szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "anatomia / części ciała"

  Na'vi Polski
plumps/1b76e5e1-7519-497d-a560-da19c2863cbe.mp3 'etnaw[ˈʔɛt.naw]rzecz.body
ramię
plumps/fce1a353-bed1-41e6-a3a2-cfd00fa2711b.mp3 'llngo[ˈʔlˌ.ŋo]rzecz.body
biodro
plumps/672f47e5-eab6-41ef-a811-5e93a3754698.mp3 eltu[ˈɛl.tu]rzecz.body
mózg
plumps/bf4f013a-004e-4b1e-9631-6cb14ce9ab50.mp3 flawm[flawm]rzecz.body
policzek
plumps/d7befd98-6189-4c8c-8d02-a24f0fa7190d.mp3 flew[flɛw]rzecz.body
gardło
talis/fed0897f-7b99-4e56-8b88-828dbb571bf5.mp3 ftxì[ftʼɪ]rzecz.body
język
plumps/94e613cb-2d9a-4cc4-bea6-06fcf57782c5.mp3 heyr[hɛjɾ]rzecz.body
klatka piersiowa
pierś
plumps/250b3800-1d15-45ba-915b-4623fac8c0a7.mp3 key[kɛj]rzecz.body
twarz
plumps/6ef799af-df77-4045-95e6-e34ff26493a6.mp3 kinam[ki.ˈnam]rzecz.body
noga
plumps/24b8cb0c-f372-4561-b4dc-50aa40d0b19a.mp3 kinamtil[ki.ˈnam.til]rzecz.body
kolano
plumps/3e0c1eaa-47d4-41f9-ac50-4388c35214a7.mp3 kxa[kʼa]rzecz.body
usta
plumps/5aa4fc6f-a2f7-46dc-b136-4c2dcba41684.mp3 kxetse[ˈkʼɛ.͡tsɛ]rzecz.body
ogon
plumps/bebada1d-65f6-4b75-9a5d-a0fb84de8b11.mp3 mikyun[ˈmik.jun]rzecz.body
ucho
plumps/7bb5d0bb-ccab-4a22-a899-9c0a99c8bdd5.mp3 nari[ˈna.ɾi]rzecz.body
oko
plumps/69a39ba7-f24c-40d8-9785-1b675d03d27d.mp3 nikre[ˈnik.ɾɛ]rzecz.body
włosy
plumps/cac0a6a6-454c-4346-be73-c21ae5f3ea73.mp3 ngäng[ŋæŋ]rzecz.body
brzuch
żołądek
plumps/7e30eae5-8ed1-4a84-932c-600b64b70a99.mp3 ngep[ŋɛp]rzecz.body
pępek
plumps/873a622f-69a3-408e-9cd6-56e110d6b774.mp3 ontu[ˈon.tu]rzecz.body
nos
plumps/5220b024-ae9f-496f-90b7-2cf14255a707.mp3 pewn[pɛwn]rzecz.body
szyja
plumps/f8ed18dc-92a6-4f60-9bdd-8ab99f03e121.mp3 pil[pil]rzecz.body
pręgi na twarzy
naturalne ubarwienie skóry Na'vi
plumps/f0e4f2f6-8a57-4fd9-ae12-26d96d6b6fc3.mp3 prrku[ˈprˌ.ku]rzecz.body
łono
macica
plumps/46268225-a190-4df2-8ebe-c5d77bed8d63.mp3 pxun[pʼun]rzecz.body
ramię
plumps/127a1fd8-ab1d-4f66-81dd-0772ec79d36b.mp3 pxuntil[ˈpʼun.til]rzecz.body
łokieć
plumps/3749ae74-42d4-42ed-b785-04df58abcbc2.mp3 re'o[ˈɾɛ.ʔo]rzecz.body
głowa
plumps/4ec0b752-48b1-4526-83da-412dd0b7ed49.mp3 reypay[ˈɾɛj.paj]rzecz.body
krew
plumps/45d9eb8f-0e27-4f78-b8f7-0d3107f5f052.mp3 seyri[ˈsɛj.ɾi]rzecz.body
warga
plumps/52eb8101-2a22-4eb2-a8d2-cebf31866f17.mp3 snatxärem[sna.ˈtʼæ.ɾɛm]rzecz.body
szkielet
zestaw kości
plumps/d400f65e-a57a-4ecf-a62c-1aeb43928d71.mp3 sre'[sɾɛʔ]rzecz.body
ząb
plumps/2f478e73-a8e4-4f49-b9e4-b8fa436ac380.mp3 ta'leng[ˈtaʔ.lɛŋ]rzecz.body
skóra
plumps/adcf41fc-52c6-4494-9037-e07562f1b1d6.mp3 tsngem[͡tsŋɛm]rzecz.body
mięsień
muskuł
plumps/c573e458-3aa5-461f-9c70-0c5411b37fc0.mp3 tsongtsyìp[ˈ͡tsoŋ.͡tsjɪp]rzecz.bodyfig
dołek (na ciele)
dołek na policzku
plumps/80a9fbd8-1eba-47fa-8911-cb5e2658d4a5.mp3 tsopì[ˈ͡tso.pɪ]rzecz.body
płuco
plumps/ab194955-3a03-4d47-9c2c-8a5af372b4ce.mp3 tsuksìm[ˈ͡tsuk.sɪm]rzecz.body
podbródek
broda
plumps/c546cce4-a048-4c43-90cd-d460500e40cd.mp3 tswin[͡tswin]rzecz.body
warkocz
plumps/d8b8c274-b015-4384-9df8-f2fdbf930c53.mp3 tsyokx[͡tsjokʼ]rzecz.body
ręka
plumps/1eeaf3b8-5a32-4f37-a7a0-edb90f0c9ba5.mp3 txal[tʼal]rzecz.body
plecy
plumps/764688fe-08f4-4078-9243-f598d6c0e823.mp3 txärem[ˈtʼæ.ɾɛm]rzecz.body
kość
plumps/73aa48d0-a2c0-41dc-a68f-dac339f3f6af.mp3 txe'lan[tʼɛʔ.ˈlan]rzecz.body
serce
plumps/7f9d99f5-85c9-48ac-896f-59a2c7c7b639.mp3 txìm[tʼɪm]rzecz.body
pupa
tył
tyłek
plumps/d421c6e0-3b34-4599-903b-4dcb4f4e696e.mp3 venu[ˈvɛ.nu]rzecz.body
stopa
plumps/2a5eaf76-396c-4056-8cb2-5aaa92a9b3ee.mp3 venzek[ˈvɛn.zɛk]rzecz.body
palec u nogi
plumps/2d092979-d552-450c-933d-53c4a14db760.mp3 zare'[za.ˈɾɛʔ]rzecz.body
czoło
plumps/d4b17756-a632-418e-b998-c2ba24314969.mp3 zekwä[ˈzɛk.wæ]rzecz.body
palec