szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na E

  Na'vi Polski
eampin[ˈɛ.am.pin]rzecz.col
zieleń
niebieskość
błękit
ean[ˈɛ.an]przym.col
zielony
niebieski
błękitny
eanean[ˈɛ.an.ˈɛ.an]rzecz.flora
cheadle
herbaceous plant
Thylakoidia spiralis
(Brak Polskiego odpowiednika)
ekxan[ɛ.ˈkʼan]rzecz.mil
barykada
zator
ekxtxu[ɛkʼ.ˈtʼu]przym.
szorstki
eltu[ˈɛl.tu]rzecz.body
mózg
eltu lefngap[ˈɛl.tu lɛ.ˈfŋap]rzecz.spec
komputer
eltu si[ˈɛl.tu si]czasow. nie.(2,2)
przykładać uwagę
skupiać się
eltungawng[ˈɛl.tu.ŋawŋ]rzecz.faunamyth
Świecące robaki
Arachnolumera nitidae
eltur tìtxen si[ˈɛl.tuɾ tɪ.ˈtʼɛn si]czasow. nie.
być interesującym
intrygować
emrey[ɛm.ˈɾɛj]czasow. nie.(2,2)
przetrwać
emza'u[ɛm.ˈza.ʔu]czasow. prz.(2,3)
zdać (test)
przezwyciężać
Entu[ˈɛn.tu]rzecz.name
imię męskie
eo[ˈɛ.o]adp.loc
przed (czymś)
naprzeciwko
ep'ang[ɛp.ˈʔaŋ]przym.
kompleksowy
złożony
epxang[ɛ.ˈpʼaŋ]rzecz.
kamienny pojemnik
etrìp[ˈɛt.ɾɪp]przym.
przychylny
korzystny
pomyślny
Europa[ɛ.u.ˈɾo.pa]rzecz.lw
Europa
ewktswo[ˈɛwk.͡tswo]rzecz.
zmysł smaku
ewku[ˈɛw.ku]czasow. prz.
spróbować
smakować
skosztować
posmakować
ewro[ˈɛw.ɾo]rzecz.commlw
euro (waluta)
eyawr[ɛ.ˈjawɾ]przym.
poprawny
odpowiedni
eyawrfya[ɛ.ˈjawɾ.fja]rzecz.
poprawny sposób (robienia czegoś)
eyaye[ɛ.ˈja.jɛ]rzecz.flora
Pióropusznik
Bellicum pennatum
eyk[ɛjk]czasow. prz.
przewodzić
kierować
prowadzić
eyktan[ˈɛjk.tan]rzecz.milhunt
przywódca
lider
(wyższa i trwalsza pozycja niż eykyu)
eyktanay[ɛjk.ta.ˈnaj]rzecz.
zastępca
generał
deputowany
(ktoś kto jest poziom niżej od przywódcy)
eykyu[ˈɛjk.ju]rzecz.milhunt
przywódca
lider
(tymczasowy lider małej grupy jak podczas polowania)
Eytukan[ˈɛj.tu.kan]rzecz.name
Imię męskie
Eywa[ˈɛj.wa]rzecz.namemythrelig
Eywa
duch świata
Wielka Matka, która chroni balansu życia
Eywa'eveng[ɛj.wa.ˈʔɛ.vɛŋ]rzecz.geogr
Pandora (księżyc w pobliżu Polifema)
(często skracane do Eyweveng)