szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na A

  Na'vi Polski
plumps/08c1fe12-4984-4935-9145-36bd949eed30.mp3 a[a]czą.
kto
którego
kogo
który
co
(clause-level attributive marker)
plumps/4f18732f-7658-489c-96dd-9d189223e60c.mp3 akrrmaw[a.ˈkrˌ.maw]spój.
po
(z częścią podrzędną przed nadrzędną)
plumps/676ec030-953c-4302-a385-9a6e630fab1e.mp3 akrrta[a.ˈkrˌ.ta]spój.
od (kiedy)
(z częścią podrzędną przed częścią nadrzędną)
plumps/0071e421-e068-4c55-9280-3da65223e450.mp3 akum[a.ˈkum]spój.
to (jako rezultat) (następujący wynik)
plumps/d8abad06-5d87-429d-aa8e-bf9751d9e097.mp3 Akwey[ak.ˈwɛj]rzecz.name
Imię męskie
plumps/a447f1d6-df02-47db-b52c-f6e0810e428a.mp3 alaksi[a.ˈlak.si]przym.
gotowy
przygotowany
plumps/8c3d0187-7bca-41df-a6c1-6d3e5652bda2.mp3 alìm[a.ˈlɪm]przysł.loc
daleko stąd
z dystansu
na dystans
plumps/d3d2472a-abf7-4784-8c85-6ac32437456f.mp3 alo[ˈa.lo]rzecz.
czas
pora
przypadek
jedna z wielu powtarzających się działań
plumps/8cf0bb3e-7e99-4cd6-a75b-652deb07e9dc.mp3 alu[ˈa.lu]spój.
to jest
innymi słowy
plumps/eeb70f57-6a65-47c4-91e2-4f808eaa8c7c.mp3 alunta[a.ˈlun.ta]spój.
ponieważ
z powodu
dlatego że
(z częścią podrzędną przed nadrzędną)
plumps/5718ebfc-1cdf-4b66-a41f-5de9135cacb2.mp3 am'a[am.ˈʔa]rzecz.emot
wątpliwość
plumps/a468b67e-63a3-47d2-8bd6-1a0ac603c8d2.mp3 am'ake[am.ˈʔa.kɛ]przym.
pewny
plumps/8737786c-5675-4ce1-bf38-c9ca3dafb44d.mp3 am'aluke[am.ˈʔa.lu.kɛ]przysł.
bez wątpienia
plumps/254e2e51-624a-4f8f-ac9c-a18e5ba3546d.mp3 Amhul[am.ˈhul]rzecz.name
imię żeńskie
plumps/f55cf668-9c6b-4f66-a0a1-ecb6dccbc130.mp3 anìheyu[a.nɪ.ˈhɛ.ju]rzecz.flora
Niebieska spirala
fibonacci
Orbis caeruleus
plumps/3f76bda9-48a0-4542-93c8-e402c5322213.mp3 Anurai[ˈa.nu.ɾa.i]rzecz.name
nazwa klanu
plumps/88ea6a6b-449e-47d3-89ae-2ac349c225ed.mp3 apxa[a.ˈpʼa]przym.
duży
wielki
plumps/f3fdb934-9ae8-48fe-93e3-4c8751ee7581.mp3 apxangrr[a.ˈpʼa.ŋrˌ]rzecz.flora
delta tree
dosł.: wielki korzeń
Magelum triangulare
plumps/a022fc55-7bb3-4329-8e3f-4ff786c76176.mp3 asim[a.ˈsim]przysł.loc
blisko
plumps/639521ad-c6c4-4d1a-93e0-4c287a7182bf.mp3 atan[a.ˈtan]rzecz.
światło
plumps/eb66ab83-5bd6-451e-ab81-795dc3ffe0b4.mp3 atanvi[a.ˈtan.vi]rzecz.
promyk
plumps/66f7c64a-8634-4084-bbbd-72434963a261.mp3 atanzaw[a.ˈtan.zaw]rzecz.weather
rozwidlone błyskawice
plumps/64ac3ec8-d9a3-413c-be01-5e81e1cb82ba.mp3 Ateyo[a.ˈtɛ.jo]rzecz.name
imię męskie
plumps/10f86801-fc72-466f-8583-f65bd1d14ffe.mp3 atokirina'[a.to.ki.ˈɾi.naʔ]rzecz.myth
nasiona wielkiego drzewa
plumps/dde9fccd-4ee7-466a-997a-fd0e1b30ae5b.mp3 atxar[a.ˈtʼaɾ]przym.
(zapach żyjących zwierząt znaleziony wokół wodopoju lub gniazda zwierząt)
plumps/c1542f63-ff6e-4583-92e5-5f137171569b.mp3 atxkxe[atʼ.ˈkʼɛ]rzecz.envirgeogr
ląd
plumps/5545952c-7104-41ba-83f0-6eb834ee60ca.mp3 atxkxerel[atʼ.ˈkʼɛ.ɾɛl]rzecz.
mapa
plumps/8eb063dc-42e4-4c75-8839-c75b9e3733d7.mp3 au[a.ˈu]wykrz.emot
o!
wykrzyknik
wykrzyknik konsternacji (?)
plumps/02d30c0c-ce6f-4daf-bd81-f430b1ccf95f.mp3 au[ˈa.u]rzecz.mus
bęben
plumps/95655d22-92d0-4646-af82-f52df688b08d.mp3 aungia[a.ˈu.ŋi.a]rzecz.mythrelig
znak
omen
plumps/a6a263ad-773a-4fa6-a007-9e42b4c3563a.mp3 awaiei[a.wa.i.ˈɛ.i]rzecz.flora
Rajska wiedźma
Bansheba terrestre
plumps/e9e40e4b-18ae-4a29-be52-0148282a7215.mp3 awnga[aw.ˈŋa]os.
my (wszyscy) (włącznie)
skrócona forma od: ayoeng
plumps/ea988783-18de-444b-9b68-4c3d9d1926f0.mp3 ayfo[aj.ˈfo]os.
oni (wszyscy)
plumps/6722704c-02ea-4f06-929c-b4abb5dc6cf8.mp3 aylaru[aj.ˈla.ɾu]os.
do innych
z innymi
plumps/317d4860-724c-48b0-8f39-31de728b8cfd.mp3 aynga[aj.ˈŋa]os.
wy (wszyscy)
plumps/2eba80c5-b3c3-4353-acfc-dada98487d58.mp3 ayngenga[aj.ŋɛ.ˈŋa]os.
wy (wszyscy)
(grzecznościowy/ceremonialny)
plumps/a0bdc5d4-3d9a-4ad8-a0d9-8d43aac19c9f.mp3 ayoe[aj.ˈo.ɛ]os.
my (wszyscy) (wyłącznie)
plumps/67fd522b-35d9-4e05-a630-7d5696c9c075.mp3 ayoeng[aj.ˈwɛŋ]os.
my (wszyscy) (włącznie)
plumps/b33f3504-df1c-4f37-86dc-f92ba7396a7a.mp3 ayohe[aj.ˈo.hɛ]os.
my (wszyscy) (wyłącznie)
(grzecznościowy/ceremonialny)
plumps/3092f4bd-f4dd-4bcc-b65a-26cff1565a10.mp3 Ayram Alusìng[aj.ˈɾam a.lu.ˈsɪŋ]rzecz.geogr
Góry Alleluja
plumps/abcdd17a-dadd-46cc-8db2-e1d5fb5b8d63.mp3 Ayvitrayä Ramunong[aj.vit.ˈɾa.jæ ɾa.ˈmu.noŋ]rzecz.geogr
Studnia Dusz