szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "pogoda"

  Na'vi Polski
plumps/36991def-798f-4723-9f2f-367434ed8946.mp3 'rrpxom[ˈʔrˌ.pʼom]rzecz.weather
grzmot
plumps/66f7c64a-8634-4084-bbbd-72434963a261.mp3 atanzaw[a.ˈtan.zaw]rzecz.weather
rozwidlone błyskawice
plumps/079abfb2-60ba-4ed4-bf73-e8bfe566cf61.mp3 hermeyp[hɛɾ.ˈmɛjp]rzecz.weather
śnieżyca
plumps/612117a0-ba6f-4664-96c3-644135d95daa.mp3 hertxayo[ˈhɛɾ.tʼa.jo]rzecz.weather
pole śniegu
plumps/cac251d9-4cd8-4484-b41b-ee53e6bed062.mp3 herwì[ˈhɛɾ.wɪ]rzecz.weather
śnieg
plumps/d7273266-af64-42dd-a3fc-e622ac00c2fc.mp3 herwìva[ˈhɛɾ.wɪ.va]rzecz.weather
płatek śniegu
plumps/7487ec66-2d43-4193-8a34-c4e8d88d5d20.mp3 hufwe[hu.ˈfwɛ]rzecz.weather
wiatr
plumps/a84e6ebb-6f30-4cb5-8f6f-21decbaf9a2c.mp3 hufwetsyìp[hu.ˈfwɛ.͡tsjɪp]rzecz.weather
wiaterek
plumps/add136a9-dc0a-478a-bff2-c4f379aeeb55.mp3 lepwopx[lɛp.ˈwopʼ]przym.weather
pochmurny
plumps/5f9cbd19-ae1a-44e5-92c9-ee156e1cf47f.mp3 leyapay[lɛ.ˈja.paj]przym.weather
mglisty
plumps/9fe027ef-6c6c-4f25-9a0f-f31d9203f58a.mp3 paynga'[ˈpaj.ŋaʔ]przym.nfpweather
wilgotny
mokrawy
plumps/c431c1f0-a373-4e4f-8a64-e3e0d75a068d.mp3 piak[pi.ˈak]przym.weather
czyste (bezchmurne)
otwarte (niebo)
plumps/11c747e1-644c-4665-83c2-d60018566f11.mp3 pìwopx[pɪ.ˈwopʼ]rzecz.weather
chmura
plumps/529c4f58-8f39-4b03-a5aa-659de9aee126.mp3 rawm[ɾawm]rzecz.weather
błyskawica
plumps/cfe09ef6-795b-4478-8207-26a6051e3e72.mp3 rawmpxom[ˈɾawm.pʼom]rzecz.weather
grzmot i błyskawica
plumps/53892ca6-4f0a-4f9c-a2af-4455cb77843b.mp3 sang[saŋ]przym.weather
ciepły
gorący
plumps/c83d6fae-98a0-47b4-8af5-d3d1bd2ab4e8.mp3 som[som]przym.weather
gorąco
plumps/46c1f03b-3154-4ceb-9fbb-6c22d0851a1a.mp3 somwew[som.ˈwɛw]rzecz.weather
temperatura
plumps/c1d0ca7e-6992-4477-8e02-775328a00121.mp3 tìsom[tɪ.ˈsom]rzecz.weather
ciepło
gorąco
żar
plumps/dc4f62a1-4a0f-4bc1-aef9-3eeef169573a.mp3 tìwew[tɪ.ˈwɛw]rzecz.weather
chłód
zimno
oziębłość
oschłość
plumps/09cd254d-f709-4898-bc95-25f75aacbc0e.mp3 tompa[ˈtom.pa]rzecz.weather
deszcz
plumps/a0218280-2f2f-43a9-8c99-7e1b60384cf4.mp3 tompameyp[tom.pa.ˈmɛjp]rzecz.weather
mżawka
deszczyk
kapuśniaczek (rodzaj deszczu - przyp. tłum.)
plumps/6aad1e90-5605-4a24-b0f5-c77299471a40.mp3 tomperwì[ˈtom.pɛɾ.wɪ]rzecz.weather
śnieg z deszczem
plumps/af0fbe48-9493-4254-93f5-1dcfb5abff10.mp3 tompìva[ˈtom.pɪ.va]rzecz.weather
kropla deszczu
plumps/058ca771-cc4b-44aa-8bf3-c5e53f0802c5.mp3 tskxaytsyìp[ˈ͡tskʼaj.͡tsjɪp]rzecz.weather
grad
gradobicie
prysznic (pogody)
plumps/6591ad54-c6b1-4b36-a041-24f52e731f71.mp3 tskxepay[ˈ͡tskʼɛ.paj]rzecz.weather
lód
plumps/7690648d-6e6b-4aa3-b336-d965a5384db6.mp3 tstu[͡tstu]przym.weather
zamknięty
pochmurny (o niebie)
plumps/6bfc21fc-716e-4e5f-ab21-eb7071ae4658.mp3 tsyafe[ˈ͡tsja.fɛ]przym.weather
łagodny
umiarkowany
przyjemny (o pogodzie lub temperaturze)
plumps/c8387c0a-61d1-483f-9024-b75fb6ee3d6a.mp3 txanfwerwì[tʼan.ˈfwɛɾ.wɪ]rzecz.weather
burza śnieżna
zamieć
nawałnica
plumps/f297aa23-b4a4-4e6d-b75e-4a8f2576a705.mp3 txantompa[tʼan.ˈtom.pa]rzecz.weather
ulewa
ciężki deszcz
plumps/44cee1e7-67a4-454e-aa8f-1ada408e42e1.mp3 txasom[ˈtʼa.som]przym.weather
bardzo gorąco
plumps/82db1a63-d048-46b5-8e9b-9e01687393bf.mp3 txawew[ˈtʼa.wɛw]przym.weather
bardzo zimno
plumps/9a4b0b20-1576-41da-8f66-a42ed7554b82.mp3 wew[wɛw]przym.weather
zimny
oziębły
chłodny;
plumps/bbb5082f-73bd-41a2-9e68-70809ad638a6.mp3 wur[wuɾ]przym.weather
chłodny
orzeźwiający
zimny
plumps/2189c6ed-7f96-4aee-a838-5afff586b187.mp3 ya[ja]rzecz.envirweather
powietrze
atmosfera
plumps/8476cfb5-503f-4ae4-8833-43cd79496cf1.mp3 yafkeyk[ˈja.fkɛjk]rzecz.weather
pogoda
plumps/a36418d7-a2ae-48e0-9971-5a61a7388307.mp3 yapay[ˈja.paj]rzecz.weather
mgła
para
plumps/ae33ea5c-578b-43b2-9f22-1714d8d76917.mp3 yrrap[ˈjrˌ.ap]rzecz.weather
burza
sztorm