szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

sla'tsu (czasownik, przechodni)

wymowa (IPA): ˈslaʔ.͡tsu
Polski: opisać
przedstawić
charakteryzować
English: describe
źródło: 31.01.2011
naviteri.org

przykłady przedrostków

sl·am·a'tsu PRZESZ przeszły prosty
sl·ìm·a'tsu PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sl·ìy·a'tsu PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sl·ay·a'tsu PRZYSZ przyszły
sl·ol·a'tsu PRZESZ przeszły dokonany
sl·er·a'tsu TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sl·iv·a'tsu MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
sla'ts·ei·u POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
sla'ts·äng·u PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)