szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na O

  Na'vi Polski
oe[ˈo.ɛ]os.
ja
oeng[o.ˈɛŋ]os.
my (dwoje) (włącznie)
ty i ja
oeyä[ˈwɛ.jæ]dzier.
mój (własność)
moja
oeyk[o.ˈɛjk]rzecz.
powód
przyczyna
oeyktìng[o.ˈɛjk.tɪŋ]czasow. prz.(3,3)
wyjaśniać (dlaczego)
ohakx[o.ˈhakʼ]przym.emot
głodny
ohe[ˈo.hɛ]os.
ja (forma pełna szacunku, uległa, uroczysta, grzecznościowa)
oìsss[o.ˈɪsss]wykrz.
gniewne warknięcie
'uważaj!'
oìsss si[o.ˈɪsss si]czasow. nie.(2,2)
syczeć
syknąć
okup[ˈo.kup]rzecz.gastr
mleko
olo'[o.ˈloʔ]rzecz.sociol
klan
olo'eyktan[o.lo.ˈʔɛjk.tan]rzecz.sociol
przywódca klanu
Omatikaya[o.ma.ti.ˈka.ja]rzecz.name
Omatikaya (nazwa klanu)
Klan niebieskiego fletu
omum[o.ˈmum]czasow. prz.
wiedzieć
znać
umieć
onlor[on.ˈloɾ]przym.
dobrze pachnący
przyjemny zapach
ontu[ˈon.tu]rzecz.body
nos
ontsang[ˈon.͡tsaŋ]rzecz.cloth
kolczyk w nosie
onvä'[on.ˈvæʔ]przym.
źle pachnący
nieprzyjemny zapach
Otranyu[ot.ˈɾan.ju]rzecz.name
(prawdopodobnie) nazwa klanu