szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na H

  Na'vi Polski
plumps/ae3efef9-2478-491a-b47a-6e238ae7de70.mp3 ha[ha]przysł.
więc
w tym wypadku
plumps/0f85a513-e31b-40c4-bed8-8c57ac05bee5.mp3 ha'[haʔ]czasow. nie.
dopasować
pasować
plumps/ac13d85d-32c0-49e6-9a6e-88ddd659d022.mp3 ha'ngir[haʔ.ˈŋiɾ]rzecz.temp
popołudnie
plumps/7011ea64-f896-4de3-8c87-f1f27b9a856a.mp3 ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]przysł.temp
wczoraj popołudniu
plumps/0df16743-24f1-41b7-a029-7d9eb29e97ce.mp3 ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]rzecz.temp
wczorajsze popołudnie
plumps/91864b6f-f564-440c-b689-997169a0318e.mp3 ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]przysł.temp
jutro popołudniu
plumps/d17a8eea-5c49-4132-a405-6ec645df50f6.mp3 ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]rzecz.temp
jutrzejsze popołudnie
plumps/5de0d1e7-f2df-4b06-9b44-3a674fc49f57.mp3 hahaw[ˈha.haw]czasow. nie.
spać
plumps/b2e9a67a-ab30-4596-ac74-710e63adf277.mp3 ham[ham]przym.
poprzedni
plumps/11804ec8-30cd-42d7-9055-13493c5b0757.mp3 hamalo[ha.ˈma.lo]przysł.temp
ostatni raz
plumps/30058886-d4e8-4e65-8545-1cba04a44aaa.mp3 hametsì[ha.ˈmɛ.͡tsɪ]rzecz.gastrlw
Chamec
chleb na zakwasie
plumps/e8e8037c-ed95-4b70-b03a-d057df1e7653.mp3 hangham[ˈhaŋ.ham]czasow. nie.
śmiać się
roześmiać się
wyśmiać
plumps/f42154b7-d83b-4fa4-9c2e-590b4d0a0449.mp3 hangvur[ˈhaŋ.vuɾ]rzecz.
żart
śmieszna historia
plumps/464b0ad5-fab3-401d-bbc2-874151948211.mp3 hapxì[ha.ˈpʼɪ]rzecz.
część
udział
plumps/2fe716ed-808f-4553-8e87-cc4064c60a8e.mp3 hapxìtu[ha.ˈpʼɪ.tu]rzecz.
członek
plumps/4dc715d0-8918-4d0a-a604-ca4e0753454f.mp3 hasey[ha.ˈsɛj]przym.
gotowy
skończony
plumps/826d914c-cc8a-44e2-9011-b00067db9a11.mp3 hasey si[ha.ˈsɛj si]czasow. nie.
ukończyć
doprowadzić do końca
plumps/95b7bc79-7330-4de8-8503-999813ac55b9.mp3 hawl[hawl]czasow. prz.
przygotowywać
plumps/8badeff5-9a94-462e-b0cd-5fd741bd180b.mp3 hawmpam[ˈhawm.pam]rzecz.
hałas (nadmierny, zbędny, nieodpowiedni, zaskakujący dźwięk)
plumps/95286303-3089-4766-b90d-997279b9c944.mp3 hawntsyokx[hawn.ˈ͡tsjokʼ]rzecz.cloth
rękawiczka
plumps/16b14cdb-66c8-4efc-b5de-5293beca4a89.mp3 hawnu[ˈhaw.nu]czasow. prz.
chronić
uchronić
plumps/5718a9ad-2304-4ede-a39c-667cafea23ec.mp3 hawnven[hawn.ˈvɛn]rzecz.cloth
but
plumps/66478cdc-e830-4446-9ca4-1b154d685ac7.mp3 hawng[hawŋ]rzecz.
nadmiar
plumps/b2efbb7b-bae3-4d34-b12d-4f6f4a05545b.mp3 hawngkrr[ˈhawŋ.krˌ]przysł.temp
późno
plumps/bccd752a-ad40-4c95-8955-01801ad5f8a1.mp3 hawre'[haw.ˈɾɛʔ]rzecz.cloth
kapelusz
czapka
plumps/2f5b865c-944e-4532-aa5d-da3d2bc1ea8f.mp3 hawtsyìp[ˈhaw.͡tsjɪp]rzecz.
drzemka
plumps/edea1f84-27f5-47d4-b43e-3dde821c6db9.mp3 hay[haj]przym.
następny
następujący
kolejny
wynikający
plumps/f4a2f6af-5a47-44f6-a5e6-8ed461a836c1.mp3 hayalo[ha.ˈja.lo]przysł.temp
następnym razem
plumps/95ad5128-7e56-4b48-b63b-85ad336ecba3.mp3 hayalovay[ha.ˈja.lo.vaj]wykrz.
do następnego razu
plumps/a7b6d50e-c1d0-4ced-872e-592d7faad179.mp3 hän[hæn]rzecz.
sieć (nie komputerowa!)
również: internet
plumps/2742ac32-0bda-43e1-9b6d-75ea4ec25e3b.mp3 hefi[ˈhɛ.fi]czasow. prz.
wąchać
powąchać
pachnieć
plumps/c81672df-0f99-4a99-a0f2-0851f2224700.mp3 hefitswo[ˈhɛ.fi.͡tswo]rzecz.
zmysł węchu
zmysł zapachu
plumps/9aabb3b7-9376-4d03-b75d-3adc047c0192.mp3 hek[hɛk]czasow. nie.
być ciekawym
dziwnym
nieoczekiwanym
plumps/94814bd9-4bf7-4ee4-bee5-295a18e0e66d.mp3 hena[ˈhɛ.na]czasow. prz.
nieść
nosić
nanieść
przywieźć
dźwigać
plumps/079abfb2-60ba-4ed4-bf73-e8bfe566cf61.mp3 hermeyp[hɛɾ.ˈmɛjp]rzecz.weather
śnieżyca
plumps/612117a0-ba6f-4664-96c3-644135d95daa.mp3 hertxayo[ˈhɛɾ.tʼa.jo]rzecz.weather
pole śniegu
plumps/cac251d9-4cd8-4484-b41b-ee53e6bed062.mp3 herwì[ˈhɛɾ.wɪ]rzecz.weather
śnieg
plumps/d7273266-af64-42dd-a3fc-e622ac00c2fc.mp3 herwìva[ˈhɛɾ.wɪ.va]rzecz.weather
płatek śniegu
plumps/bd7c4ee2-b019-4a48-8c83-b0b2436ffb3c.mp3 hewne[ˈhɛw.nɛ]przym.objnfp
miękki (o obiekcie)
plumps/ddc5f6aa-add9-45a8-a9a8-5fc0ae192f1e.mp3 heyn[hɛjn]czasow. nie.
siedzieć
plumps/94e613cb-2d9a-4cc4-bea6-06fcf57782c5.mp3 heyr[hɛjɾ]rzecz.body
klatka piersiowa
pierś
plumps/b96f5c86-901c-4164-8c8e-cc09178860a5.mp3 hifwo[ˈhi.fwo]czasow. nie.
uciekać
pierzchać
plumps/046a0b34-f5e1-40b2-8aa2-56950c018cc2.mp3 hiup[ˈhi.up]czasow.
pluć
splunąć
napluć
opluć
wypluć
plumps/84a5c872-c0ca-437c-8ac7-9d7bce185ed2.mp3 hiyìk[ˈhi.jɪk]przym.emot
zabawny
dziwny
plumps/6a594cbd-1f80-4c48-9024-282785c98550.mp3 hì'ang[ˈhɪʔ.aŋ]rzecz.envirfauna
insekt
plumps/6153e350-5ecc-497c-bc91-f930249ae065.mp3 hì'i[ˈhɪʔ.i]przym.
mały
plumps/155ea7d1-8cac-40ec-a584-c43c301f6e99.mp3 hìkrr[ˈhɪ.krˌ]rzecz.temp
sekunda
bardzo krótki odstęp czasu
plumps/87ac5076-3599-429f-8dc2-abbd255511af.mp3 hìm[hɪm]przym.
mało
plumps/a15a18ef-adcb-4f10-91d8-61d6fb14fff0.mp3 hìmpxì[hɪm.ˈpʼɪ]rzecz.
mniejszość
najmniejsza (rzecz)
niewielka część
plumps/bab59887-3be0-4457-97c9-ca9c3217afd3.mp3 hìmtxampe[hɪm.ˈtʼam.pɛ]zaim. pyt.
ile
jak wiele?
plumps/ea08659b-c236-45e3-9ab8-0f049f276e94.mp3 hìmtxan[hɪm.ˈtʼan]rzecz.
ilość
plumps/93ffe05a-198c-4389-a63b-a11d5536be44.mp3 hìmtxew[hɪm.ˈtʼɛw]rzecz.
minimum
plumps/bfef9654-50c1-4ba8-94a0-73e3bbbd14fe.mp3 hìmtxewvay[hɪm.ˈtʼɛw.vaj]przysł.
minimalnie
plumps/1a2add70-b1bc-4a85-8c62-33af3b72dc61.mp3 hìno[hɪ.ˈno]przym.objnfp
szczegółowy
precyzyjny
zwiły (o rzeczy)
plumps/3d3402b7-5ec3-4e8a-9a70-fdae0e8a55de.mp3 hìpey[ˈhɪ.pɛj]czasow. nie.(2,2)
wahać się
zawachać się
powstrzymać się przez krótki czas
(opóźnia rozpoczęcie działania)
plumps/cef493f8-6003-49b4-a81c-40eed9ffdcda.mp3 hìrumwll[hɪ.ˈɾum.wlˌ]rzecz.flora
puffer plant
plumps/c8e96e2e-6444-421f-9e28-bfeedc4e1230.mp3 hìtxoa[hɪ.ˈtʼo.a]wykrz.
przepraszam
plumps/b9826bd6-2a1f-46b8-ac16-71f6e68f9c75.mp3 hoan[ˈho.an]rzecz.
komfort
wygoda
plumps/16ba67aa-322e-4b3e-8372-0ef6336ffaae.mp3 hoet[ˈho.ɛt]przym.
ogromny
obszerny
plumps/15774056-df0d-4144-bcad-b2b41886ac6e.mp3 hol[hol]przym.
parę
niedużo
kilka
trochę
plumps/bd71e14e-b700-4926-8496-bcbf1e02a22c.mp3 holpxay[hol.ˈpʼaj]rzecz.
liczba
ilość
plumps/958e7250-3a1b-457e-aa02-fcb68d0251f8.mp3 holpxaype[hol.ˈpʼaj.pɛ]zaim. pyt.
ile?
jak dużo?
plumps/3cd57d76-ea3e-4dea-8d6d-96bffa1c215a.mp3 hona[ˈho.na]przym.emot
ujmujący
godny podziwu
uroczy
plumps/f39595a2-7f6c-40b7-8b47-f39a9c65d718.mp3 hrrap[ˈhrˌ.ap]rzecz.
niebezpieczeństwo
plumps/629de363-2939-4441-9471-472d2993b647.mp3 hu[hu]adp.
z (kimś)
(razem) z
plumps/1980b80e-bcc8-4a0a-9776-3fa33fda2b86.mp3 hufwa[hu.ˈfwa]spój.
chociaż
mimo że
plumps/7487ec66-2d43-4193-8a34-c4e8d88d5d20.mp3 hufwe[hu.ˈfwɛ]rzecz.weather
wiatr
plumps/a84e6ebb-6f30-4cb5-8f6f-21decbaf9a2c.mp3 hufwetsyìp[hu.ˈfwɛ.͡tsjɪp]rzecz.weather
wiaterek
plumps/23c869cf-0c21-4128-96d8-f22976a84d39.mp3 hultstxem[hul.ˈ͡tstʼɛm]czasow. prz.
utrudniać
krępować
przeszkadzać komuś w czymś
powstrzymać kogoś
plumps/09508a1d-8613-424b-84e7-4518d27bc0ea.mp3 hum[hum]czasow. nie.
opusczać
odchodzić
plumps/98b27ed6-a035-4815-9185-7039b0c93d0a.mp3 huru[ˈhu.ɾu]rzecz.gastrspec
garnek (do gotowania)