szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "pogoda"

  Na'vi Polski
'eko[ˈʔɛ.ko]czasow. prz.milhuntweather
atakować
napadać
najechać
lunąć (o pogodzie)
'rrpxom[ˈʔrˌ.pʼom]rzecz.weather
grzmot
atanzaw[a.ˈtan.zaw]rzecz.weather
rozwidlone błyskawice
hermeyp[hɛɾ.ˈmɛjp]rzecz.weather
śnieżyca
hertxayo[ˈhɛɾ.tʼa.jo]rzecz.weather
pole śniegu
herwì[ˈhɛɾ.wɪ]rzecz.weather
śnieg
herwìva[ˈhɛɾ.wɪ.va]rzecz.weather
płatek śniegu
hufwe[hu.ˈfwɛ]rzecz.weather
wiatr
hufwetsyìp[hu.ˈfwɛ.͡tsjɪp]rzecz.weather
wiaterek
lepwopx[lɛp.ˈwopʼ]przym.weather
pochmurny
leyapay[lɛ.ˈja.paj]przym.weather
mglisty
paynga'[ˈpaj.ŋaʔ]przym.weathernfp
wilgotny
mokrawy
piak[pi.ˈak]przym.weather
czyste (bezchmurne)
otwarte (niebo)
pìwopx[pɪ.ˈwopʼ]rzecz.weather
chmura
rawm[ɾawm]rzecz.weather
błyskawica
rawmpxom[ˈɾawm.pʼom]rzecz.weather
grzmot i błyskawica
sang[saŋ]przym.weather
ciepły
gorący
som[som]przym.weather
gorąco
somwew[som.ˈwɛw]rzecz.weather
temperatura
tìsom[tɪ.ˈsom]rzecz.weather
ciepło
gorąco
żar
tìwew[tɪ.ˈwɛw]rzecz.weather
chłód
zimno
oziębłość
oschłość
tompa[ˈtom.pa]rzecz.weather
deszcz
tompameyp[tom.pa.ˈmɛjp]rzecz.weather
mżawka
deszczyk
kapuśniaczek (rodzaj deszczu - przyp. tłum.)
tomperwì[ˈtom.pɛɾ.wɪ]rzecz.weather
śnieg z deszczem
tompìva[ˈtom.pɪ.va]rzecz.weather
kropla deszczu
tskxaytsyìp[ˈ͡tskʼaj.͡tsjɪp]rzecz.weather
grad
gradobicie
prysznic (pogody)
tskxepay[ˈ͡tskʼɛ.paj]rzecz.weather
lód
tstu[͡tstu]przym.weather
zamknięty
pochmurny (o niebie)
tsyafe[ˈ͡tsja.fɛ]przym.weather
łagodny
umiarkowany
przyjemny (o pogodzie lub temperaturze)
txanfwerwì[tʼan.ˈfwɛɾ.wɪ]rzecz.weather
burza śnieżna
zamieć
nawałnica
txantompa[tʼan.ˈtom.pa]rzecz.weather
ulewa
ciężki deszcz
txasom[ˈtʼa.som]przym.weather
bardzo gorąco
txawew[ˈtʼa.wɛw]przym.weather
bardzo zimno
wew[wɛw]przym.weather
zimny
oziębły
chłodny;
wur[wuɾ]przym.weather
chłodny
orzeźwiający
zimny
ya[ja]rzecz.envirweather
powietrze
atmosfera
yafkeyk[ˈja.fkɛjk]rzecz.weather
pogoda
yapay[ˈja.paj]rzecz.weather
mgła
para
yrrap[ˈjrˌ.ap]rzecz.weather
burza
sztorm