szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

srefpìl (czasownik)

wymowa (IPA): sɾɛ.ˈfpɪl
Polski: założyć
przyjąć
przypuszczać
(czasownik przechodni)
(użyj z tsnì dla formy nieprzechodniej)
English: assume
presume
(transitive and intransitive, intransitively used with: tsnì)
źródło: naviteri.org (02 Oct 2014)

przykłady przedrostków

srefp·am·ìl PRZESZ przeszły prosty
srefp·ìm·ìl PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
srefp·ìy·ìl PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
srefp·ay·ìl PRZYSZ przyszły
srefp·ol·ìl PRZESZ przeszły dokonany
srefp·er·ìl TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
srefp·iv·ìl MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
srefp·eiy·ìl POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
srefp·äng·ìl PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)