szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na Tx

  Na'vi Polski
txa'[tʼaʔ]przym.
trudny
twardy
ciężki
txal[tʼal]rzecz.body
plecy
txampay[tʼam.ˈpaj]rzecz.envirgeogr
morze
ocean
txampxì[tʼam.ˈpʼɪ]rzecz.
większość
duża część
txan[tʼan]przym.
wielki
duży
długi (czas)
txana krr[ˈtʼan.a krˌ]przym.
długi czas
txanatan[ˈtʼa.na.tan]przym.emotfig
jasny
jaskrawy
żywy
txanew[ˈtʼa.nɛw]przym.
chciwy
zachłanny
żądny
łakomy
pazerny
txanfwerwì[tʼan.ˈfwɛɾ.wɪ]rzecz.weather
burza śnieżna
zamieć
nawałnica
txankrr[tʼan.ˈkrˌ]przysł.temp
przez długi czas
od dawna
txanlal[ˈtʼan.lal]przym.
starożytny
antyczny
starodawny
bardzo stary
txanlokxe[tʼan.lo.ˈkʼɛ]rzecz.locgeogr
domena klanu lub plemienia
kraj
txanro'a[tʼan.ˈɾo.ʔa]czasow. nie.(2,3)
być sławnym
txantompa[tʼan.ˈtom.pa]rzecz.weather
ulewa
ciężki deszcz
txantur[ˈtʼan.tuɾ]przym.myth
potężny
silny
mocny
możny
txantsan[ˈtʼan.͡tsan]przym.
doskonały
znakomity
świetny
wyśmienity
txantslusam[ˈtʼan.͡tslu.sam]przym.emot
mądry
rozumny
roztropny
światły
poinformowany
txantstew[ˈtʼan.͡tstɛw]rzecz.
bohater
heros
txantxew[tʼan.ˈtʼɛw]rzecz.
maksimum
txantxewvay[tʼan.ˈtʼɛw.vaj]przysł.
maksymalnie
(używany w wyrażeniach porównawczych 'tak (przym., przysł.) jak to możliwe')
txanwawe[tʼan.wa.ˈwɛ]przym.emot
o znaczeniu osobistym
coś co jest ważne dla jakiejś osoby
znaczący
ważny
(ang. "personally meaningful" - przyp. tłum.)
txanwetseng[tʼan.ˈwɛ.͡tsɛŋ]rzecz.loc
osobiście znaczący lub ukochane miejsce
heimat (niem. ojczyzna, dom)
txasom[ˈtʼa.som]przym.weather
bardzo gorąco
txatx[tʼatʼ]rzecz.
bańka
bąbelek
pęcherzyk
bąbel
txawew[ˈtʼa.wɛw]przym.weather
bardzo zimno
txay[tʼaj]czasow. nie.
być w poziomie
leżeć płasko
txayo[ˈtʼa.jo]rzecz.
pole
otwarta przestrzeń
równina
otwarta przestrzeń
txärem[ˈtʼæ.ɾɛm]rzecz.body
kość
txärpawk[ˈtʼæɾ.pawk]rzecz.spec
Kość Rogu Palulukana (Thanatora)
(święty obiekt stworzony przez klan Anurai, potrafi przyzwać Wielkiego Leonopteriksa)
txe'lan[tʼɛʔ.ˈlan]rzecz.body
serce
txekxumpay[tʼɛ.ˈkʼum.paj]rzecz.
magma
lawa
txele[ˈtʼɛ.lɛ]rzecz.
temat
kwestia
sprawa
przedmiot (dyskusji)
txen[tʼɛn]przym.emot
przebudzony
czuwający
txep[tʼɛp]rzecz.
ogień
txepìva[ˈtʼɛ.pɪ.va]rzecz.
popiół
żużel
txepram[tʼɛp.ˈɾam]rzecz.envir
wulkan
txeptseng[ˈtʼɛp.͡tsɛŋ]rzecz.
ognisko (ogólnie)
miejsce, gdzie ogień płonie lub płonął
txepvi[ˈtʼɛp.vi]rzecz.
iskra
(dosł. "kawałek ognia" - przyp. tłum.)
txew[tʼɛw]rzecz.
krawędź
skraj
brzeg
kres
granica
koniec
Txewì[ˈtʼɛ.wɪ]rzecz.name
Imię męskie
txewk[tʼɛwk]rzecz.milhunt
maczuga
buława
txewluke[ˈtʼɛw.lu.kɛ]przym.
nieskończony
bezgraniczny
bez limitów
(dla rzeczowników niepoliczalnych)
txewm[tʼɛwm]przym.emot
straszny
straszliwy
przerażający
txewnga'[ˈtʼɛw.ŋaʔ]przym.
skończony (mający określoną wartość)
nie bezgraniczny
mający limit
txey[tʼɛj]czasow. nie.
zatrzymać się
zawahać się
powłóczyć nogą
(ang. "halt" - przyp. tłum.)
txi[tʼi]rzecz.
pośpiech
(po)śpieszność
Txilte[ˈtʼil.tɛ]rzecz.name
Imię żeńskie
txin[tʼin]przym.
główny
podastawowy
elementarny
txintìn[ˈtʼin.tɪn]rzecz.sociol
zawód
zajęcie
podstawowa rola w społeczeństwie
txìm[tʼɪm]rzecz.body
pupa
tył
tyłek
txìng[tʼɪŋ]czasow. prz.
zostawiać
zostawić
porzucić
odstąpić
txll'u[ˈtʼlˌ.ʔu]rzecz.flora
Tykwa nargilowata
Flaska ascendens
txo[tʼo]spój.
jeśli (tryb warunkowy)
txoa[ˈtʼo.a]rzecz.
przebaczenie
odpuszczenie
wybaczenie
txokefyaw[ˈtʼo.kɛ.fjaw]spój.
jeśli nie
albo
w przeciwnym razie
txolar[ˈtʼo.laɾ]rzecz.commlw
dolar (waluta)
txon[tʼon]rzecz.temp
noc
txon'ong[tʼon.ˈʔoŋ]rzecz.temp
zmrok
zachód słońca
zmierzch
txon'ongmaw[tʼon.ˈʔoŋ.maw]rzecz.temp
zmierzch
czas przed zmrokiem
po zachodzie słońca
txonam[tʼo.ˈnam]rzecz.temp
ostatnia noc
noc przed
txonam[tʼo.ˈnam]przysł.temp
ubiegłej nocy
txonay[tʼo.ˈnaj]rzecz.temp
jutrzejsza noc
przyszła noc
txonay[tʼo.ˈnaj]przysł.temp
jutrzejszej nocy
txonkrr[ˈtʼon.krˌ]przysł.temp
w nocy
w porze nocnej
txopu[ˈtʼo.pu]rzecz.
strach
txopu si[ˈtʼo.pu si]czasow. nie.
bać się
txopu sleyku[ˈtʼo.pu slɛj.ˈku]czasow. prz.(3,3)
straszyć
przestraszyć
wystraszyć
przerazić
dosł. produkować strach
txukx[tʼukʼ]przym.fig
głęboki
pogrążony
głęboko osadzony
(fizycznie, czasem używany jako metafora dla przemyśleń, pomysłów, analiz itd.)
txula[ˈtʼu.la]czasow. prz.
budować
zbudowaś
skonstruować
tworzyć
txum[tʼum]rzecz.
trucizna
jad
trutka
txumnga'[ˈtʼum.ŋaʔ]przym.
trujący
jadowity
txumpaywll[ˈtʼum.paj.wlˌ]rzecz.flora
oset skorpienii
(ang. Scorpion Thistle - przyp. tłum.)
dosł.: roślina dająca zatrutą wodę Scorpioflora maxima
txumtsä'wll[tʼum.ˈ͡tsæʔ.wlˌ]rzecz.flora
Niecierpek gniewny
dosł.: roślina plująca trucizną
Flaska reclinata
txur[tʼuɾ]przym.
silny (fizycznie)
mocny
potężny
txurtel[ˈtʼuɾ.tɛl]rzecz.
lina
sznur