szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

snäm (czasownik, nieprzechodni)

wymowa (IPA): snæm
Polski: gnić
odgnić
pognić
próchnieć
pogorszyć się w czasie
(o obiektach i umiejętnościach)
English: rot
decay
degrade over time
(of objects and skills)
źródło: naviteri.org (30 Nov 2015)

przykłady przedrostków

sn·am·äm PRZESZ przeszły prosty
sn·ìm·äm PRZESZ bliska przeszłość (właśnie zrobiłem)
sn·ìy·äm PRZYSZ bliska przyszłość (za chwilę będę robił)
sn·ay·äm PRZYSZ przyszły
sn·ol·äm PRZESZ przeszły dokonany
sn·er·äm TERAŹ czas niedokonany (teraźniejszy)
sn·iv·äm MOŻLIW wyrażenie możliwości, prośby
sn·ei·äm POZYT amelioracja (pozytywne wyrażenie)
sn·äng·äm PERJ perjoratywny (negatywny stosunek)