szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "socjologia"

  Na'vi Polski
plumps/235bd0cd-ad54-4dd2-bd17-1fbe598458e1.mp3 'awm[ʔawm]rzecz.milsociol
obóz
kemping
obozowisko
plumps/2fc45c28-44c2-4fec-a211-5762a8f4fe07.mp3 'evan[ˈʔɛ.van]rzecz.sociol
chłopak (kolokwialnie)
plumps/2e6fdce9-17d4-4123-bc81-9e8bb8058d7e.mp3 'eve[ˈʔɛ.vɛ]rzecz.sociol
dziewczyna (kolokwialnie)
plumps/ec222cb4-a30b-4253-99cb-4415f97157d6.mp3 'eveng[ˈʔɛ.vɛŋ]rzecz.sociol
dziecko
plumps/c186335c-709f-4bee-ade5-63053a5fe508.mp3 'evengan[ˈʔɛ.vɛŋ.an]rzecz.sociol
chłopak
chłopiec
plumps/f6fb3dfb-29d3-4e00-974d-cfc9d4ad7bdf.mp3 'evenge[ˈʔɛ.vɛŋ.ɛ]rzecz.sociol
dziewczyna
dziewczynka
plumps/78b0c699-f64d-4982-87df-55a13a4838ff.mp3 'ewan[ˈʔɛ.wan]przym.nfosociol
młody
plumps/969cff8f-ff3b-466e-b043-c454e29087fa.mp3 'eylan[ˈʔɛj.lan]rzecz.sociol
przyjaciel
kumpel
kolega
plumps/a82ea77a-69c2-42e6-b7c9-1c62eebf3d3f.mp3 ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]czasow. nie.(1,1)sociol
wygłosić przemówienie
plumps/9e51c3c8-24f6-4c37-ba41-f44a586548aa.mp3 ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]rzecz.sociol
mówca (publiczny)
plumps/e5fb1811-7a8e-4bd0-aea0-2cd59f0bf092.mp3 fyeyn[fjɛjn]przym.sociol
dojrzały
dorosły
plumps/60a8cd39-a36d-4a91-9abd-974ff9c74d42.mp3 fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]rzecz.sociol
osoba dorosła
plumps/ac88037e-f1ee-41ab-b102-da09047e7aec.mp3 karyu[ˈkaɾ.ju]rzecz.sociol
nauczyciel
plumps/9798a8a4-df89-4dfa-9081-27c6172df09d.mp3 kelku[ˈkɛl.ku]rzecz.sociol
dom
plumps/da7c2871-199b-4fb8-8c74-85252da8727c.mp3 kewong[ˈkɛ.woŋ]przym.sociol
przybysz z innej planety
obcy
plumps/1f0d3d3a-c81b-43f6-a0ad-49c485da24a4.mp3 leioae[lɛ.i.o.ˈa.ɛ]rzecz.sociol
szanować
plumps/95bb6962-6fed-4a49-97f0-80120fb6b610.mp3 leioae si[lɛ.i.o.ˈa.ɛ si]czasow. nie.sociol
szanować (kogoś)
plumps/8c1e7623-3f38-4f42-afce-bbab1f46626d.mp3 leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]przym.sociolling
mieć do czynienia z Na'vi
mieć do czynienia z ludźmi
plumps/06fd684e-7814-4a93-ae53-27e8bd579594.mp3 lereyfya[lɛ.ˈɾɛj.fja]przym.sociol
kulturalny
kulturowy
plumps/6bc9cb37-891e-4dd0-8a87-6c0bcf6e9c99.mp3 lo'a[ˈlo.ʔa]rzecz.sociolspec
totem
plumps/d8ae3d99-312b-4a99-8abc-eb1d198ad4ab.mp3 muntxa[mun.ˈtʼa]przym.sociol
żonaty
plumps/9fd86f32-34aa-4a60-8b21-db56dff39c91.mp3 muntxatan[mun.ˈtʼa.tan]rzecz.famsociol
mąż
małżonek
plumps/fb182d39-009e-44d4-b7a1-18402de65000.mp3 muntxate[mun.ˈtʼa.tɛ]rzecz.famsociol
żona
małżonka
plumps/93b8f008-8cf4-40f7-9783-cf4192aaae91.mp3 muntxatu[mun.ˈtʼa.tu]rzecz.famsociol
współmałżonek
plumps/a330c0a6-f8e1-4687-a3bc-4774e8e78041.mp3 nawm[nawm]przym.perssociol
wspaniały
szlachetny
wielki
wzniosły
plumps/750994ef-b861-428d-9c09-f1be9d3ebb43.mp3 nivi[ˈni.vi]rzecz.sociolspec
hamak (do spania)
(termin ogólny)
plumps/2753bfb7-ea09-4393-bfaa-feb1031b0705.mp3 nì'eveng[nɪ.ˈʔɛ.vɛŋ]przysł.sociol
jak dziecko
niedojrzale
plumps/c7713691-8747-4261-bf2b-8f62b94c78a2.mp3 nìfyeyntu[nɪ.ˈfjɛjn.tu]przysł.emotsociol
jak dorosły
dojrzale
dorośle
plumps/31333644-2d69-4641-983b-b6068aa3cc1f.mp3 nìNa'vi[nɪ.ˈnaʔ.vi]przysł.sociol
jak Na'vi
po Na'vijsku (jeśli tak się to w ogóle odmienia - przyp. tłum.)
plumps/d6c0b320-3318-4af5-8224-b13803670b09.mp3 nìolo'[nɪ.o.ˈloʔ]przysł.sociol
(razem) jako członkowie klanu
plumps/09f7a0ba-aa92-4ef9-b6ac-3bbbeef1b53c.mp3 nìsoaia[nɪ.so.ˈa.i.a]przysł.sociol
(razem) jako członkowie rodziny
plumps/8f3e0355-2764-4038-a40e-59e5c2afe54b.mp3 nìyll[nɪ.ˈjlˌ]przysł.sociol
wspólnotowo
(dzieląc się) z klanem
plumps/7ce97b63-f76b-4dfc-be0e-199ab0f90845.mp3 olo'[o.ˈloʔ]rzecz.sociol
klan
plumps/824e238f-3fc0-44b3-9ac6-01b85960c221.mp3 olo'eyktan[o.lo.ˈʔɛjk.tan]rzecz.sociol
przywódca klanu
plumps/c15f896f-9e6e-4a89-a76b-0738e309d894.mp3 pängkxoyu lekoren[pæŋ.ˈkʼo.ju lɛ.ko.ˈɾɛn]rzecz.sociol
prawnik
adwokat

plumps/242e53e6-7d6a-410e-b6a5-80bfa490a2d5.mp3 prrsmung[ˈprˌ.smuŋ]rzecz.sociol
nosidełko dla dziecka
plumps/52e73a4a-e914-464c-b940-be504511c8fe.mp3 räptum[ɾæp.ˈtum]przym.sociol
wulgarny
społecznie nieakceptowalny
zgrubny
plumps/f3c5a15b-ec2d-4498-ac42-fc912b7a775a.mp3 reyfya[ˈɾɛj.fja]rzecz.sociol
sposób życia
kultura
plumps/d9eb4647-203e-42cf-ba8a-52d72b46cbf5.mp3 säftxulì'u[sæ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]rzecz.sociol
mowa
przemowa
orędzie
plumps/e8f4d0eb-2db0-44f2-beb5-353e7bef6717.mp3 sätare[sæ.ˈta.ɾɛ]rzecz.sociolfam
więź
związek
relacja (z kimś)
plumps/f5285b40-3a5b-491e-a991-0bfbfc5d9fea.mp3 slan[slan]czasow. prz.sociol
wspierać (kogoś) (emocjonalnie, społecznie lub osobiście)
plumps/bf334abf-cc3a-4cc8-9941-ab96ae956a3e.mp3 snonivi[ˈsno.ni.vi]rzecz.sociolspec
hamak jednoosobowy
plumps/4b41591c-a32b-4086-9d8d-3efd6ccf6894.mp3 soaia[so.ˈa.i.a]rzecz.sociolfam
rodzina (nieregularny dopełniacz od soaiä)
plumps/accb3937-d147-464e-961f-4d861e98e56d.mp3 swaynivi[ˈswaj.ni.vi]rzecz.sociolspec
hamak rodzinny
plumps/41875773-c23b-4a6c-a384-e634c6f5953c.mp3 tiretu[ti.ˈɾɛ.tu]rzecz.religsociol
szaman
plumps/aaf7b766-1547-4067-9b82-4ba4c0976d01.mp3 tì'eylan[tɪ.ˈʔɛj.lan]rzecz.sociol
przyjaźń

plumps/69386041-085c-4d02-a205-aaf54bffdd72.mp3 tìftxulì'u[tɪ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]rzecz.sociol
mówca (publiczny)
plumps/26e46d0a-275b-473c-8c5f-f00fa2d7d7dc.mp3 tìmuntxa[tɪ.mun.ˈtʼa]rzecz.sociol
małżeństwo
ślub
ożenek
gody
plumps/77742de6-e4ed-4e07-a80d-871a4159ea40.mp3 tìslan[tɪ.ˈslan]rzecz.sociol
wsparcie (emocjonalne, społeczne lub osobiste)
plumps/f0eb3307-b320-446b-83ed-5d634047b7ef.mp3 tsahìk[ˈ͡tsa.hɪk]rzecz.sociol
Tsahik
Szamanka
Szamańska Matrona
(ang. "Shamanic Matriarch" - przyp. tłum.)
plumps/df43ce60-7201-45d4-ab5e-2046014ef81b.mp3 tsmisnrr[ˈ͡tsmi.snrˌ]rzecz.sociolspec
Latarnia z pęcherza
(sprawdź: Tmi nat'sey)
plumps/a18b509f-fdb7-434b-8ce3-862ed6d5919b.mp3 tsmukan[ˈ͡tsmu.kan]rzecz.sociol
brat
plumps/e921e8fe-d704-4c69-af02-1bc0ac7b65f7.mp3 tsmuke[ˈ͡tsmu.kɛ]rzecz.sociol
siostra
plumps/e4840036-1652-401a-8953-9f53be2c00ad.mp3 tsmuktu[ˈ͡tsmuk.tu]rzecz.sociol
rodzeństwo
plumps/a00cbd7c-454f-4573-8f73-a084d393c700.mp3 tsray[͡tsɾaj]rzecz.sociol
wioska
wieś
małe miasteczko
plumps/e45a4af4-b657-42a7-bc2d-604e28f242ad.mp3 txintìn[ˈtʼin.tɪn]rzecz.sociol
zawód
zajęcie
podstawowa rola w społeczeństwie
plumps/deecaeec-f993-467b-8f01-c65afa5b154f.mp3 yawnetu[ˈjaw.nɛ.tu]rzecz.sociol
ukochana osoba
kochany
ukochany
kochanek
plumps/c2097a1e-7222-4cf8-9cb3-221c02295426.mp3 yawntu[ˈjawn.tu]rzecz.sociol
ukochana osoba
kochany
ukochany
kochanek
plumps/bf4c4d87-19dc-40c8-b3af-f0549b713119.mp3 yll[jlˌ]przym.sociol
wspólny
komunalny
społeczny
plumps/09782cd4-7117-4be6-95a9-c0542c83ab50.mp3 ylltxep[ˈjlˌ.tʼɛp]rzecz.locsociol
wspólne ognisko
(miejsce gdzie Na'vi jedzą razem)