szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na H

  Na'vi Polski
ha[ha]przysł.
więc
w tym wypadku
ha'[haʔ]czasow. nie.
dopasować
pasować
ha'ngir[haʔ.ˈŋiɾ]rzecz.temp
popołudnie
ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]przysł.temp
wczoraj popołudniu
ha'ngiram[haʔ.ŋi.ˈɾam]rzecz.temp
wczorajsze popołudnie
ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]przysł.temp
jutro popołudniu
ha'ngiray[haʔ.ŋi.ˈɾaj]rzecz.temp
jutrzejsze popołudnie
hahaw[ˈha.haw]czasow. nie.
spać
ham[ham]przym.
poprzedni
hamalo[ha.ˈma.lo]przysł.temp
ostatni raz
hametsì[ha.ˈmɛ.͡tsɪ]rzecz.gastrlw
Chamec
chleb na zakwasie
hangham[ˈhaŋ.ham]czasow. nie.
śmiać się
roześmiać się
wyśmiać
hangvur[ˈhaŋ.vuɾ]rzecz.
żart
śmieszna historia
hapxì[ha.ˈpʼɪ]rzecz.
część
udział
hapxìtu[ha.ˈpʼɪ.tu]rzecz.
członek
hasey[ha.ˈsɛj]przym.
gotowy
skończony
hasey si[ha.ˈsɛj si]czasow. nie.
ukończyć
doprowadzić do końca
hawl[hawl]czasow. prz.
przygotowywać
hawmpam[ˈhawm.pam]rzecz.
hałas (nadmierny, zbędny, nieodpowiedni, zaskakujący dźwięk)
hawntsyokx[hawn.ˈ͡tsjokʼ]rzecz.cloth
rękawiczka
hawnu[ˈhaw.nu]czasow. prz.
chronić
uchronić
hawnven[hawn.ˈvɛn]rzecz.cloth
but
hawng[hawŋ]rzecz.
nadmiar
hawngkrr[ˈhawŋ.krˌ]przysł.temp
późno
hawre'[haw.ˈɾɛʔ]rzecz.cloth
kapelusz
czapka
hawtsyìp[ˈhaw.͡tsjɪp]rzecz.
drzemka
hay[haj]przym.
następny
następujący
kolejny
wynikający
hayalo[ha.ˈja.lo]przysł.temp
następnym razem
hayalovay[ha.ˈja.lo.vaj]wykrz.
do następnego razu
hän[hæn]rzecz.
sieć (nie komputerowa!)
również: internet
hefi[ˈhɛ.fi]czasow. prz.
wąchać
powąchać
pachnieć
hefitswo[ˈhɛ.fi.͡tswo]rzecz.
zmysł węchu
zmysł zapachu
hek[hɛk]czasow. nie.
być ciekawym
dziwnym
nieoczekiwanym
hena[ˈhɛ.na]czasow. prz.
nieść
nosić
nanieść
przywieźć
dźwigać
hermeyp[hɛɾ.ˈmɛjp]rzecz.weather
śnieżyca
hertxayo[ˈhɛɾ.tʼa.jo]rzecz.weather
pole śniegu
herwì[ˈhɛɾ.wɪ]rzecz.weather
śnieg
herwìva[ˈhɛɾ.wɪ.va]rzecz.weather
płatek śniegu
hewne[ˈhɛw.nɛ]przym.objnfp
miękki (o obiekcie)
heyn[hɛjn]czasow. nie.
siedzieć
heyr[hɛjɾ]rzecz.body
klatka piersiowa
pierś
hifwo[ˈhi.fwo]czasow. nie.
uciekać
pierzchać
hiup[ˈhi.up]czasow.
pluć
splunąć
napluć
opluć
wypluć
hiyìk[ˈhi.jɪk]przym.emot
zabawny
dziwny
hì'ang[ˈhɪʔ.aŋ]rzecz.faunaenvir
insekt
hì'i[ˈhɪʔ.i]przym.
mały
hìkrr[ˈhɪ.krˌ]rzecz.temp
sekunda
bardzo krótki odstęp czasu
hìm[hɪm]przym.
mało
hìmpxì[hɪm.ˈpʼɪ]rzecz.
mniejszość
najmniejsza (rzecz)
niewielka część
hìmtxampe[hɪm.ˈtʼam.pɛ]zaim. pyt.
ile
jak wiele?
hìmtxan[hɪm.ˈtʼan]rzecz.
ilość
hìmtxew[hɪm.ˈtʼɛw]rzecz.
minimum
hìmtxewvay[hɪm.ˈtʼɛw.vaj]przysł.
minimalnie
hìno[hɪ.ˈno]przym.objnfp
szczegółowy
precyzyjny
zwiły (o rzeczy)
hìpey[ˈhɪ.pɛj]czasow. nie.(2,2)
wahać się
zawachać się
powstrzymać się przez krótki czas
(opóźnia rozpoczęcie działania)
hìrumwll[hɪ.ˈɾum.wlˌ]rzecz.flora
puffer plant
hìtxoa[hɪ.ˈtʼo.a]wykrz.
przepraszam
hoan[ˈho.an]rzecz.
komfort
wygoda
hoet[ˈho.ɛt]przym.
ogromny
obszerny
hol[hol]przym.
parę
niedużo
kilka
trochę
holpxay[hol.ˈpʼaj]rzecz.
liczba
ilość
holpxaype[hol.ˈpʼaj.pɛ]zaim. pyt.
ile?
jak dużo?
hona[ˈho.na]przym.emot
ujmujący
godny podziwu
uroczy
hrrap[ˈhrˌ.ap]rzecz.
niebezpieczeństwo
hu[hu]adp.
z (kimś)
(razem) z
hufwa[hu.ˈfwa]spój.
chociaż
mimo że
hufwe[hu.ˈfwɛ]rzecz.weather
wiatr
hufwetsyìp[hu.ˈfwɛ.͡tsjɪp]rzecz.weather
wiaterek
hultstxem[hul.ˈ͡tstʼɛm]czasow. prz.
utrudniać
krępować
przeszkadzać komuś w czymś
powstrzymać kogoś
hum[hum]czasow. nie.
opusczać
odchodzić
huru[ˈhu.ɾu]rzecz.gastrspec
garnek (do gotowania)