szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "nie do ludzi"

  Na'vi Polski
plumps/0b0d39c2-c6ad-4ac7-b255-9e3d9862cb24.mp3 flì[flɪ]przym.objnfp
cienki
plumps/cda7ae56-f1d2-41d7-a602-0fa963e9bfad.mp3 fpomronga'[fpom.ˈɾo.ŋaʔ]przym.nfp
zdrowy (mentalnie)
plumps/0b724a3f-2373-4655-9fd1-6200fbe1b78c.mp3 fpomtokxnga'[fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]przym.nfp
zdrowy (fizycznie)
plumps/bd7c4ee2-b019-4a48-8c83-b0b2436ffb3c.mp3 hewne[ˈhɛw.nɛ]przym.objnfp
miękki (o obiekcie)
plumps/1a2add70-b1bc-4a85-8c62-33af3b72dc61.mp3 hìno[hɪ.ˈno]przym.objnfp
szczegółowy
precyzyjny
zwiły (o rzeczy)
plumps/ec4023e6-4e3d-407c-8e1b-6b62f5379700.mp3 kefpomronga'[kɛ.fpom.ˈɾo.ŋaʔ]przym.nfp
niezdrowy (mentalnie, duchowo)
plumps/cfce9d1e-afa9-4a82-b884-cddbbba82106.mp3 kefpomtokxnga'[kɛ.fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]przym.nfp
niezdrowy (fizycznie)
plumps/543f63e5-11f4-4c53-b3b7-604d00d5189a.mp3 kxapnga'[ˈkʼap.ŋaʔ]przym.nfp
groźny
grożący
plumps/e2d32e92-bcc5-49b9-b2a2-99b71a48fdf9.mp3 lal[lal]przym.nfp
stary
plumps/b3725a3c-f2c1-46cb-bc84-da0eabd71cf2.mp3 le'en[lɛ.ˈʔɛn]przym.objnfp
spekulować
plumps/2c890899-da77-491e-be70-a729439be405.mp3 lor[loɾ]przym.emotnfp
piękny
przyjemny dla zmysłów
plumps/ee3d2e68-74e5-4f29-922c-a8a706701a4c.mp3 mäkxu[mæ.ˈkʼu]czasow. prz.(1,1)nfp
przerwać
wyrzucić z harmonijnej równowagi
plumps/107986a1-781b-4610-b6eb-19e9dfdda7da.mp3 mek[mɛk]przym.fignfpobj
pusty
mataforycznie: nie mający wartości
plumps/9fe027ef-6c6c-4f25-9a0f-f31d9203f58a.mp3 paynga'[ˈpaj.ŋaʔ]przym.nfpweather
wilgotny
mokrawy
plumps/4f2f75a8-b4fe-4252-bf90-548a97896664.mp3 sìlronsem[sɪl.ˈɾon.sɛm]przym.objnfp
mądry (o rzeczy)
inteligentny
plumps/7c6f74b6-f740-4c4f-a77b-5784d59d1571.mp3 spuwin[ˈspu.win]przym.objnfp
stary
były
(porównaj z "koak")
plumps/a80f5604-5f63-4682-a46c-3494bd067629.mp3 srunga'[ˈsɾu.ŋaʔ]przym.nfp
pomocny
przydatny
plumps/30ee55dc-5b24-47f9-9f97-51085f788387.mp3 tìfnunga'[tɪ.ˈfnu.ŋaʔ]przym.nfp
cichy
spokojny
zaciszny
plumps/f562c649-f2a1-4aee-b1e5-afe1ae856735.mp3 tìkeftxonga'[tɪ.kɛ.ˈftʼo.ŋaʔ]przym.nfp
smutny (nie dla ludzi)
plumps/f53ffd7b-f2a5-4ebd-9c7d-7645b446c02d.mp3 tìtstewnga'[tɪ.ˈ͡tstɛw.ŋaʔ]przym.nfp
odważny
dzielny
mężny
waleczny
plumps/27659b37-86e9-41f9-9da5-389cfc329895.mp3 tìtxurnga'[tɪ.ˈtʼuɾ.ŋaʔ]przym.nfp
potężny
silny
mocny
plumps/c599bd90-e245-4561-8753-ab31c0dd490f.mp3 tsu'o[ˈ͡tsu.ʔo]rzecz.nfp
zdolność
możność
dar
umiejętność