szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na O

  Na'vi Polski
plumps/4c7af2e9-42c6-4f2b-bede-8e866e5f282e.mp3 oe[ˈo.ɛ]os.
ja
plumps/2ef8437d-5307-4821-9cec-f324324206c7.mp3 oeng[o.ˈɛŋ]os.
my (dwoje) (włącznie)
ty i ja
plumps/471018c6-3802-4b5c-abb8-bffb0d7231f7.mp3 oeyä[ˈwɛ.jæ]dzier.
mój (własność)
moja
plumps/1680acae-316d-431a-81ae-2a1686cf5184.mp3 oeyk[o.ˈɛjk]rzecz.
powód
przyczyna
plumps/f4a7d22d-2de7-4842-b0e8-0d49d74bc14c.mp3 oeyktìng[o.ˈɛjk.tɪŋ]czasow. prz.(3,3)
wyjaśniać (dlaczego)
plumps/1323cc44-871e-41f0-910f-9a57950e9edb.mp3 ohakx[o.ˈhakʼ]przym.emot
głodny
plumps/6dd1eee2-720d-4958-8a35-76da34d85b4a.mp3 ohe[ˈo.hɛ]os.
ja (forma pełna szacunku, uległa, uroczysta, grzecznościowa)
plumps/11ee07ba-2305-4912-9b55-3cba676be381.mp3 oìsss[o.ˈɪsss]wykrz.
gniewne warknięcie
'uważaj!'
plumps/2be99ff7-6ebb-43c9-89dc-ab6fff33925b.mp3 oìsss si[o.ˈɪsss si]czasow. nie.(2,2)
syczeć
syknąć
plumps/c7679ce8-a32a-40f1-8863-7abf9046a5ea.mp3 okup[ˈo.kup]rzecz.gastr
mleko
plumps/7ce97b63-f76b-4dfc-be0e-199ab0f90845.mp3 olo'[o.ˈloʔ]rzecz.sociol
klan
plumps/824e238f-3fc0-44b3-9ac6-01b85960c221.mp3 olo'eyktan[o.lo.ˈʔɛjk.tan]rzecz.sociol
przywódca klanu
plumps/0d12bc1a-bc3b-4385-9fdf-dad9e97c11c1.mp3 Omatikaya[o.ma.ti.ˈka.ja]rzecz.name
Omatikaya (nazwa klanu)
Klan niebieskiego fletu
plumps/12727334-483e-44c3-8c02-56b5ff232e1b.mp3 omum[o.ˈmum]czasow. prz.
wiedzieć
znać
umieć
plumps/afe27cb7-066c-42ce-83f3-d670b0a0ce2e.mp3 onlor[on.ˈloɾ]przym.
dobrze pachnący
przyjemny zapach
plumps/873a622f-69a3-408e-9cd6-56e110d6b774.mp3 ontu[ˈon.tu]rzecz.body
nos
plumps/0740185b-2221-41eb-9b20-9688a2c2a474.mp3 ontsang[ˈon.͡tsaŋ]rzecz.cloth
kolczyk w nosie
plumps/9985782a-76dd-4480-af03-057b8effa37d.mp3 onvä'[on.ˈvæʔ]przym.
źle pachnący
nieprzyjemny zapach
plumps/06022bfa-3bc6-4460-9447-c23371452b39.mp3 Otranyu[ot.ˈɾan.ju]rzecz.name
(prawdopodobnie) nazwa klanu