szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "czas / opis czasu"

  Na'vi Polski
plumps/ef822441-53e8-4f04-9b32-9d133f912ad6.mp3 'awlie[ʔaw.ˈli.ɛ]przysł.temp
pewnego razu (w przeszłości)
plumps/45254ada-1855-473e-ad7f-5c917375002a.mp3 fìrewon[fɪ.ˈɾɛ.won]rzecz.temp
tego poranka
plumps/661d7843-cc45-4d2f-bc3f-458ffb0ba5d6.mp3 fìtrr[fɪ.ˈtrˌ]przysł.temp
dzisiaj
współcześnie
plumps/9e3a9e15-baa1-45d5-977d-ada0cc57767c.mp3 fìtxon[fɪ.ˈtʼon]przysł.temp
dzisiaj wieczorem
plumps/0b62d776-13bf-4ab4-860f-b10644643402.mp3 frakrr[ˈfɾa.krˌ]przysł.temp
zawsze
cały czas
plumps/5135dd4b-c88d-4866-b2c1-8a4fe0271e8b.mp3 fratrr[fɾa.ˈtrˌ]przysł.temp
codziennie
każdego dnia
powszednie
plumps/c168d698-4240-4644-af5a-65c25b464f8e.mp3 fratxon[fɾa.ˈtʼon]przysł.temp
każdej nocy
plumps/085eb808-2194-44a2-a1a5-abea7e640260.mp3 ftawnemkrr[ftaw.ˈnɛm.krˌ]rzecz.temp
przeszłość
plumps/ac13d85d-32c0-49e6-9a6e-88ddd659d022.mp3 ha'ngir[haʔ.ˈŋiɾ]rzecz.temp
popołudnie
plumps/7011ea64-f896-4de3-8c87-f1f27b9a856a.mp3 ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]przysł.temp
wczoraj popołudniu
plumps/0df16743-24f1-41b7-a029-7d9eb29e97ce.mp3 ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]rzecz.temp
wczorajsze popołudnie
plumps/91864b6f-f564-440c-b689-997169a0318e.mp3 ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]przysł.temp
jutro popołudniu
plumps/d17a8eea-5c49-4132-a405-6ec645df50f6.mp3 ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]rzecz.temp
jutrzejsze popołudnie
plumps/11804ec8-30cd-42d7-9055-13493c5b0757.mp3 hamalo[ha.ˈma.lo]przysł.temp
ostatni raz
plumps/b2efbb7b-bae3-4d34-b12d-4f6f4a05545b.mp3 hawngkrr[ˈhawŋ.krˌ]przysł.temp
późno
plumps/f4a2f6af-5a47-44f6-a5e6-8ed461a836c1.mp3 hayalo[ha.ˈja.lo]przysł.temp
następnym razem
plumps/155ea7d1-8cac-40ec-a584-c43c301f6e99.mp3 hìkrr[ˈhɪ.krˌ]rzecz.temp
sekunda
bardzo krótki odstęp czasu
plumps/220f2003-636f-4c54-9744-82a21fc7f96c.mp3 kam[kam]adp.temp
środek
środek (punkt)
plumps/921abd8c-6924-4d37-8d26-e7cf26241f2c.mp3 kawkrr[ˈkaw.krˌ]przysł.temp
nigdy
plumps/412b2991-ce9b-49c6-be19-82ab08f2a3e0.mp3 kay[kaj]adp.temp
od teraz (zdarzenie w przyszłości)
plumps/c6619c11-bc8c-4155-80a6-8be972b5f72d.mp3 kaym[kajm]rzecz.temp
wieczór (przed zmierzchem)
późnie popołódnie
plumps/e67cab25-362e-42f2-82b1-a358c5572cb5.mp3 kaymam[kaj.ˈmam]przysł.temp
wczorajszego wieczora
plumps/921d48c0-4e69-48e2-8746-47f208cecb0c.mp3 kaymam[kaj.ˈmam]rzecz.temp
wczorajszy wieczór
plumps/8d4e030f-b524-42fb-920c-2a3cea432317.mp3 kaymay[kaj.ˈmaj]rzecz.temp
jutrzejszy wieczór
plumps/a3004455-c22f-49a8-8c9b-a8e1f9331638.mp3 kaymay[kaj.ˈmaj]przysł.temp
jutrzejszego wieczora
plumps/d30bd52b-9a28-4d16-8be4-f5ca7d723dc5.mp3 ke ... nulkrr[kɛ … nul.ˈkrˌ]inny.temp
już nie
nie dłużej
plumps/63ae75b8-8058-49f8-9f84-bc98d2ae86f6.mp3 kintrr[ˈkin.trˌ]rzecz.temp
tydzień
plumps/4f25828c-8c05-481f-b8f4-961865374300.mp3 kintrram[kin.trˌ.ˈam]rzecz.temp
zeszły tydzień
ostatni tydzień
plumps/d2fd0ce1-273d-4c02-8333-2de5dc010855.mp3 kintrray[kin.trˌ.ˈaj]rzecz.temp
w następnym tygodniu
plumps/bd9ac00b-781b-479a-a30b-f2b9d5c25fbc.mp3 krr[krˌ]rzecz.temp
czas
plumps/88dd683c-495f-43bf-ba1b-804871a363c6.mp3 krra[ˈkrˌ.a]spój.temp
kiedy
w momencie gdy...
(wprowadza zdanie podrzędne)
plumps/f8762647-a412-4502-954b-b97e0951a245.mp3 krrka[ˈkrˌ.ka]adp.temp
podczas
w trakcie
plumps/2ef5fcce-dbe6-46eb-af57-d266f7f80524.mp3 krrnekx[krˌ.ˈnɛkʼ]czasow. nie.(2,2)temp
zabierać czas
zużywać czas
ang. "take time"
plumps/615c7753-8af0-4ba1-9f41-7d586abcd6cc.mp3 krro krro[ˈkrˌ.o ˈkrˌ.o]przysł.temp
czasem
okazyjnie
plumps/4c547e48-3990-4318-b3b5-7774af4c1fa7.mp3 kxamtrr[ˈkʼam.trˌ]rzecz.temp
południe
środek dnia
plumps/cda5359f-2f3f-443b-ae9a-7d9bd894fe66.mp3 kxamtrrmaw[ˈkʼam.trˌ.maw]rzecz.temp
zaraz po południu
wczesne popołudnie
plumps/08002e69-8dff-49c1-a68c-ab0e05339a50.mp3 kxamtxomaw[ˈkʼam.tʼo.maw]rzecz.temp
po północy
plumps/4dbb957d-7eba-4d49-ba82-ec3592b28292.mp3 kxamtxon[ˈkʼam.tʼon]rzecz.temp
północ
plumps/31e1759b-7c27-43b4-82c2-f8eec77ef4a9.mp3 lehawngkrr[lɛ.ˈhawŋ.krˌ]przym.temp
późny
plumps/ecb53afd-eec5-4296-bbe4-d90df0fa1fe7.mp3 letrr[lɛ.ˈtrˌ]przym.temp
dzienny
plumps/454b46b2-ee76-47d2-a3aa-4c4ed82035f2.mp3 letrrtrr[lɛ.ˈtrˌ.trˌ]przym.temp
zwykły
zwyczajny
przeciętny
plumps/09cbfe99-c931-41d1-81c4-b559cec1b606.mp3 leye'krr[lɛ.ˈjɛʔ.krˌ]przym.temp
wczesny
ranny
plumps/ed88267f-89b0-43cb-b8ce-3ba91ee3bc7f.mp3 lisre+[ˈli.sɾɛ]adp.temp
przez
przed
do, ale nie po
plumps/25bb21d6-d87b-4485-a607-371507e4829d.mp3 maw[maw]adp.temp
po (czasie)
plumps/f689f835-0271-4d04-801a-95f40e14c224.mp3 mawkrr[ˈmaw.krˌ]przysł.temp
później
potem
następnie
plumps/1e58e14c-fec7-4e90-b929-98202e1d6c22.mp3 mawkrra[maw.ˈkrˌ.a]spój.temp
po
potem
później
(z częścią podrzędną po części nadrzędnej)
plumps/6b1006c4-e45b-46cc-afe8-98564e141b0f.mp3 mesrram[mɛ.srˌ.ˈam]przysł.temp
przedwczoraj
dwa dni temu
plumps/67c3ab6f-de39-4859-adc1-57b9a154eac8.mp3 mesrray[mɛ.srˌ.ˈaj]przysł.temp
pojutrze
dwa dni od teraz
plumps/9b946ed7-79fe-48ce-bce8-d219efc80155.mp3 mrrtrr[ˈmrˌ.trˌ]rzecz.temp
pięciodniowy tydzień pracy
plumps/b73dbe53-6d8c-4c58-823c-a630add3af59.mp3 muntrr[ˈmun.trˌ]rzecz.temp
weekend
plumps/8d6247a9-003f-4686-96a5-f298b0127374.mp3 muntrram[mun.trˌ.ˈam]rzecz.temp
ostatni weekend
plumps/38eb43f0-1731-4a00-b756-bd352919f7f3.mp3 muntrray[mun.trˌ.ˈaj]rzecz.temp
następny weekend
plumps/47576118-ed61-46ef-b2b9-63120ca79374.mp3 nìfkrr[nɪ.ˈfkrˌ]przysł.temp
ostatnio
w ostatnich czasach
plumps/520effb3-9dea-49a3-ac80-16c6cc727b98.mp3 nìfrakrr[nɪ.ˈfɾa.krˌ]przysł.temp
jak zawsze
plumps/c5dc6061-2b3e-4d26-a590-e96c8ebc4b4d.mp3 nìkmar[nɪk.ˈmaɾ]przysł.temp
w odpowiednim okresie
odpowiednie
dogodnie
plumps/1facceaa-337b-4173-9062-78631b82831e.mp3 nìmun[nɪ.ˈmun]przysł.temp
znowu
ponownie
jeszcze raz
powtórnie
plumps/5377a061-7cd6-4e7f-8045-e3811c060b58.mp3 nìsngä'i[nɪ.ˈsŋæ.ʔi]przysł.temp
pierwotnie
oryginalnie (na początku)
plumps/c15b7999-25ac-44eb-b57a-f1302d8ff1c3.mp3 nìtrrtrr[nɪ.ˈtrˌ.trˌ]przysł.temp
na co dzień
ragularnie
plumps/1c9a8a76-3677-4f5e-b697-7e55e54739df.mp3 nìtut[nɪ.ˈtut]przysł.temp
nieustannie
ciągle
plumps/ca18b9a1-08fd-43ec-ae26-f73bb3788f18.mp3 nìyol[nɪ.ˈjol]przysł.temp
krótko
pokrótce
zwięźle
lakonicznie
plumps/b7fc5b2a-9354-44be-967a-2076f9b22311.mp3 nulkrr[nul.ˈkrˌ]przysł.temp
dłużej (czas)
plumps/66446619-6095-49af-b71a-90ba903d7614.mp3 pxesrram[pʼɛ.srˌ.ˈam]przysł.temp
trzy dni temu
plumps/4bebcae0-2cce-456c-bd0d-9ccd4a9b7ef1.mp3 pxesrray[pʼɛ.srˌ.ˈaj]przysł.temp
trzy dni od teraz
plumps/1b7a0c47-ab5c-438b-959c-075c537bba85.mp3 pximaw[pʼi.ˈmaw]adp.temp
zaraz po
plumps/ecd97fa0-dff7-4931-aaf6-0a1495b24559.mp3 pxiset[pʼi.ˈsɛt]przysł.temp
właśnie teraz
w tej chwili
już
plumps/08ec5f88-6763-41fe-97dc-f0a27b1791a4.mp3 pxisre+[pʼi.ˈsɾɛ]adp.temp
zaraz przed
plumps/d8e84e07-81fb-4d74-91f2-dbcffaea0b87.mp3 pxiswawam[pʼi.swaw.ˈam]przysł.temp
chwilę temu
plumps/7bdbea33-d9bd-4346-9332-41ee4df8f835.mp3 pxiswaway[pʼi.swaw.ˈaj]przysł.temp
chwilę później
dosłownie sekundę od teraz
plumps/24100885-5e61-43e1-9800-c70fb6721f28.mp3 pxiye'rìn[pʼi.ˈjɛʔ.ɾɪn]przysł.temp
natychmiast (ale nie tak szybko jak pxiswaway)
plumps/4a7f668d-8a72-4c7b-b67a-9b111f6ae81d.mp3 pxìm[pʼɪm]przysł.temp
często
plumps/e46e5a0e-1d31-47ee-91e4-e3ebafe45efd.mp3 rewon[ˈɾɛ.won]rzecz.temp
poranek
plumps/01d36920-1cad-40d2-8a5b-1c6fadccc7e2.mp3 rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]przysł.temp
wczorajszego poranka
plumps/04f1d68c-12b3-49bc-83bd-a6c760806579.mp3 rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]rzecz.temp
wczorajszy poranek
plumps/32f96a07-cb2f-48f7-8455-1c85f2f295aa.mp3 rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]przysł.temp
jutro
plumps/5b535ace-3c2d-4fe0-94ae-25576c4ee651.mp3 rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]rzecz.temp
jutro (jutrzejszy poranek)
plumps/7342436a-3b20-42f4-9736-abacc3553335.mp3 sekrr[ˈsɛ.krˌ]rzecz.temp
teraźniejszość
plumps/2a4ef68e-cad6-4306-96ac-366378f2d972.mp3 set[sɛt]przysł.temp
teraz
plumps/66f57c99-c846-4cd8-a76b-70540ae498c7.mp3 sre+[sɾɛ]adp.temp
ubranie
(kawałek tkaniny, utkanej na krośnie - przyp. tłum.)
plumps/0e26bdf7-79bf-41df-a05f-5df74038e2bc.mp3 srekamtrr[sɾɛ.ˈkam.trˌ]rzecz.temp
przedpołudnie
czas przed południem
plumps/ae3aed7c-13ad-4797-addb-2e81d9dfce2f.mp3 srekamtxon[sɾɛ.ˈkam.tʼon]rzecz.temp
przed północą
czas przed północą
plumps/007a9565-6019-45f0-a7c5-458d63abc9dc.mp3 srekrr[sɾɛ.ˈkrˌ]przysł.temp
przedtem
uprzednio
z wyprzedzeniem
plumps/3edfa9d1-68ae-475c-96a3-d8f32e370d03.mp3 sresrr'ong[sɾɛ.srˌ.ˈʔoŋ]rzecz.temp
przed świtem
plumps/6ee5a43d-7bc0-42be-8c9c-1ae9cd4e8a0c.mp3 sreton'ong[sɾɛ.ton.ˈʔoŋ]rzecz.temp
zmierzch
wieczorem przed zachodem słońca
plumps/6cf07175-df3f-40e9-a933-e51bcbe2fab4.mp3 ta[ta]adp.loctemp
od (miejscownik)
(od wczoraj, od 1600 roku, od niedawna - przyp. tłum.)
plumps/64c67e02-3458-40a4-9dad-4338f43fa96a.mp3 tì'i'a[tɪ.ˈʔiʔ.a]rzecz.temp
zakończenie
konkluzja
plumps/fa85bf72-2ee2-47d7-9ece-91d63f32a323.mp3 trr[trˌ]rzecz.temp
dzień
plumps/b2c9b63e-d17b-4162-a5aa-2250f444dcf7.mp3 trr'awve[trˌ.ˈʔaw.vɛ]rzecz.temp
Niedziela
plumps/04be608f-70cb-48d4-b8ca-090b62231d81.mp3 trr'ong[trˌ.ˈʔoŋ]rzecz.temp
świt
wschód słońca
jutrzenka
brzask
plumps/e0de0b67-d17e-49a1-bdc2-bcd2255e9d13.mp3 trr'ongmaw[trˌ.ˈʔoŋ.maw]rzecz.temp
świt
czas po wschodzie słońca
plumps/82211756-3945-4d80-8385-36652c45ae46.mp3 trram[trˌ.ˈam]przysł.temp
wczoraj
plumps/1e1da645-3d76-43fc-a1c0-98cea08f6ca1.mp3 trram[trˌ.ˈam]rzecz.temp
wczorajszy dzień
plumps/b77d254e-cf69-4617-a631-a68f701b4202.mp3 trray[trˌ.ˈaj]przysł.temp
jutro
plumps/0d571c77-ba75-4d82-97c3-85be7fef0649.mp3 trray[trˌ.ˈaj]rzecz.temp
dzień później
dzień jutrzejszy
plumps/025a1585-5084-4ebc-a720-07ba48f0af16.mp3 trrkive[trˌ.ˈki.vɛ]rzecz.temp
Sobota
plumps/2919320a-789c-4e37-a03b-63fc44c4e5e7.mp3 trrmrrve[trˌ.ˈmrˌ.vɛ]rzecz.temp
Czwartek
plumps/d102dd1b-e0b0-4618-8857-51fcb22fecb3.mp3 trrmuve[trˌ.ˈmu.vɛ]rzecz.temp
Poniedziałek
plumps/994f79e8-0cfb-47ad-8a75-442e6c05f5a1.mp3 trrpeve[trˌ.ˈpɛ.vɛ]zaim. pyt.temp
który dzień?
jakiego dnia?
którego dnia?

plumps/e820cf1c-dcfe-4df5-8783-5bd76599d2d7.mp3 trrpuve[trˌ.ˈpu.vɛ]rzecz.temp
Piątek
plumps/3aa11beb-278b-4393-acd6-28f9a46b3561.mp3 trrpxeyve[trˌ.ˈpʼɛj.vɛ]rzecz.temp
Wtorek
plumps/0b7ec45b-d211-47d3-99c1-2134c8e6dabd.mp3 trrtsìve[trˌ.ˈ͡tsɪ.vɛ]rzecz.temp
Środa
plumps/67567e45-a9db-4904-97e0-187e41f7eda1.mp3 trrtxon[trˌ.ˈtʼon]rzecz.temp
cykl dnia i nocy na pandorze
(trr - dzień, txon - noc)
plumps/80623f25-0dd7-4f3a-b6fb-e4a53ae4d644.mp3 tsakrr[͡tsa.ˈkrˌ]przysł.temp
wtedy
w tym czasie
(również jako konsekwencja klauzuli warunkowej txo)
plumps/64e6188e-418b-48d4-9562-485ebe3a596d.mp3 tsakrrvay[͡tsa.ˈkrˌ.vaj]wykrz.temp
zanim
w międzyczasie
tymczasem
(dosł. ang. "until that time" - przyp. tłum.)
plumps/9c4609f3-84ac-4e01-b9c5-bab44fcfb7b0.mp3 tsìk[͡tsɪk]przysł.temp
nagle
raptem
nieoczekiwanie
znienacka
bez ostrzeżenia
plumps/6f8c15ce-38b0-45ca-8abd-b4f2f23ed268.mp3 txankrr[tʼan.ˈkrˌ]przysł.temp
przez długi czas
od dawna
plumps/f2dbfc85-a491-43c9-bef1-74052e400b21.mp3 txon[tʼon]rzecz.temp
noc
plumps/6150bde0-9b14-4296-812e-fb5be49486f9.mp3 txon'ong[tʼon.ˈʔoŋ]rzecz.temp
zmrok
zachód słońca
zmierzch
plumps/db424185-7346-4d5f-8e2a-a099f148ea8a.mp3 txon'ongmaw[tʼon.ˈʔoŋ.maw]rzecz.temp
zmierzch
czas przed zmrokiem
po zachodzie słońca
plumps/6d4e5fd3-57f1-40c7-997e-16e0d614fb38.mp3 txonam[tʼo.ˈnam]rzecz.temp
ostatnia noc
noc przed
plumps/b9977584-63c1-4a68-a8c3-0e239bb7938e.mp3 txonam[tʼo.ˈnam]przysł.temp
ubiegłej nocy
plumps/a945745b-f648-416b-8022-698189fbbb56.mp3 txonay[tʼo.ˈnaj]rzecz.temp
jutrzejsza noc
przyszła noc
plumps/f8cc6754-3d76-43a5-a1e2-026e8110240d.mp3 txonay[tʼo.ˈnaj]przysł.temp
jutrzejszej nocy
plumps/c476479d-aad9-4358-ba90-b823318e5e52.mp3 txonkrr[ˈtʼon.krˌ]przysł.temp
w nocy
w porze nocnej
plumps/42551503-3788-41f2-838f-86a82e761dbf.mp3 vay[vaj]adp.loctemp
aż do
plumps/b9f566cf-7238-45fd-a43f-0aad6e63cdcb.mp3 vospxì[vo.ˈspʼɪ]rzecz.temp
miesiąc
plumps/151304be-4e39-4d22-ad12-1af6fc739ea2.mp3 vospxìam[vo.spʼɪ.ˈam]rzecz.temp
ostatni miesiąc
plumps/a582c1c7-d04c-4da3-8644-e06cc95c7e68.mp3 vospxìay[vo.spʼɪ.ˈaj]rzecz.temp
następny miesiąc
plumps/b15cf133-f723-4cc6-b5a6-5fa3abbe3b9b.mp3 ye'krr[ˈjɛʔ.krˌ]przysł.temp
wsześnie
przedwcześnie
z początku
plumps/29f3074a-85c4-4e9c-a247-7789479f66d9.mp3 ye'rìn[ˈjɛʔ.ɾɪn]przysł.temp
wkrótce
niebawem
niedługo
zaraz
rychło
wnet
plumps/ea0c9968-7670-4947-8530-6edafbd029db.mp3 yol[jol]przym.temp
krótki (o czasie)
plumps/25c2bd9f-60cd-47ab-a548-a81d7f07b097.mp3 zìsìkrr[ˈzɪ.sɪ.krˌ]rzecz.temp
sezon
plumps/88703d54-a617-448a-aa0a-a00ce0b2318e.mp3 zìsìt[ˈzɪ.sɪt]rzecz.temp
rok
lat
(pomyślałem, że będziecie szukać słówka o wieku - suges. tłum.)
plumps/1fc459f9-91d4-4f2d-afe0-5e313a78286c.mp3 zìsìtay[zɪ.sɪ.ˈtaj]przysł.temp
następny rok
plumps/1c0a4b0d-1cf2-47ae-951c-ec67bcf7ce98.mp3 zusawkrr[zu.ˈsaw.krˌ]rzecz.temp
przyszłość