szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "socjologia"

  Na'vi Polski
'awm[ʔawm]rzecz.milsociol
obóz
kemping
obozowisko
'evan[ˈʔɛ.van]rzecz.sociol
chłopak (kolokwialnie)
'eve[ˈʔɛ.vɛ]rzecz.sociol
dziewczyna (kolokwialnie)
'eveng[ˈʔɛ.vɛŋ]rzecz.sociol
dziecko
'evengan[ˈʔɛ.vɛŋ.an]rzecz.sociol
chłopak
chłopiec
'evenge[ˈʔɛ.vɛŋ.ɛ]rzecz.sociol
dziewczyna
dziewczynka
'ewan[ˈʔɛ.wan]przym.sociolnfo
młody
'eylan[ˈʔɛj.lan]rzecz.sociol
przyjaciel
kumpel
kolega
ftxulì'u[ftʼu.ˈlɪ.ʔu]czasow. nie.(1,1)sociol
wygłosić przemówienie
ftxulì'uyu[ftʼu.ˈlɪ.ʔu.ju]rzecz.sociol
mówca (publiczny)
fyeyn[fjɛjn]przym.sociol
dojrzały
dorosły
fyeyntu[ˈfjɛjn.tu]rzecz.sociol
osoba dorosła
karyu[ˈkaɾ.ju]rzecz.sociol
nauczyciel
kelku[ˈkɛl.ku]rzecz.sociol
dom
kewong[ˈkɛ.woŋ]przym.sociol
przybysz z innej planety
obcy
leioae[lɛ.i.o.ˈa.ɛ]rzecz.sociol
szanować
leioae si[lɛ.i.o.ˈa.ɛ si]czasow. nie.sociol
szanować (kogoś)
leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]przym.sociolling
mieć do czynienia z Na'vi
mieć do czynienia z ludźmi
lereyfya[lɛ.ˈɾɛj.fja]przym.sociol
kulturalny
kulturowy
lo'a[ˈlo.ʔa]rzecz.sociolspec
totem
muntxa[mun.ˈtʼa]przym.sociol
żonaty
muntxatan[mun.ˈtʼa.tan]rzecz.famsociol
mąż
małżonek
muntxate[mun.ˈtʼa.tɛ]rzecz.famsociol
żona
małżonka
muntxatu[mun.ˈtʼa.tu]rzecz.famsociol
współmałżonek
nawm[nawm]przym.perssociol
wspaniały
szlachetny
wielki
wzniosły
nivi[ˈni.vi]rzecz.sociolspec
hamak (do spania)
(termin ogólny)
nì'eveng[nɪ.ˈʔɛ.vɛŋ]przysł.sociol
jak dziecko
niedojrzale
nìfyeyntu[nɪ.ˈfjɛjn.tu]przysł.emotsociol
jak dorosły
dojrzale
dorośle
nìNa'vi[nɪ.ˈnaʔ.vi]przysł.sociol
jak Na'vi
po Na'vijsku (jeśli tak się to w ogóle odmienia - przyp. tłum.)
nìolo'[nɪ.o.ˈloʔ]przysł.sociol
(razem) jako członkowie klanu
nìsoaia[nɪ.so.ˈa.i.a]przysł.sociol
(razem) jako członkowie rodziny
nìyll[nɪ.ˈjlˌ]przysł.sociol
wspólnotowo
(dzieląc się) z klanem
olo'[o.ˈloʔ]rzecz.sociol
klan
olo'eyktan[o.lo.ˈʔɛjk.tan]rzecz.sociol
przywódca klanu
pängkxoyu lekoren[pæŋ.ˈkʼo.ju lɛ.ko.ˈɾɛn]rzecz.sociol
prawnik
adwokat

prrsmung[ˈprˌ.smuŋ]rzecz.sociol
nosidełko dla dziecka
räptum[ɾæp.ˈtum]przym.sociol
wulgarny
społecznie nieakceptowalny
zgrubny
reyfya[ˈɾɛj.fja]rzecz.sociol
sposób życia
kultura
säftxulì'u[sæ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]rzecz.sociol
mowa
przemowa
orędzie
sätare[sæ.ˈta.ɾɛ]rzecz.famsociol
więź
związek
relacja (z kimś)
slan[slan]czasow. prz.sociol
wspierać (kogoś) (emocjonalnie, społecznie lub osobiście)
snonivi[ˈsno.ni.vi]rzecz.sociolspec
hamak jednoosobowy
soaia[so.ˈa.i.a]rzecz.famsociol
rodzina (nieregularny dopełniacz od soaiä)
swaynivi[ˈswaj.ni.vi]rzecz.sociolspec
hamak rodzinny
tiretu[ti.ˈɾɛ.tu]rzecz.religsociol
szaman
tì'eylan[tɪ.ˈʔɛj.lan]rzecz.sociol
przyjaźń

tìftxulì'u[tɪ.ftʼu.ˈlɪ.ʔu]rzecz.sociol
mówca (publiczny)
tìmuntxa[tɪ.mun.ˈtʼa]rzecz.sociol
małżeństwo
ślub
ożenek
gody
tìslan[tɪ.ˈslan]rzecz.sociol
wsparcie (emocjonalne, społeczne lub osobiste)
tsahìk[ˈ͡tsa.hɪk]rzecz.sociol
Tsahik
Szamanka
Szamańska Matrona
(ang. "Shamanic Matriarch" - przyp. tłum.)
tsmisnrr[ˈ͡tsmi.snrˌ]rzecz.sociolspec
Latarnia z pęcherza
(sprawdź: Tmi nat'sey)
tsmukan[ˈ͡tsmu.kan]rzecz.famsociol
brat
tsmuke[ˈ͡tsmu.kɛ]rzecz.famsociol
siostra
tsmuktu[ˈ͡tsmuk.tu]rzecz.famsociol
rodzeństwo
tsray[͡tsɾaj]rzecz.sociol
wioska
wieś
małe miasteczko
txintìn[ˈtʼin.tɪn]rzecz.sociol
zawód
zajęcie
podstawowa rola w społeczeństwie
yawnetu[ˈjaw.nɛ.tu]rzecz.sociol
ukochana osoba
kochany
ukochany
kochanek
yawntu[ˈjawn.tu]rzecz.sociol
ukochana osoba
kochany
ukochany
kochanek
yll[jlˌ]przym.sociol
wspólny
komunalny
społeczny
ylltxep[ˈjlˌ.tʼɛp]rzecz.locsociol
wspólne ognisko
(miejsce gdzie Na'vi jedzą razem)