈmaj]przysł.temp
jutrzejszego wieczora
ke ... nulkrr[kɛ … nul.ˈkrˌ]inny.temp
już nie
nie dłużej
kintrr[ˈkin.trˌ]rzecz.temp
tydzień
kintrram[kin.trˌ.ˈam]rzecz.temp
zeszły tydzień
ostatni tydzień
kintrray[kin.trˌ.ˈaj]rzecz.temp
w następnym tygodniu
krr[krˌ]rzecz.temp
czas
krra[ˈkrˌ.a]spój.temp
kiedy
w momencie gdy...
(wprowadza zdanie podrzędne)
krrka[ˈkrˌ.ka]adp.temp
podczas
w trakcie
krrnekx[krˌ.ˈnɛkʼ]czasow. nie.(2,2)temp
zabierać czas
zużywać czas
ang. "take time"
krro krro[ˈkrˌ.o ˈkrˌ.o]przysł.temp
czasem
okazyjnie
kxamtrr[ˈkʼam.trˌ]rzecz.temp
południe
środek dnia
kxamtrrmaw[ˈkʼam.trˌ.maw]rzecz.temp
zaraz po południu
wczesne popołudnie
kxamtxomaw[ˈkʼam.tʼo.maw]rzecz.temp
po północy
kxamtxon[ˈkʼam.tʼon]rzecz.temp
północ
lehawngkrr[lɛ.ˈhawŋ.krˌ]przym.temp
późny
letrr[lɛ.ˈtrˌ]przym.temp
dzienny
letrrtrr[lɛ.ˈtrˌ.trˌ]przym.temp
zwykły
zwyczajny
przeciętny
leye'krr[lɛ.ˈjɛʔ.krˌ]przym.temp
wczesny
ranny
lisre+[ˈli.sɾɛ]adp.temp
przez
przed
do, ale nie po
maw[maw]adp.temp
po (czasie)
mawkrr[ˈmaw.krˌ]przysł.temp
później
potem
następnie
mawkrra[maw.ˈkrˌ.a]spój.temp
po
potem
później
(z częścią podrzędną po części nadrzędnej)
mesrram[mɛ.srˌ.ˈam]przysł.temp
przedwczoraj
dwa dni temu
mesrray[mɛ.srˌ.ˈaj]przysł.temp
pojutrze
dwa dni od teraz
mrrtrr[ˈmrˌ.trˌ]rzecz.temp
pięciodniowy tydzień pracy
muntrr[ˈmun.trˌ]rzecz.temp
weekend
muntrram[mun.trˌ.ˈam]rzecz.temp
ostatni weekend
muntrray[mun.trˌ.ˈaj]rzecz.temp
następny weekend
nìfkrr[nɪ.ˈfkrˌ]przysł.temp
ostatnio
w ostatnich czasach
nìfrakrr[nɪ.ˈfɾa.krˌ]przysł.temp
jak zawsze
nìkmar[nɪk.ˈmaɾ]przysł.temp
w odpowiednim okresie
odpowiednie
dogodnie
nìmun[nɪ.ˈmun]przysł.temp
znowu
ponownie
jeszcze raz
powtórnie
nìsngä'i[nɪ.ˈsŋæ.ʔi]przysł.temp
pierwotnie
oryginalnie (na początku)
nìtrrtrr[nɪ.ˈtrˌ.trˌ]przysł.temp
na co dzień
ragularnie
nìtut[nɪ.ˈtut]przysł.temp
nieustannie
ciągle
nìyol[nɪ.ˈjol]przysł.temp
krótko
pokrótce
zwięźle
lakonicznie
nulkrr[nul.ˈkrˌ]przysł.temp
dłużej (czas)
pxesrram[pʼɛ.srˌ.ˈam]przysł.temp
trzy dni temu
pxesrray[pʼɛ.srˌ.ˈaj]przysł.temp
trzy dni od teraz
pximaw[pʼi.ˈmaw]adp.temp
zaraz po
pxiset[pʼi.ˈsɛt]przysł.temp
właśnie teraz
w tej chwili
już
pxisre+[pʼi.ˈsɾɛ]adp.temp
zaraz przed
pxiswawam[pʼi.swaw.ˈam]przysł.temp
chwilę temu
pxiswaway[pʼi.swaw.ˈaj]przysł.temp
chwilę później
dosłownie sekundę od teraz
pxiye'rìn[pʼi.ˈjɛʔ.ɾɪn]przysł.temp
natychmiast (ale nie tak szybko jak pxiswaway)
pxìm[pʼɪm]przysł.temp
często
rewon[ˈɾɛ.won]rzecz.temp
poranek
rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]przysł.temp
wczorajszego poranka
rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]rzecz.temp
wczorajszy poranek
rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]przysł.temp
jutro
rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]rzecz.temp
jutro (jutrzejszy poranek)
sekrr[ˈsɛ.krˌ]rzecz.temp
teraźniejszość
set[sɛt]przysł.temp
teraz
sre+[sɾɛ]adp.temp
ubranie
(kawałek tkaniny, utkanej na krośnie - przyp. tłum.)
srekamtrr[sɾɛ.ˈkam.trˌ]rzecz.temp
przedpołudnie
czas przed południem
srekamtxon[sɾɛ.ˈkam.tʼon]rzecz.temp
przed północą
czas przed północą
srekrr[sɾɛ.ˈkrˌ]przysł.temp
przedtem
uprzednio
z wyprzedzeniem
sresrr'ong[sɾɛ.srˌ.ˈʔoŋ]rzecz.temp
przed świtem
sreton'ong[sɾɛ.ton.ˈʔoŋ]rzecz.temp
zmierzch
wieczorem przed zachodem słońca
ta[ta]adp.loctemp
od (miejscownik)
(od wczoraj, od 1600 roku, od niedawna - przyp. tłum.)
tì'i'a[tɪ.ˈʔiʔ.a]rzecz.temp
zakończenie
konkluzja
trr[trˌ]rzecz.temp
dzień
trr'awve[trˌ.ˈʔaw.vɛ]rzecz.temp
Niedziela
trr'ong[trˌ.ˈʔoŋ]rzecz.temp
świt
wschód słońca
jutrzenka
brzask
trr'ongmaw[trˌ.ˈʔoŋ.maw]rzecz.temp
świt
czas po wschodzie słońca
trram[trˌ.ˈam]przysł.temp
wczoraj
trram[trˌ.ˈam]rzecz.temp
wczorajszy dzień
trray[trˌ.ˈaj]przysł.temp
jutro
trray[trˌ.ˈaj]rzecz.temp
dzień później
dzień jutrzejszy
trrkive[trˌ.ˈki.vɛ]rzecz.temp
Sobota
trrmrrve[trˌ.ˈmrˌ.vɛ]rzecz.temp
Czwartek
trrmuve[trˌ.ˈmu.vɛ]rzecz.temp
Poniedziałek
trrpeve[trˌ.ˈpɛ.vɛ]zaim. pyt.temp
który dzień?
jakiego dnia?
którego dnia?

trrpuve[trˌ.ˈpu.vɛ]rzecz.temp
Piątek
trrpxeyve[trˌ.ˈpʼɛj.vɛ]rzecz.temp
Wtorek
trrtsìve[trˌ.ˈ͡tsɪ.vɛ]rzecz.temp
Środa
trrtxon[trˌ.ˈtʼon]rzecz.temp
cykl dnia i nocy na pandorze
(trr - dzień, txon - noc)
tsakrr[͡tsa.ˈkrˌ]przysł.temp
wtedy
w tym czasie
(również jako konsekwencja klauzuli warunkowej txo)
tsakrrvay[͡tsa.ˈkrˌ.vaj]przysł.temp
zanim
w międzyczasie
tymczasem
(dosł. ang. "until that time" - przyp. tłum.)
tsìk[͡tsɪk]przysł.temp
nagle
raptem
nieoczekiwanie
znienacka
bez ostrzeżenia
txankrr[tʼan.ˈkrˌ]przysł.temp
przez długi czas
od dawna
txon[tʼon]rzecz.temp
noc
txon'ong[tʼon.ˈʔoŋ]rzecz.temp
zmrok
zachód słońca
zmierzch
txon'ongmaw[tʼon.ˈʔoŋ.maw]rzecz.temp
zmierzch
czas przed zmrokiem
po zachodzie słońca
txonam[tʼo.ˈnam]rzecz.temp
ostatnia noc
noc przed
txonam[tʼo.ˈnam]przysł.temp
ubiegłej nocy
txonay[tʼo.ˈnaj]rzecz.temp
jutrzejsza noc
przyszła noc
txonay[tʼo.ˈnaj]przysł.temp
jutrzejszej nocy
txonkrr[ˈtʼon.krˌ]przysł.temp
w nocy
w porze nocnej
vay[vaj]adp.loctemp
aż do
vospxì[vo.ˈspʼɪ]rzecz.temp
miesiąc
vospxìam[vo.spʼɪ.ˈam]rzecz.temp
ostatni miesiąc
vospxìay[vo.spʼɪ.ˈaj]rzecz.temp
następny miesiąc
ye'krr[ˈjɛʔ.krˌ]przysł.temp
wsześnie
przedwcześnie
z początku
ye'rìn[ˈjɛʔ.ɾɪn]przysł.temp
wkrótce
niebawem
niedługo
zaraz
rychło
wnet
yol[jol]przym.temp
krótki (o czasie)
zìsìkrr[ˈzɪ.sɪ.krˌ]rzecz.temp
sezon
zìsìt[ˈzɪ.sɪt]rzecz.temp
rok
lat
(pomyślałem, że będziecie szukać słówka o wieku - suges. tłum.)
zìsìtay[zɪ.sɪ.ˈtaj]przysł.temp
następny rok
zusawkrr[zu.ˈsaw.krˌ]rzecz.temp
przyszłość