szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

sngä'i (czasownik modalny, nieprzechodni)

wymowa (IPA): ˈsŋæ.ʔi
Polski: rozpoczynać
zaczynać
rozpocząć
zapoczątkować
English: begin
start
źródło: ASG (2009)

przykłady przedrostków

sng·am·ä'i PRZESZ przeszły prosty
sng·ìm·ä'i PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sng·ìy·ä'i PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sng·ay·ä'i PRZYSZ przyszły
sng·ol·ä'i PRZESZ przeszły dokonany
sng·er·ä'i TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sng·iv·ä'i MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
sngä'·eiy·i POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
sngä'·äng·i PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)

przykładowe zdania i frazy example