szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na A

  Na'vi Polski
a[a]czą.
kto
którego
kogo
który
co
(clause-level attributive marker)
akrrmaw[a.ˈkrˌ.maw]spój.
po
(z częścią podrzędną przed nadrzędną)
akrrta[a.ˈkrˌ.ta]spój.
od (kiedy)
(z częścią podrzędną przed częścią nadrzędną)
akum[a.ˈkum]spój.
to (jako rezultat) (następujący wynik)
Akwey[ak.ˈwɛj]rzecz.name
Imię męskie
alaksi[a.ˈlak.si]przym.
gotowy
przygotowany
alìm[a.ˈlɪm]przysł.loc
daleko stąd
z dystansu
na dystans
alo[ˈa.lo]rzecz.
czas
pora
przypadek
jedna z wielu powtarzających się działań
alu[ˈa.lu]spój.
to jest
innymi słowy
alunta[a.ˈlun.ta]spój.
ponieważ
z powodu
dlatego że
(z częścią podrzędną przed nadrzędną)
am'a[am.ˈʔa]rzecz.emot
wątpliwość
am'ake[am.ˈʔa.kɛ]przym.
pewny
am'aluke[am.ˈʔa.lu.kɛ]przysł.
bez wątpienia
Amhul[am.ˈhul]rzecz.name
imię żeńskie
anìheyu[a.nɪ.ˈhɛ.ju]rzecz.flora
Niebieska spirala
fibonacci
Orbis caeruleus
Anurai[ˈa.nu.ɾa.i]rzecz.name
nazwa klanu
apxa[a.ˈpʼa]przym.
duży
wielki
apxangrr[a.ˈpʼa.ŋrˌ]rzecz.flora
delta tree
dosł.: wielki korzeń
Magelum triangulare
asim[a.ˈsim]przysł.loc
blisko
atan[a.ˈtan]rzecz.
światło
atanvi[a.ˈtan.vi]rzecz.
promyk
atanzaw[a.ˈtan.zaw]rzecz.weather
rozwidlone błyskawice
Ateyo[a.ˈtɛ.jo]rzecz.name
imię męskie
atokirina'[a.to.ki.ˈɾi.naʔ]rzecz.myth
nasiona wielkiego drzewa
atxar[a.ˈtʼaɾ]przym.
(zapach żyjących zwierząt znaleziony wokół wodopoju lub gniazda zwierząt)
atxkxe[atʼ.ˈkʼɛ]rzecz.envirgeogr
ląd
atxkxerel[atʼ.ˈkʼɛ.ɾɛl]rzecz.
mapa
au[a.ˈu]wykrz.emot
o!
wykrzyknik
wykrzyknik konsternacji (?)
au[ˈa.u]rzecz.mus
bęben
aungia[a.ˈu.ŋi.a]rzecz.mythrelig
znak
omen
awaiei[a.wa.i.ˈɛ.i]rzecz.flora
Rajska wiedźma
Bansheba terrestre
awnga[aw.ˈŋa]os.
my (wszyscy) (włącznie)
skrócona forma od: ayoeng
ayfo[aj.ˈfo]os.
oni (wszyscy)
aylaru[aj.ˈla.ɾu]os.
do innych
z innymi
aynga[aj.ˈŋa]os.
wy (wszyscy)
ayngenga[aj.ŋɛ.ˈŋa]os.
wy (wszyscy)
(grzecznościowy/ceremonialny)
ayoe[aj.ˈo.ɛ]os.
my (wszyscy) (wyłącznie)
ayoeng[aj.ˈwɛŋ]os.
my (wszyscy) (włącznie)
ayohe[aj.ˈo.hɛ]os.
my (wszyscy) (wyłącznie)
(grzecznościowy/ceremonialny)
Ayram Alusìng[aj.ˈɾam a.lu.ˈsɪŋ]rzecz.geogr
Góry Alleluja
Ayvitrayä Ramunong[aj.vit.ˈɾa.jæ ɾa.ˈmu.noŋ]rzecz.geogr
Studnia Dusz