szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na E

  Na'vi Polski
plumps/ee2a1c21-06f7-4188-934d-0b08f9114eca.mp3 eampin[ˈɛ.am.pin]rzecz.col
zieleń
niebieskość
błękit
plumps/b5252311-0015-4719-b8fb-c4f22bcc5c3c.mp3 ean[ˈɛ.an]przym.col
zielony
niebieski
błękitny
plumps/25b54590-a082-47f2-9551-fd04de3cec8f.mp3 eanean[ˈɛ.an.ˈɛ.an]rzecz.flora
cheadle
herbaceous plant
Thylakoidia spiralis
(Brak Polskiego odpowiednika)
plumps/66a0dc0c-872c-4333-b881-44ddce708fbe.mp3 ekxan[ɛ.ˈkʼan]rzecz.mil
barykada
zator
plumps/7a6213f5-b747-4989-b8e2-8086b6f8ab45.mp3 ekxtxu[ɛkʼ.ˈtʼu]przym.
szorstki
plumps/672f47e5-eab6-41ef-a811-5e93a3754698.mp3 eltu[ˈɛl.tu]rzecz.body
mózg
plumps/60d44b5c-dcdb-45d7-afd9-39b15a3ef998.mp3 eltu lefngap[ˈɛl.tu lɛ.ˈfŋap]rzecz.spec
komputer
plumps/3e14e312-a1db-421e-90da-f2e7f612d02c.mp3 eltu si[ˈɛl.tu si]czasow. nie.(2,2)
przykładać uwagę
skupiać się
plumps/af48fd89-c34a-44e6-96ef-76519f0f3908.mp3 eltungawng[ˈɛl.tu.ŋawŋ]rzecz.faunamyth
Świecące robaki
Arachnolumera nitidae
plumps/69fa83d0-dfba-4ff1-8c36-a7db986d647e.mp3 eltur tìtxen si[ˈɛl.tuɾ tɪ.ˈtʼɛn si]czasow. nie.
być interesującym
intrygować
plumps/948aacf4-00c0-41cc-8547-0b1b2d1c3529.mp3 emrey[ɛm.ˈɾɛj]czasow. nie.(2,2)
przetrwać
plumps/d627f728-87d4-418e-8cba-08af650d4c55.mp3 emza'u[ɛm.ˈza.ʔu]czasow. prz.(2,3)
zdać (test)
przezwyciężać
plumps/93974903-53dd-434d-92f3-b7c9bed52272.mp3 Entu[ˈɛn.tu]rzecz.name
imię męskie
plumps/83c5925b-703c-4352-91ff-6998a25bd1e2.mp3 eo[ˈɛ.o]adp.loc
przed (czymś)
naprzeciwko
plumps/66d3e80d-aa01-43dd-877b-eb9caf646853.mp3 ep'ang[ɛp.ˈʔaŋ]przym.
kompleksowy
złożony
plumps/234ce39a-8a5b-4e55-b3ef-69e622ca8426.mp3 epxang[ɛ.ˈpʼaŋ]rzecz.
kamienny pojemnik
plumps/c2b41e37-d43f-41d4-9920-5145c5d7ab91.mp3 etrìp[ˈɛt.ɾɪp]przym.
przychylny
korzystny
pomyślny
plumps/8a91e7eb-15b3-4ae5-8ea3-c20667bfbd2e.mp3 Europa[ɛ.u.ˈɾo.pa]rzecz.lw
Europa
plumps/886eb742-e269-4061-b367-53d626280063.mp3 ewktswo[ˈɛwk.͡tswo]rzecz.
zmysł smaku
plumps/a565fbba-8523-4e34-afb7-6c7b14776411.mp3 ewku[ˈɛw.ku]czasow. prz.
spróbować
smakować
skosztować
posmakować
plumps/a1f2ceb6-290c-48b7-8bcc-b7470317d17b.mp3 ewro[ˈɛw.ɾo]rzecz.lwcomm
euro (waluta)
plumps/e1e30f3e-c586-4b04-b074-8f716c61abc0.mp3 eyawr[ɛ.ˈjawɾ]przym.
poprawny
odpowiedni
plumps/94b268af-5a01-4dfb-9f3e-82ed5a475a27.mp3 eyawrfya[ɛ.ˈjawɾ.fja]rzecz.
poprawny sposób (robienia czegoś)
plumps/540e68e1-d0f0-4f4b-910b-c6d5e0b70633.mp3 eyaye[ɛ.ˈja.jɛ]rzecz.flora
Pióropusznik
Bellicum pennatum
plumps/bd5a7fc0-52e4-4c5e-8d38-73af6150d0ae.mp3 eyk[ɛjk]czasow. prz.
przewodzić
kierować
prowadzić
plumps/56798025-78bd-4715-a486-f91dabc77f72.mp3 eyktan[ˈɛjk.tan]rzecz.milhunt
przywódca
lider
(wyższa i trwalsza pozycja niż eykyu)
plumps/34ff754e-86d9-44e9-9bd9-453bc090d2d5.mp3 eyktanay[ɛjk.ta.ˈnaj]rzecz.
zastępca
generał
deputowany
(ktoś kto jest poziom niżej od przywódcy)
plumps/860636ab-8f76-42ba-bbde-e77c0aecdddd.mp3 eykyu[ˈɛjk.ju]rzecz.milhunt
przywódca
lider
(tymczasowy lider małej grupy jak podczas polowania)
plumps/6fa7f15a-0ec6-4952-a2b7-bcd4de6f513d.mp3 Eytukan[ˈɛj.tu.kan]rzecz.name
Imię męskie
plumps/02106870-2fcb-467f-a051-9b3cc920ee50.mp3 Eywa[ˈɛj.wa]rzecz.mythnamerelig
Eywa
duch świata
Wielka Matka, która chroni balansu życia
plumps/c8cd8d44-b5ef-44ed-acf6-3ab266d36e3b.mp3 Eywa'eveng[ɛj.wa.ˈʔɛ.vɛŋ]rzecz.geogr
Pandora (księżyc w pobliżu Polifema)
(często skracane do Eyweveng)