szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

lista słów "nazwy własne"

  Na'vi Polski
plumps/d8abad06-5d87-429d-aa8e-bf9751d9e097.mp3 Akwey[ak.ˈwɛj]rzecz.name
Imię męskie
plumps/254e2e51-624a-4f8f-ac9c-a18e5ba3546d.mp3 Amhul[am.ˈhul]rzecz.name
imię żeńskie
plumps/3f76bda9-48a0-4542-93c8-e402c5322213.mp3 Anurai[ˈa.nu.ɾa.i]rzecz.name
nazwa klanu
plumps/64ac3ec8-d9a3-413c-be01-5e81e1cb82ba.mp3 Ateyo[a.ˈtɛ.jo]rzecz.name
imię męskie
plumps/950c04ae-dd06-47d6-9b8c-eb210af1879c.mp3 Änsìt[ˈæn.sɪt]rzecz.name
imię męskie
plumps/93974903-53dd-434d-92f3-b7c9bed52272.mp3 Entu[ˈɛn.tu]rzecz.name
imię męskie
plumps/6fa7f15a-0ec6-4952-a2b7-bcd4de6f513d.mp3 Eytukan[ˈɛj.tu.kan]rzecz.name
Imię męskie
plumps/02106870-2fcb-467f-a051-9b3cc920ee50.mp3 Eywa[ˈɛj.wa]rzecz.mythnamerelig
Eywa
duch świata
Wielka Matka, która chroni balansu życia
plumps/255fe7ac-8a44-4d0c-aeca-fa4b346cb323.mp3 Ìstaw[ɪ.ˈstaw]rzecz.name
Imię męskie
plumps/9cde1add-8e5c-439b-a2d5-c66ce311433b.mp3 Kamun[ˈka.mun]rzecz.name
Imię męskie
plumps/986dc486-c0a2-43f0-bf9a-379b98ebe2a4.mp3 Kekunan[ˈkɛ.ku.nan]rzecz.name
nazwa klanu
plumps/9dee85df-b2f6-4547-ac3a-bb879d0f8098.mp3 Lì'ona[lɪ.ʔo.na]rzecz.name
nazwa klanu
plumps/755cf52e-221f-42a5-b6b8-a890e38a104d.mp3 Loak[ˈlo.ak]rzecz.name
Imię męskie
plumps/a5e567d9-e644-4532-aaab-0db8bd3cdccf.mp3 Mo'at[ˈmoʔ.at]rzecz.name
Imię żeńskie
plumps/60eb1a6e-1ed7-4f9b-bba3-91ee47a5a3f6.mp3 Naranawm[naɾ.a.ˈnawm]rzecz.envirmythname
Polifem
plumps/86cee819-14ce-44f3-853c-7227504605b7.mp3 Newey[nɛ.ˈwɛj]rzecz.name
imię żeńskie
plumps/79323332-0b75-4672-bf9d-323082adeed0.mp3 Neytiri[nɛj.ˈti.ɾi]rzecz.name
imię żeńskie
plumps/b10d5a40-3017-41c3-a6e8-5b589bbfd0aa.mp3 Ninat[ni.ˈnat]rzecz.name
imię żeńskie
plumps/0d12bc1a-bc3b-4385-9fdf-dad9e97c11c1.mp3 Omatikaya[o.ma.ti.ˈka.ja]rzecz.name
Omatikaya (nazwa klanu)
Klan niebieskiego fletu
plumps/06022bfa-3bc6-4460-9447-c23371452b39.mp3 Otranyu[ot.ˈɾan.ju]rzecz.name
(prawdopodobnie) nazwa klanu
plumps/66292f61-0c42-48bc-b3db-ee5def28c078.mp3 Peyral[pɛj.ˈɾal]rzecz.name
Imię żeńskie
plumps/ff1b982f-8800-4d0c-8447-f7916be0e183.mp3 Rai'uk[ɾa.i.ʔuk]rzecz.name
imię męskie
plumps/858322b1-7ae2-4a53-bedd-df0cba0dd686.mp3 Ralu[ˈɾa.lu]rzecz.name
Imię męskie
plumps/cc198173-8cf8-4ea2-8159-129c174a9da1.mp3 Rini[ˈɾi.ni]rzecz.name
Imię żeńskie
plumps/04165550-7bdb-47b3-be5e-8706342e5f86.mp3 Rongloa[ˈɾoŋ.lo.a]rzecz.name
Nazwa klanu
plumps/d7f6f14e-1283-48f4-a1ea-8bb9470f0cbb.mp3 Seze[ˈsɛ.zɛ]rzecz.namemyth
imię ikrana Neytiri
dosł. "niebieski kwiat"
plumps/3a552c7d-08dd-4a02-b0a1-e6c5759b4ace.mp3 Sorewn[so.ˈɾɛwn]rzecz.name
Imię żeńskie
plumps/7fd5c265-6935-41a2-a65b-bb055f009081.mp3 Tawkami[taw.ˈka.mi]rzecz.name
nazwa klanu
plumps/00565f8b-aace-4432-8df8-15e3f1fe46bd.mp3 Tipani[ˈti.pa.ni]rzecz.name
nazwa klanu
plumps/c8c2bff7-380d-4345-9ef1-c201b97ffd0a.mp3 Tuke[ˈtu.kɛ]rzecz.name
Imię żeńskie
plumps/076db395-5899-4a00-a561-021f73c2b622.mp3 Tsenu[ˈ͡tsɛ.nu]rzecz.name
Imię żeńskie
plumps/cfce5fdc-d36f-495a-b1d5-964025c129bf.mp3 Tskaha[ˈ͡tska.ha]rzecz.name
nazwa, prawdopodobnie nazwa rodziny
plumps/5f4f8bd5-777b-4b01-b8de-2e96096e5a5f.mp3 Tsu'tey[͡tsuʔ.ˈtɛj]rzecz.name
imię męskie
plumps/6d8e33c6-6b15-441f-8344-26c4793098c6.mp3 Txewì[ˈtʼɛ.wɪ]rzecz.name
Imię męskie
plumps/a8b8f8c5-637a-409e-a4fe-95bd13750b49.mp3 Txilte[ˈtʼil.tɛ]rzecz.name
Imię żeńskie
plumps/d0a97cc9-032f-48ec-b74e-244a5f4cf7f6.mp3 Va'ru[ˈvaʔ.ɾu]rzecz.name
Imię męskie
plumps/20dac146-11e9-43a6-b84a-f08283a4046c.mp3 Yeysu[ˈjɛj.su]rzecz.namelw
Jezus (imię męskie)